Đồ án Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị viễn thông

1. Mục tiêu: Nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý thiết bị trên mạng viễn thông của Công ty Điện Báo Điện Thoại Khánh Hòa, hổ trợ trong công việc xử lý và bảo dưỡng thiết bị tổng đài, thiết bị truyền dẫn, công việc đấu nối luồng truyền dẫn, xử lý sự cố đường truyền một cách có hiệu quả, chính xác thì việc xây dựng một hệ thống quản lý thiết bị viễn thông là cần thiết. Vì vậy mục đích của đề tài là xây dựng một hệ thống theo mô hình Client/Server trên mạng LAN bao gồm hệ thống quản lý thiết bị tổng đài cho tổ tự động, hệ thống quản lý đường truyền cho tổ truyền dẫn và hệ thống thống kê số liệu cho phòng kỷ thuật nghiệp vụ để đáp ứng các yêu cầu trên bằng máy tính. 2. Nhiệm vụ: Hệ thống phải đáp ứng được các chức năng sau: - Phân quyền + Phân quyền cho các đơn vị và các nhân viên - Quản lý thiết bị: + Thêm mới thiết bị + Cập nhật thiết bị hỏng + Thay đổi thiết bị + Bảo dưỡng thiết bị - Quản lý đường truyền + Đấu mới đường truyền + Đổi luồng đường tuyền + Hủy bỏ đường truyền - Thống kê: + Liệt kê thiết bị + Liệt kê biến động thiết bị + Liệt kê đường truyền + Liệt kê biến động đường truyền

doc79 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2639 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị viễn thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc7901.DOC
  • rarChương trình chạy.rar