Đồ án Tìm hiểu Netbios trên TCP- IP và ứng dụng giao diện Netbios truyền thông báo qua mạng ngang hàng

Nghiên cứu xây dựng chương trình để hỗ trợ cho người sử dụng để truyền những thông báo ngắn qua mạng LAN. Với các thông báo dài ngắn khác nhau. Khi không muốn tiếp tục nữa gọi lệnh Detete để xóa tên ra khỏi bảng tên, Nếu không xóa hẳn gọi lại Hangup để chấm dứt session khi nào cần kết nói lại.

ppt23 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1982 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tìm hiểu Netbios trên TCP- IP và ứng dụng giao diện Netbios truyền thông báo qua mạng ngang hàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbaocao.ppt
  • csmbcwdef.csm
  • exeMAYCHU.EXE
  • cMAYCON.c
Luận văn liên quan