Đồ án Tính toán dung lượng hệ thống GMS dùng Macrocell và Microcell

Chúng ta bắt đầu bằng xác định SIR cho đường lên sử dụng anten vô hướng ở BS. Hình 2.1 biểu diễn cấu hình của tế bào lục giác cùng kênh trong mạng macrocell. Các tế bào khác không được biểu diễn, nhưng chúng ta giả sử rằng các tế bào lục giác được xắp xếp trên trục liền nhau. Để ý rằng xung quanh một tế bào bất kỳ có một vòng tròn bên trong của các tế bào cùng kênh theo sau là vòng tròn bên ngoài của các tế bào cùng kênh. Chỉ các vòng tròn bên trong của các tế bào đồng kênh mới có ý nghĩa làm tăng thêm xiên nhiễu đồng kênh. Mỗi vòng có sáu tế bào đồng kênh ngoại trừ trường hợp nhóm hai tế bào. Điều này là do một hình lục giác có sáu cạnh. Khoảng cách giữa một BS và BS cùng kênh gần nhất là D, và khoảng cách giữa BS và đỉnh của tế bào sáu cạnh là R. Một tế bào sáu cạnh có thể xấp xỉ bằng hình tròn có bán kính R như biểu diễn trong hình 2.2. Sử dụng sự xấp xỉ này, chúng ta trình bày trong hình 2.3 hai tế bào, tế bào thứ 0 và một trong các tế bào đồng kênh của nó, tế bào thứ j. Chúng ta xem xét một MS trong hình 2.3 chiếm giữ một vùng da ở khoảng cách r tính từ BS thứ j. MS phát ra một công suất PT vì thế công suất thu ở BS thứ j là S, một công suất vừa đủ để liên lạc tốt. Tín hiệu thu được giảm cùng với sự di chuyển ra xa BS do sự tăng suy giảm trên đường truyền. Công suất thu được ở khoảng cách r tính từ BS sẽ khác nhau ở những góc độ khác nhau bởi vì sự thay đổi trong địa hình và phân bố của các toà nhà và đường phố.

doc61 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1857 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tính toán dung lượng hệ thống GMS dùng Macrocell và Microcell, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docchuong 2+3.doc
  • docBIA1-2.DOC
  • docchu viet tat.doc
  • docchuong1.doc
  • docloinoidau.doc
  • docmuc luc.doc
  • docnhiem vu DA.DOC
  • doctai lieu tham khao.doc