Đồ án Thiết kế thi công công trình trung tâm thương mại Parkson Hùng Vương

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, ngành xây dựng cơ bản đóng một vai trò hết sức quan trọng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mọi lĩnh vực khoa học và công nghệ, ngành xây dựng cơ bản đã và đang có những bước tiến đáng kể. Để đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của xã hội, chúng ta cần một nguồn nhân lực trẻ là các kỹ sư xây dựng có đủ phẩm chất và năng lực, tinh thần cống hiến để tiếp bước các thế hệ đi trước, xây dựng đất nước ngày càng văn minh và hiện đại hơn. Sau 5 năm học tập và rèn luyện tại trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, đồ án tốt nghiệp này là một dấu ấn quan trọng đánh dấu việc một sinh viên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trên ghế giảng đường Đại Học. Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp của mình, em đã cố gắng để trình bày toàn bộ các phần việc thiết kế và thi công công trình: “ Trung tâm thương mại Parkson Hùng Vương ”. Nội dung của đồ án gồm 3 phần: - Phần 1: Kiến trúc công trình. - Phần 2: Kết cấu công trình. - Phần 3: Công nghệ và tổ chức xây dựng. - Phần 4: Dự toán phần ngầm của công trình

doc38 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 4596 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế thi công công trình trung tâm thương mại Parkson Hùng Vương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docChuong 7_ moi.doc
 • bak1.MATBANGTANGHAM &TANG 1.bak
 • bakDu toan.bak
 • bakKet cau mong.bak
 • bakMat bang ket cau.bak
 • bakTien do thi cong.bak
 • bakThi cong mong moi.bak
 • bakThi cong phan than.bak
 • dwg1.MATBANGTANGHAM &TANG 1.dwg
 • dwgDu toan.dwg
 • dwgKet cau khung.dwg
 • dwgKet cau mong.dwg
 • dwgket cau thang.dwg
 • dwgMat bang ket cau.dwg
 • dwgTien do thi cong.dwg
 • dwgTong mat bang thi cong.dwg
 • dwgThep san.dwg
 • dwgThi cong mong moi.dwg
 • dwgThi cong phan than.dwg
 • docBia do an.doc
 • docChuong 1_ kien truc.doc
 • docCHuong 2.doc
 • docChuong 2_ bang tinh gio dong.doc
 • docChuong 2_ Bang tinh gio tinh.doc
 • docChuong 2_ dong dat.doc
 • docChuong 2_tinh gio dong.doc
 • docChuong 2_to hop noi luc.doc
 • docChuong 3_moi.doc
 • docCHuong 4_ moi.doc
 • docChuong 4_tinh thep doc dam.doc
 • docChuong 5. moi.doc
 • docChuong 6_moi.doc
 • docChuong 8.moi.doc
 • docChuong 9. moi.doc
 • docChuong 10. to chuc thi cong.doc
 • docchuong 11.1-du toan.doc
 • docchuong 11.2-du toan.doc
 • docchuong 12 kien nghi .doc
 • docchuong9 -thi cong phan than va hoan thien.doc
 • docloi noi dau 2 .doc
 • docLoi noi dau.doc
 • docMuc luc .doc
 • doctai lieu tham khao .doc
 • rarChay sap.rar
 • rarPhu luc.rar
Luận văn liên quan