Đồ án Thiết kế Website khoa Điện tử - Tin học

1.1 Giới thiệu Trong thời gian gần đây, với sự phát triển của internet, việc cập nhật thông tin về nhiều vấn đề trên thế giới trở nên vô cùng đơn giản đối với mọi người, đặc biệt là sinh viên – học sinh với nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc học của mình. Với thực tế đó, ngoài website thông tin của toàn trường, việc thành lập một website riêng của từng khoa cung cấp thông tin chi tiết cho sinh viên đang theo học tại khoa là một điều cần thiết. 1.2 Mục đích Website của Khoa Điện Tử - Tin Học được thành lập với mục đích cung cấp thông tin về khoa đến các sinh viên – học sinh, giảng viên nhằm giúp cho sinh viên – học sinh, giảng viên biết được những tin tức, thông báo mới nhất, cụ thể nhất của khoa. 1.3 Chức năng Website có các chức năng cơ bản sau: - Hiển thị các tin tức, thông báo, quy định của khoa. - Cung cấp các biểu mẫu đăng ký đề tài tốt nghiệp, mẫu đề nghị cho sinh viên – học sinh, mẫu báo cáo biên soạn đề thi học kỳ, mẫu đề thi học kỳ cho giảng viên. - Đăng tải thời khóa biểu, chương trình đào tạo cho sinh viên – học sinh. - Ngoài ra, người quản trị còn có các chức năng sau: o Quản lý bài viết o Quản lý menu. o Quản lý website theo module. 1.4 Ngôn ngữ sử dụng Website được lập trình trên ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Sau khi hoàn tất, website sẽ được đưa lên mạng để cung cấp thông tin về Khoa cho người sử dụng web.

doc35 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2005 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế Website khoa Điện tử - Tin học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Thiết kế website Khoa Điện Tử - Tin Học Giáo viên hướng dẫn: Phan Tấn Quốc Sinh viên thực hiện: Võ Tiến Phát Lớp: CĐTH05 Khóa: 2005 Tp.HCM, năm 2008 Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM Khoa Điện Tử – Tin Học Độc Lập - Tư Do - Hạnh Phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Niên khóa: 2005-2008 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Phan Tấn Quốc HỌC SINH THỰC HIỆN: Họ và tên: Võ Tiến Phát Lớp: CĐTH05 TÊN ĐỀ TÀI: Thiết kế website Khoa Điện Tử - Tin Học. NỘI DUNG YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI: - - Thời gian thực hiện từ ngày: 02/06/2008 Thời gian nộp đề tài ngày: 04/10/2008 Ý kiến của giáo viên hướng dẫn ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giám Hiệu Khoa Điện Tử -Tin Học GV Hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nhận xét của Giáo viên phản biện ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nhận xét của Hội đồng chấm điểm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… MỤC LỤC NỘI DUNG Giới thiệu Giới thiệu Trong thời gian gần đây, với sự phát triển của internet, việc cập nhật thông tin về nhiều vấn đề trên thế giới trở nên vô cùng đơn giản đối với mọi người, đặc biệt là sinh viên – học sinh với nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc học của mình. Với thực tế đó, ngoài website thông tin của toàn trường, việc thành lập một website riêng của từng khoa cung cấp thông tin chi tiết cho sinh viên đang theo học tại khoa là một điều cần thiết. Mục đích Website của Khoa Điện Tử - Tin Học được thành lập với mục đích cung cấp thông tin về khoa đến các sinh viên – học sinh, giảng viên… nhằm giúp cho sinh viên – học sinh, giảng viên biết được những tin tức, thông báo mới nhất, cụ thể nhất của khoa. Chức năng Website có các chức năng cơ bản sau: