Đồ án Tìm hiểu công nghệ JSP (Java Server Pages) thiết kế và hiện thực Website quảng cáo thương mại điện tử cho công ty SEEN

Nội dung báo cáo: • Giới thiệu thương mại điện tử • Thực trạng – Mục đích – Yêu cầu của ứng dụng 3. Các mô hình của chương trình ứng dụng 4. Giới thiệu công nghệ JSP(Java Server Pages) 5. Chương trình Demo 6. Kết luận và hướng phát triển của ứng dụng

ppt18 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2461 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tìm hiểu công nghệ JSP (Java Server Pages) thiết kế và hiện thực Website quảng cáo thương mại điện tử cho công ty SEEN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan