Đồ án Thiết kế lưới khống chế tọa độ phục vụ công tác đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1- 1000 và 1-2000 khu vực huyện chợ gạo – tỉnh Tiền Giang

Lưới khống chế tọa độ được xây dựng nhằm mục đích tạo cơ sở thống nhất,chính xác về mặt tọa độ cho các điểm khống chế phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính. Lưới khống chế tọa độ đựoc tính toán trong hệ tọa độ nhà nước dùng các điểm hạng cao nhà nước làm điểm khởi tính. Yêu cầu cơ bản nhất của bản đồ địa chính là đảm bảo xác định chính xác diện tích các thửa đất. Bản đồ địa chính được thành lập nhằm mục đích: - Đăng ký đất đai, làm cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Làm tài liệu theo dõi ghi nhận, chỉnh lý sự biến động của đất đai, nhà ở, các công trình theo thời gian. - Lập xây dựng quy hoạch xây dựng các khu phố,quy hoạch công nghiệp, quy hoạch mở rộng các khu dân cư, đồng thời còn có thể dùng làm tài liệu phục vụ cho công tác khác của ngành xây dựng, thủy lợi, năng lượng

doc87 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1706 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế lưới khống chế tọa độ phục vụ công tác đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1- 1000 và 1-2000 khu vực huyện chợ gạo – tỉnh Tiền Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docLVTN.doc
 • xlsdanhgiacoso.xls
 • xlsdanhgiapa1.xls
 • docdecuong LV.doc
 • xlsdiachinhcoso.xls
 • xlsDU-TOAN-GIA-THANH CO HE SO TRUOT GIA.xls
 • docGIATHANH.doc
 • rarin.rar
 • xlskehoachtochucthicong.xls
 • xlsLISCAD.xls
 • xlsluoi-co-nut.xls
 • doctomtatlv.doc
Luận văn liên quan