Hiển thị các tin tức, thông báo, quy định của khoa. Cung cấp các biểu mẫu đăng ký đề tài tốt nghiệp, mẫu đề nghị… cho sinh viên – học sinh, mẫu báo cáo biên soạn đề thi học kỳ, mẫu đề thi học kỳ… cho giảng viên. Đăng tải thời khóa biểu, chương trình đào tạo… cho sinh viên – học sinh. Ngoài ra, người quản trị còn có các chức năng sau: Quản lý bài viết Quản lý menu. Quản lý website theo module. Ngôn ngữ sử dụng Website được lập trình trên ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Sau khi hoàn tất, website sẽ được đưa lên mạng để cung cấp thông tin về Khoa cho người sử dụng web. Thiết kế Chủ đề (theme) của website Trang hiển thị thông tin cho người dùng Là trang cung cấp thông tin cho người lướt web như thông báo, thời khóa biểu, quy định của Khoa… Phác thảo giao diện Banner Thanh Menu Panel trái Nội dung chính Panel phải Footer Diễn giải Tên Diễn giải Banner Hình quảng cáo chính cho website, nội dung là tên của Khoa Điện Tử - Tin Học và hình ảnh mình hoạ. Thanh menu Menu định vị, cho phép người dùng truy cập các khu vực (trang) khác nhau của website. Panel trái, panel phải Hiển thị các module chức năng được viết thêm cho website. Nội dung chính Hiển thị nội dung chính của website. Nội dung sẽ thay đổi tùy theo việc sử dụng của người lướt web. Footer Hiển thị thông tin của Khoa. Trang quản trị Là trang quản lý thông tin của website, chỉ dành cho người quản trị. Người quản trị muốn sử dụng các chức năng của website thì phải nhập thông tin tài khoản của mình. Thông tin tài khoản sẽ được cung cấp cho người quản trị sau khi website được cài đặt. Sau đó, người quản trị có thể sử dụng chức năng được cung cấp trong trang quản trị để thay đổi thông tin tài khoản theo ý mình. Phác thảo giao diện Banner Menu Thông tin Nội dung chính Footer Diễn giải Tên Diễn giải Banner Hình quảng cáo chính cho website, nội dung là tên của Khoa Điện Tử - Tin Học. Menu Menu định vị, cho phép người quản trị sử dụng các chức năng quản lý website. Thông tin Hiển thị thông tin đăng nhập của người quản trị và liên kết đăng xuất. Nội dung chính Hiển thị nội dung chính của trang quản trị. Nội dung sẽ thay đổi tùy theo việc sử dụng của người quản trị. Footer Hiển thị thông tin của Khoa. Bản đồ website Bản đồ website có thể thay đổi tùy theo việc quản lý menu của người quản trị. Sau đây là bản đồ cơ bản ban đầu của website: Trang chủ Tin Tức Thông tin chung Thời khóa biểu và lịch thi Thông báo hệ cao đẳng Thông báo hệ cao đẳng nghề Thông báo hệ trung cấp Thông báo hệ trung cấp nghề Thông tin tuyển dụng Tin tức thời sự CNTT Thông tin sản phẩm Giới Thiệu Tổng quan Nhân sự Cán bộ giảng viên Ban chủ nhiệm khoa Bộ môn trực thuộc khoa Thông tin quản lý các hệ Phụ trách các hệ Các phòng máy thiết bị Đào Tạo Các hệ đào tạo Chương trình đào tạo Cao đẳng Cao đẳng (hoàn chỉnh) Cao đẳng nghề Trung cấp chuyên nghiệp Trung cấp nghề Nghiên cứu khoa học Lĩnh vực nghiên cứu Kỹ thuật phần cứng Mạng máy tính Công nghệ phần mềm Công nghệ tri thức Đề tài nghiên cứu khoa học Sản phẩm khoa học Sinh viên Đề tài tốt nghiệp sinh viên Thông tin đào tạo liên kết Bảng vàng thành tích Các loại biểu mẫu Sitemap Đối tượng sử dụng Có 02 đối tượng sử dụng website: Khách Đối tượng khách bao gồm giảng viên, sinh viên, học sinh trong và ngoài Khoa… có thể dễ dàng truy cập vào website để xem các thông báo, tin tức, quy định… của Khoa. Quản trị Ngoài các chức năng của khách, người quản trị có thể truy cập vào trang quản lý thông tin của website thông qua một liên kết do người lập trình cung cấp. Người quản trị phải sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào trang quản lý. Các chức năng chính Các chức năng được chia làm 02 loại cho khách và người quản trị. Đối với khách Chức năng chính của website dành cho đối tượng khách là hiển thị thông tin. Ngoài ra, website còn có các chức năng khác dành cho khách và các chức năng này có thể được thay đổi tùy theo người quản trị. Lịch Hiển thị ngày tháng hiện tại. Lượt truy cập Hiển thị số lượt người truy cập vào website của khoa. Mỗi khi có người truy cập vào website, số lượt truy cập sẽ tự động tăng lên. Liên kết website Hiển thị danh sách các website được liên kết từ khoa. Các liên kết đến các website khác có thể được thay đổi bởi người quản trị. Tìm kiếm Chức năng này giúp người dùng có thể tìm kiếm các thông tin lưu trong website một cách dễ dàng bằng cách nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. Ngoài ra, công cụ tìm kiếm của website còn được tích hợp các bộ gõ tiếng Việt gồm Telex, VNI và VIQR. Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị theo cơ chế phân trang, mỗi trang gồm nhiều nhất 5 kết quả. Mỗi kết quả bao gồm tiêu đề có gắn liên kết đến bài viết và một đoạn trích dẫn của bài viết. Các từ khóa có chứa trong tiêu đề và nội dung của mỗi kết quả sẽ được in đậm. Để thuận tiện cho người sử dụng, chức năng tìm kiếm được chia làm 02 phần là tìm kiếm nhanh và tìm kiếm nâng cao. Tìm kiếm nhanh Từ khóa nhập vào ô tìm kiếm nhanh sẽ được tìm kiếm với tùy chọn mặc định là: Tìm trong tiêu đề và nội dung. Tìm trên toàn bộ website. Tìm chính xác cả cụm từ vừa nhập. Kết quả được sắp xếp theo thứ tự các bài viết cũ nhất sẽ xuất hiện trước. Tìm kiếm nâng cao Chức năng này sẽ cho người dùng tùy chọn cách thức tìm kiếm của mình. Các tùy chọn bao gồm: Tìm trong Tất cả (mặc định) Tiêu đề Nội dung Tìm tại chuyên mục Tất cả (mặc định) Các chuyên mục tùy theo menu Tìm theo Chính xác cả cụm từ (mặc định) Bất kỳ từ nào Mọi từ Không chứa từ nào Thứ tự sắp xếp kết quả Ngãu nhiên (mặc định) Chữ cái ABC Cũ nhất trước Mới nhất trước Chuyên mục Thông tin mới Hiển thị tiêu đề các thông tin được cập nhật gần nhất. Số lượng thông tin hiển thị tối đa là 10 thông tin. Đối với người quản trị Quản lý bài viết Đây là chức năng quan trọng nhất của website. Chức năng này giúp người quản trị thêm, sửa, xóa các thông tin của website như quy định, thông báo… Quản lý liên kết ngoài Chức năng này cho phép người quản trị thêm, sửa, xóa và thay đổi thứ tự hiển thị của các liên kết ngoài. Quản lý file Chức năng này dùng để quản lý các file lưu trữ trên website. Các file lưu trữ bao gồm biểu mẫu, thời khóa biểu, chương trình của các hệ… Quản lý module Đây là chức năng nâng cao của người quản trị. Chức năng này dùng để thêm, sửa, xóa các module dành cho người dùng. Các chức năng có sẵn dành cho người dùng đã được nêu tại mục 2.4.1. Quản lý menu Đây là chức năng nâng cao còn lại dành cho người quản trị. Chức năng này dùng để thêm, sửa, xóa menu của website. Thông tin tài khoản Chức năng này cho phép người quản trị thay đổi thông tin đăng nhập như tên đăng nhập, mật khẩu. Cơ sở dữ liệu Cấu trúc các bảng Bảng account Lưu thông tin tài khoản của người quản trị website. Chỉ có một tài khoản được lưu trong bảng và mật khẩu của tài khoản được mã hóa. Trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Rỗng Mô tả username varchar(100) Khóa chính Không Tên đăng nhập