Đồ án Tổ chức xây dựng - Nguyễn Hữu Thành

Xây dựng cơ bản giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, vai trò và ý nghĩa của xây dựng cơ bản có thể thấy rõ từ sự phân tích phần đóng góp của lĩnh vực sản xuất trong quá trình tái sản xuất tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân, từ ý nghĩa của các công trình xây dựng nên và từ khối lượng vốn sản xuất to lớn được sử dụng trong xây dựng. Xây dựng cơ bản là một trong những lĩnh vực sản xuất vật chất to lớn nhất của nền kinh tế quốc dân, cùng với các ngành sản xuất khác; trước hết là ngành công nghiệp chế tạo máy và ngành công nghiệp vật liệu xây dựng. Nhiệm vụ của ngành xây dựng là trực tiếp thực hiện và hoàn thiện khâu cuối cùng của quá trình hình thành tài sản cố định thể hiện ở những công trình nhà xưởng bao gồm cả thiết bị và công nghệ được lắp đặt kèm theo cho toàn bộ các lĩnh vực sản xuất của nền kinh tế quốc dân và các lĩnh vực sản xuất khác.

pdf124 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3187 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tổ chức xây dựng - Nguyễn Hữu Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên