Đồ án Xây dựng hệ thống quản lý bảo hành và sửa chữa vật tư

Tiền thân là những sinh viên năng động, luôn khao khát mang lại lợi ích và những giá trị cao nhất cho Sinh viên mới ra trường, mình đã khởi nghiệp bán điện thoại từ khi là sinh viên đại học năm thứ 4. Khó khăn, gian nan rất nhiều với sinh viên còn non nớt kinh nghiệm cả về tuổi đời lẫn xã hội. CETI chính thức được thành lập từ năm 2012, chuyên kinh doanh điện thoại di động, đồ chơi công nghệ, phụ kiện điện thoại, sửa chữa điện thoại di động tại thành phố Hải Phòng. Với về dày kinh nghiệm và uy tín được đã tạo dựng được trong những năm vừa qua, Cửa hàng điện thoại Di Động Sinh Viên là một trong những địa chỉ tin cậy của người yêu Công Nghệ tại Hải Phòng nói riêng và trên toàn quốc nói chung. Mình xin cam kết 100% đem lại cho khách hàng sự hài lòng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Shop. Giới thiệu về bảo hành sửa chữa Hằng ngày khách hàng luôn phải làm việc với các thiết bị di dộng của mình, đôi khi thiết bị của họ sẽ bị gặp một số các trục trặc không mong muốn và đến của hàng với nhu cầu sửa chữa khắc phục lỗi của các thiết bị trên. Công ty sẽ nhận thông tin sản phẩm của khách hàng. Sau khi nhận được hàng sẽ tiến kiểm tra thông tin thiết bị xem có còn bảo hành hay không và tiến hành sửa chữa cho khách hàng . Lợi ích của việc sử dụng quản lý trên hệ thống với quản lý trên giấy tờ : Giảm thiểu rủi ro khi lưu trữ thông tin : Không còn nỗi lo mất, cháy, hỏng, bị mờ hoặc bay mất thông tin và bảo quản thông tin cho doanh nghiệp. Khởi tạo, nhập thông tin nhanh chóng: Không cần viết tay, hóa đơn điện tử giúp kế toán viên tránh tình trạng viết nhầm, viết sai. Không phải xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn

pdf47 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 669 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xây dựng hệ thống quản lý bảo hành và sửa chữa vật tư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hải phòng ISO 9001:2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA VẬT TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA VẬT TƯ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công Nghệ Thông Tin Sinh viên thực hiện: Trần Phú Thế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------o0o------- NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Sinh viên: Trần Phú Thế Mã số: 1412101014 Lớp: CT1802 Ngành: Công Nghệ Thông Tin Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý bảo hành và sửa chữa Vật Tư. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a. Nội dung: b. Các yêu cầu cần giải quyết 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán 3. Địa điểm thực tập CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất : Họ và tên : Đỗ Văn Chiểu Học hàm, học vị: Tiến sĩ Cơ quan công tác: Khoa công nghệ thông tin Trường đại học dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: ............. ... ....... Người hướng dẫn thứ hai : Họ và tên :........................................................................... Học hàm, học vị:....... Cơ quan công tác: ........ Nội dung hướng dẫn: ............................................................ Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 11 tháng 6 năm 2018 Yêu cầu hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2018 Đã nhận nghiệm vụ : Đ.T.T.N Sinh viên Đã nhận nghiệm vụ : Đ.T.T.N Cán bộ hướng dẫn : Đ.T.T.N Hải phòng, ngày ............tháng.........năm 2018 HIỆU TRƯỞNG GS.TS Trần Hữu Nghị QC20-B18 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ và tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ và tên sinh viên: Ngành: .... Nội dung hướng dẫn: .... 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. Đánh giá chất lượng của đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu) ................... ...................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 3. Ý kiến của giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Đạt Không đạt Điểm: Hải Phòng, ngày .. tháng 8 năm 2018 Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Họ và tên giảng viên: ... Đơn vị công tác: ... Họ và tên sinh viên: Ngành: Đề tài tốt nghiệp: .. 1. Phần nhận xét của giảng viên chấm phản biện .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................... ........ .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .... 2. Những mặt còn hạn chế .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 3. Ý kiến của giảng viên chấm phản biện Được bảo vệ Không được bảo vệ Điểm:. Hải Phòng, ngày tháng 8 năm 2018 Giảng viên chấm phản biện (Ký và ghi rõ họ tên) 3 MỤC LỤC GIỚI THIỆU ......................................................................................................................4 1.1 Giới thiệu về công ty CETI ....................................................................................4 Giới thiệu về bảo hành sửa chữa ...................................................................................4 Giới thiệu về hệ thống bảo hành sửa chữa điện tử ......................................................5 1. Dịch vụ web ..........................................................................................................6 2. Các công nghệ xây dựng dịch vụ Web ...............................................................6 1.2 Giới thiệu về ngôn ngữ MVC5 và SQL .............................................................. 17 1. Ngôn ngữ MVC5 ................................................................................................ 17 2. Hệ quản trị CSDL SQL ....................................................................................... 17 CHƯƠNG 2: CỞ SỞ LÝ THUYẾT.............................................................................. 18 2.1 Web service và chức năng .................................................................................... 18 2.2 Xây dựng 1 số lớp giao diện ........................................................................ 18 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ................................................ 23 3.1 Phần Tích Hệ Thông về dữ liệu ............................ Error! Bookmark not defined. 3.2 Phần Tích Thiết Kế Hệ Thông Website ................................................................ 23 CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM................................................... 31 4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu................................................................................................ 31 ....................................................................................................................................... 31 4.2 Một số giao diện ................................................................................................ 33 KẾT LUẬN ...................................................................................................................... 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................. 41 4 GIỚI THIỆU 1.1 Giới thiệu về công ty CETI Tiền thân là những sinh viên năng động, luôn khao khát mang lại lợi ích và những giá trị cao nhất cho Sinh viên mới ra trường, mình đã khởi nghiệp bán điện thoại từ khi là sinh viên đại học năm thứ 4. Khó khăn, gian nan rất nhiều với sinh viên còn non nớt kinh nghiệm cả về tuổi đời lẫn xã hội. CETI chính thức được thành lập từ năm 2012, chuyên kinh doanh điện thoại di động, đồ chơi công nghệ, phụ kiện điện thoại, sửa chữa điện thoại di động tại thành phố Hải Phòng. Với về dày kinh nghiệm và uy tín được đã tạo dựng được trong những năm vừa qua, Cửa hàng điện thoại Di Động Sinh Viên là một trong những địa chỉ tin cậy của người yêu Công Nghệ tại Hải Phòng nói riêng và trên toàn quốc nói chung. Mình xin cam kết 100% đem lại cho khách hàng sự hài lòng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Shop. Giới thiệu về bảo hành sửa chữa Hằng ngày khách hàng luôn phải làm việc với các thiết bị di dộng của mình, đôi khi thiết bị của họ sẽ bị gặp một số các trục trặc không mong muốn và đến của hàng với nhu cầu sửa chữa khắc phục lỗi của các thiết bị trên. Công ty sẽ nhận thông tin sản phẩm của khách hàng. Sau khi nhận được hàng sẽ tiến kiểm tra thông tin thiết bị xem có còn bảo hành hay không và tiến hành sửa chữa cho khách hàng . Lợi ích của việc sử dụng quản lý trên hệ thống với quản lý trên giấy tờ : Giảm thiểu rủi ro khi lưu trữ thông tin : Không còn nỗi lo mất, cháy, hỏng, bị mờ hoặc bay mất thông tin và bảo quản thông tin cho doanh nghiệp. Khởi tạo, nhập thông tin nhanh chóng: Không cần viết tay, hóa đơn điện tử giúp kế toán viên tránh tình trạng viết nhầm, viết sai. Không phải xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn. An toàn thông tin, dễ dàng tra cứu và tìm kiếm : kế toán không cần phải mất hàng giờ vào kho lưu trữ để tìm kiếm hóa đơn gốc. Thông tin hóa đơn được bảo mật. Giảm 50% công việc của kế toán: bằng cách tích hợp dữ liệu đầu vào với các phần mềm kế toán như: MÍA, FAST..nhanh chóng lên được báo cáo sổ sách thay vì phải ngồi nhập dữ liệu như trước đây. 5 Không cần phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: bởi tất cả thông tin hóa đơn đã được gửi lên và lưu trữ trên Tổng cục Thuế khi xác thực. Giảm chi phí nhân công giải quyết các công việc báo cáo, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tới hóa đơn, thuế. Giới thiệu về hệ thống bảo hành sửa chữa điện tử Các điều kiện Công ty đã đảm bảo khi triển khai :  Hạ tầng về công nghệ thông tin để lưu trữ và sử dụng chứng từ điện tử và phải có chữ ký điện tử.  Sử dụng phần mềm hoá đơn điện tử tự xây dựng.  Ban hành Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử và gửi Thông báo phát hành hoá đơn điện tử tới cơ quan thuế.  Thông báo cho khách hàng về định dạng hoá đơn và cách thức truyền nhận hoá đơn điện tử. Ưu điểm :  Giảm thiểu các thủ tục hành chính, lưu trữ. Tiết kiệm thời gian thực hiện phân tích, báo cáo. Có thể gửi hóa đơn cho Khách hàng ngay sau khi phát hành qua nhiều hình thức : Email, SMS, Website. Tiết kiệm thời gian tìm kiếm.  Giảm chi phí in ấn, gửi nhận hóa đơn cho khách hàng. Không mất chi phí lưu trữ, bảo quản, không thất lạc, rách, hỏng, cháy. Không thể làm giả hóa đơn.  Dịch vụ hiện đại, nhanh chóng nhận hóa đơn, thuận tiện tra cứu 6 CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ MVC5 1. Dịch vụ web Khái niệm Dịch vụ web (Web Service) là sự kết hợp các ứng dụng trên máy tính cá nhân, thiết bị di động với ứng dụng trên các thiết bị khác, các cơ sở dữ liệu và các mạng máy tính để tạo thành một cơ cấu tính toán hoàn hảo mà người sử dụng có thể làm việc, yêu cầu, phân tích, khai thác, cập nhật, thông tin với nó thông qua mạng Internet hoặc Wifi. Đồng thời nó cũng xuất bản các chức năng của mình để mọi người dùng internet trên thế giới đều có thể sử dụng thông qua nền tảng Web. Web Service truyền thông bằng cách sử dụng các giao thức mở, tài nguyên phần mềm có thể xác định bằng địa chỉ URL, thực hiện các chức năng và đưa ra các thông tin người dùng yêu cầu, các ứng dụng độc lập và tự mô tả chính nó. Nó bao gồm các modun độc lập cho hoạt động của khách hàng và doanh nghiệp và bản thân nó được thực thi trên server. Nền tảng cơ bản của Web Service . Bất cứ một ứng dụng nào cũng đều có thể có một thành phần Web Service. Web Service có thể được tạo ra bằng bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào. Dịch vụ Web (Web Service) được coi là một công nghệ mang đến cuộc cách mạng trong cách thức hoạt động của các dịch vụ B2B (Business to Business) và B2C (Business to Customer). Giá trị cơ bản của dịch vụ Web dựa trên việc cung cấp các phương thức theo chuẩn trong việc truy nhập đối với hệ thống đóng gói và hệ thống kế thừa. Các phần mềm được viết bởi những ngôn ngữ lập trình khác nhau và chạy trên những nền tảng khác nhau có thể sử dụng dịch vụ Web để chuyển đổi dữ liệu thông qua mạng Internet theo cách giao tiếp tương tự bên trong một máy tính. Tuy nhiên, công nghệ xây dựng dịch vụ Web không nhất thiết phải là các công nghệ mới, nó có thể kết hợp với các công nghệ đã có như XML, SOAP, WSDL, UDDI Với sự phát triển và lớn mạnh của Internet, dịch vụ Web thật sự là một công nghệ đáng được quan tâm để giảm chi phí và độ phức tạp trong tích hợp và phát triển hệ thống. Chúng ta sẽ xem xét các dịch vụ Web từ mức khái niệm đến cách thức xây dựng. 2. Các công nghệ xây dựng dịch vụ Web a. Đặc điểm của dịch vụ Web  Cho phép client và server tương tác ngay cả trong môi trường khác nhau.  Phần lớn được xây dựng dựa trên mã nguồn mở và phát triển các chuẩn đã được công nhận.  Nó có thể triển khai bởi 1 phần mềm ứng dụng phía server (vd: PHP, Oracle Application server) o Ưu điểm 7 o Cung cấp khả năng hoạt động rộng lớn với các phần mềm khác nhau chạy nên tảng khác nhau. o Sử dụng các giao thức chuẩn mở. o Nâng cao khả năng tái sử dụng. o Thúc đẩy đầu tư các hệ thống phần mềm đã tồn tại. o Tạo mối quan hệ tương tác lẫn nhau và mềm dẻo giữa các thành phần trong hệ thống, dễ dàng cho việc phát triển các ứng dụng phân tán. o Thúc đẩy hệ thống tích hợp, giảm sự phức tạp của hệ thống, hạ giá thành hoạt động, phát triển hệ thống nhanh và tương tác hiệu quả với hệ thống của các doanh nghiệp khác.  Nhược điểm o Vào những khoảng thời gian chết của Web Service sẽ dẫn đến những thiệt hại lớn  Giao diện không thay đổi.  Có thể lỗi nếu một máy khách không được nâng cấp.  Thiếu các giao thức cho việc vận hành. o Có quá nhiều chuẩn cho dịch vụ web khiến người dùng khó nắm bắt. o Phải quan tâm nhiều hơn tới vấn đề an toàn bảo mật. b. Cách thức hoạt động  Nền tảng cơ bản là MVC5.  Asp.Net MVC là một Framework sử dụng .Net Framework cho việc phát triển ứng dụng web động, trước khi Asp.Net MVC ra đời, lập trình viên sử dụng công nghệ Asp.Net Web Form trên nền tảng .Net Framework để phát triển ứng dụng Web động. Asp.Net MVC phát triển trên mẫu thiết kế chuẩn MVC, cho phép người sử dụng phát triển các ứng dụng phần mềm. MVC là tên một mẫu phát triển ứng dụng, phương pháp này chia nhỏ một ứng dụng thành ba thành phần để cài đặt, mỗi thành phần đóng một vai trò khác nhau và ảnh hưởng lẫn nhau, đó là models, views, và controllers. 8  Models: Các đối tượng Models là một phần của ứng dụng, các đối tượng này thiết lập logic của phần dữ liệu của ứng dụng. Thông thường, các đối tượng model lấy và lưu trạng thái của model trong CSDL. Ví dụ như, một đối tượng Employee (nhân viên) sẽ lấy dữ liệu từ CSDL, thao tác trên dữ liệu và sẽ cập nhật dữ liệu trở lại vào bảng Eployees ở SQL Server. Trong các ứng dụng nhỏ, model thường là chỉ là một khái niệm nhằm phân biệt hơn là được cài đặt thực thụ, ví dụ, nếu ứng dụng chỉ đọc dữ liệu từ CSDL và gởi chúng đến view, ứng dụng khong cần phải có tầng model và các lớp lien quan. Trong trường hợp này, dữ liệu được lấy như là một đối tượng model. Views: Views là các thành phần dùng để hiển thị giao diện người dùng (UI). Thông thường, view được tạo dựa vào thông tin dữ liệu model. Ví dụ như, view dùng để cập nhật bảng Employees sẽ hiển thị các hộp văn bản, drop-down list, và các check box Controllers: Controller là các thành phần dùng để quản lý tương tác người dùng, làm việc với model và chọn view để hiển thị giao diện người dùng. Trong một ứng dụng MVC, view chỉ được dùng để hiển thị thông tin, controller chịu trách nhiệm quản lý và đáp trả nội dung người dùng nhập và tương tác với người dùng. Ví dụ, controller sẽ quản lý các dữ liệu người dùng gởi lên (query-string values) và gởi các giá trị đó đến model, model sẽ lấy dữ liệu từ CSDL nhờ vào các giá trị này.  Nền tảng ASP.NET MVC mang lại những lợi ích sau: o Dễ dàng quản lý sự phức tạp của ứng dụng bằng cách chia ứng dụng thành ba thành phần model, view, controller o Hỗ trợ tốt hơn cho mô hình phát triển ứng dụng hướng kiểm thử (TDD) o Hỗ trợ tốt cho các ứng dụng được xây dựng bởi những đội có nhiều lập trình viên và thiết kế mà vẫn quản lý được tính năng của ứng dụng 9 c. Cách thức hoạt động  Mô hình hoạt động Hình 1.1 Mô hình chung của Web Service o Giai đoạn triển khai công bố định nghĩa dịch vụ, xây dựng WSDL và triển khai mã thực thi của dịch vụ Web. o Giai đoạn tiến hnàh tìm kiếm và gọi thực thi dịch vụ Web bởi những người sử dụng dịch vụ. o Giai đoạn quản lý quản lý và quản trị dịch vụ, duy trì sự ổn dịch của dịch vụ, cập nhật thông tin mới, sửa lỗi khi nó xảy ra.  Quy trình xây dựng một dịch vụ Web bao gồm các bước sau:  Định nghĩa và xây dựng các chức năng, các dịch vụ mà dịch vụ sẽ cung cấp.  Tạo WSDL cho dịch vụ.  Xây dựng SOAP hoặc REST server.  Đăng ký WSDL với UDDI registry để cho phép các client có thể tìm thấy và truy xuất.  Client nhận tập tin WSDL và từ đó xây dựng SOAP hoặc REST client để có thể kết nối với SOAP hoặc REST server.  Xây dựng ứng dụng phía client và sau đó gọi thực hiên dịch vụ thông qua việc kết nối tới SOAP hoặc REST server.  XML – eXtensible Markup Language  Là ngôn ngữ đánh dấu với mục đích chung do W3C đề nghị.  Là một dạng chuẩn cho phép lưu các thông tin hướng cấu trúc, được tổ chức dưới dạng thẻ (tag) tương ứng. 10 o Các thẻ (tag) của XML thường không được định nghĩa trước mà chúng được tạo ra theo quy ước của người, (hoặc Chương trình) tạo ra XML theo những quy ước của chính người tạo. o Giúp đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau, đặc biệt là các hệ thống được kết nối với Internet. o Sử dụng các khai báo kiểu dữ liệu DTD (Document Type Definition) hay lược đồ Schemma để mô tả dữ liệu.  JSON – JavaScript Object Notation o Định nghĩa dữ liệu theo ngôn ngữ JavaScript, tiêu chuẩn ECMA-262 năm 1999. o Là một định dạng văn bản đơn giản với các trường dữ liệu được lồng vào nhau. o Dùng để trao đổi dữ liệu giữa các thành phần của một hệ thống tương thích với hầu hết các ngôn ngữ C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, v.v.  Vì sao nên sử dụng JSON ? o Có thể đọc hiểu và dễ dàng tiếp cận (human-readability). o Dữ liệu truyền tải ngắn gọn so với những định dạng dữ liệu khác như: XML. HTML,.. Tiết kiệm dung lượng hơn XML, HTML, o Dễ dàng chuyển đổi (parse) dữ liệu từ dạng chuỗi (nhận từ server) sang dữ liệu có thể sử dụng được (Object, Number, Array). o Dễ truy cập nội dung. o Với những ứng dụng AJAX lấy và xử lý dữ liệu từ 1 web service nào đó khác domain. Nếu nội dung trả về có dạng JSON thì javascript từ trang web của chúng ta có thể trực tiếp truy cập.  Các ki