password varchar(100) Không Mật khẩu (mã hóa) lastVisit datetime Không Lần đăng nhập cuối Bảng menu Lưu thông tin của menu dành cho người lướt web Trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Rỗng Mô tả id int(11) Khóa chính Không Mã (tự tăng) title varchar(200) Không Tiêu đề ordering int(11) Không Thứ tự sắp xếp published tinyint(1) Không Hiển thị ra website (giá trị là 0 hoặc 1) parentid int(11) Khóa ngoại Có Mã menu cha, nếu menu không có menu cha thì trường này có giá trị NULL type tinyint(1) Không Loại menu (là menu có nhiều bài hay không, giá trị là 0 hoặc 1) trash tinyint(1) Không Trạng thái (có ở trong thùng rác hay không, giá trị là 0 hoặc 1) Bảng position Lưu thông tin vị trí. Website gồm 3 vị trí là trái, chính giữa và phải,. được dùng để biết module được xếp ở vị trí nào. Trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Rỗng Mô tả id int(11) Khóa chính Không Mã (tự tăng) title varchar(100) Không Tiêu đề Bản content Lưu nội dung thông báo, tin tức… của website Trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Rỗng Mô tả id int(11) Khóa chính Không Mã (tự tăng) title varchar(200) Không Tiêu đề fulltext text Không Nội dung chính của bài viết created datetime Không Thời gian viết createdBy varchar(100) Khóa ngoại Không Người viết (là quản trị) modified datetime Có Thời gian sửa modifiedBy varchar(100) Có Người sửa (là quản trị) ordering int(11) Không Thứ tự sắp xếp published tinyint(1) Không Hiển thị ra website (giá trị là 0 hoặc 1) menuid int(11) Khóa ngoại Không Mã menu tmptext text Không Nội dung không chứa các thẻ HTML để hỗ trợ việc tìm kiếm trash tinyint(1) Không Trạng thái (có ở trong thùng rác hay không, giá trị là 0 hoặc 1) Bảng file Lưu thông tin các biểu mẫu được đưa lên website Trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Rỗng Mô tả id int(11) Khóa chính Không Mã (tự tăng) title varchar(200) Không Tiêu đề link varchar(200) Không Địa chỉ của biểu mẫu published tinyint(1) Không Hiển thị ra website (giá trị là 0 hoặc 1) ordering int(11) Không Thứ tự sắp xếp trash tinyint(1) Không Trạng thái (có ở trong thùng rác hay không, giá trị là 0 hoặc 1) Bảng modules Lưu thông tin các module chức năng của website. Trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Rỗng Mô tả id int(11) Khóa chính Không Mã (tự tăng) title varchar(200) Không Tiêu đề address varchar(100) Không Nơi lưu module ordering int(11) Không Thứ tự sắp xếp published tinyint(1) Không Hiển thị ra website (giá trị là 0 hoặc 1) positionid int(11) Khóa ngoại Không Mã vị trí mà module hiển thị trên website description varchar(300) Có Ghi chú của module trash tinyint(1) Không Trạng thái (có ở trong thùng rác hay không, giá trị là 0 hoặc 1) Bảng modules_menu Lưu thông tin kết nối giữa module và menu (menu chứa các module gì) Trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Rỗng Mô tả modulesid int(11) Khóa chính, khóa ngoại Không Mã của module menuid int(11) Khóa chính, khóa ngoại Không Mã của menu Bảng visitors Lưu thông tin của bộ đếm lượt truy cập vào website. Bảng visitors chỉ có một dòng. Trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Rỗng Mô tả visits int(11) Không Số người truy cập pageviews int(11) Không Số lần các trang trong website được xem Bảng weblinks Lưu thông tin các liên kết ngoài Trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Rỗng Mô tả id int(11) Khóa chính Không Mã (tự tăng) title varchar(200) Không Tiêu đề url varchar(200) Không Liên kết của website published tinyint(1) Không Hiển thị ra website (giá trị là 0 hoặc 1) ordering int(11) Không Thứ tự sắp xếp trash tinyint(1) Không Trạng thái (có ở trong thùng rác hay không, giá trị là 0 hoặc 1) Mô hình quan hệ Hình 1 – Mô hình quan hệ Cài đặt Màn hình chính của website Các trang người dùng Hình 2 - Trang chủ của website Hình 3 - Trang nội dung menu có menu con Hình 4 - Trang nội dung của menu chỉ có một bài viết Hình 5 - Trang nội dung của menu có nhiều bài viết Hình 6 - Trang nội dung của một bài viết Các trang quản trị Hình 7 - Trang đăng nhập Hình 8 - Trang chính sau khi đăng nhập Hình 9 - Trang quản lý bài viết Hình 10 - Trang quản lý liên kết ngoài Hình 11 - Trang quản lý file (biểu mẫu) Hình 12 - Trang quản lý module Hình 13 - Trang quản lý menu Hình 14 - Trang thông tin tài khoản Danh sách tập tin Trang người dùng Địa chỉ Diễn giải components/searchHTML.php Chức năng tìm kiếm includes/config.php Kết nối vào cơ sở dữ liệu. includes/content.php Phân trang web thành 3 phần: trái, giữa và phải. includes/left_side.php Chọn lọc và hiển thị các module có vị trí bên trái. includes/main_side.php Hiển thị nội dung chính của website includes/right_side.php Chọn lọc và hiển thị các module có vị trí bên phải. includes/mysql.php Các hàm truy vấn includes/menu.php Hiển thị menu includes/homepage.php Trang chủ của website includes/print.php Hiển thị bản để in của bài viết system/css/css_menu.css Lưu CSS cho menu system/css/mainstyle.css Lưu CSS cho toàn bộ website system/css/search.css Lưu CSS cho chức năng tìm kiếm system/js/viet_uni.js Bộ gõ tiếng Việt Và một số tập tin phụ khác Trang quản trị Địa chỉ các tập tin tại đây được tính từ thư mục administrator Địa chỉ Diễn giải css Lưu các file CSS. images Lưu các file ảnh js Lưu các file javascript modules Lưu các thư mục chứa mã nguồn chức năng. plugins Lưu các ứng dụng nhúng vào web includes/config.php Kết nối cơ sở dữ liệu. includes/homepage.php Trang chủ. includes/info_account.php Hiển thị thông tin đăng nhập. includes/login.php Khung đăng nhập. includes/main_content.php Lựa chọn và hiển thị các chức năng. includes/menu.php Hiển thị menu. includes/mysql.php Các hàm truy vấn. includes/process_login.php Xử lý đăng nhập. includes/tiny_mce.php Tạo trình soạn thảo WYSIWYG (Whay You See Is What You Get) KẾT LUẬN Ưu điểm Giúp Khoa cung cấp thông tin đến sinh viên, học sinh nhanh chóng. Module hóa các chức năng dành cho người dùng. Người quản trị có thể thêm, sửa, xóa các chức năng cho người dùng. Các module phụ (lịch, lượt truy cập, tìm kiếm nhanh…) có thể thay đổi vị trí, thứ tự với nhau. Sử dụng ứng dụng web (trình soạn thảo WYSIWYG). Khuyết điểm Chưa module hóa các chức năng của người quản trị. Giao diện website chưa đẹp. Trình soạn thảo gặp một vài lỗi khi lấy bài viết từ file word có sử dụng bảng. Khả năng ứng dụng thực tế Được sử dụng là website hiển thị thông tin của Khoa đến sinh viên, học sinh. Hướng mở rộng, phát triển Module hóa các chức năng của trang quản trị. Thêm chức năng thay đổi giao diện cho website. Mở rộng website để sử dụng cho các khoa khác. TÀI LIỆU VÀ TÀI NGUYÊN SỬ DỤNG [1]. PHP Manual ( Sửa chữa năm 2007 bởi Philip Olson [2]. JavaScript™ Phrasebook: Essential Code and Commands By Christian Wenz Xuất bản: 28-08-2006 - Sams Publishing [3].Tiny MCE ( trình soạn thảo trên web. [4]. Một số hình ảnh, icon từ Joomla ( [5]. Một số mã nguồn khác tìm được trên các diễn đàn tin học. HẾT