Đồ án Thiết kế một dầm cho cầu dường ô tô nhịp giản đơn bằng bê tông cốt thép, thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước

(Bản scan) Tính toán: 1, Chọn mặt cắt ngang dầm. 2, Tính momen, lực cắt lớn nhất do tải trọng gây ra. 3, Vẽ biểu đổ bao momen, lực cắt lớn nhất do tải trọng gây ra. 4, Tính và bố trí cốt thép dọc chỉ tại mặt cắt giữa nhịp. 5, Tính và bố trí cốt thép đai. 6, Tính toán kiểm toán nứt. 7, Tính độ võng do hoạt tải gây ra.

pdf24 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2477 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế một dầm cho cầu dường ô tô nhịp giản đơn bằng bê tông cốt thép, thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan