Đồ án Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đối tượng bảo hiểm xã hội cho Tp Hồ Chí Minh

Hiện nay, ngành công nghệthông tin trên thếgiới đang trên đà phát triển mạnh mẽ, và được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau: kinh tế, khoa học kĩthuật, quân sự, y tế, giáo dục Công nghệthông tin đã và đang đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu trong các lĩnh vực đời sống của con người. Ởnước ta, hòa nhập chung với sựphát triển ngành công nghệthông tin trên thế giới, Nhà nước đã có những chính sách cần thiết để ứng dụng công nghệthông tin vào công tác quản lý và đưa ngành công nghệthông tin chiếm vịtrí then chốt trong chiến lược phát triển đất nước. Ngày nay, chính sách Bảo hiểm xã hội-Bảo hiểm y tếtrởnên vô cùng gần gũi, thiết thực với mỗi người lao động, mỗi người dân, với từng gia đình trong xã hội. Một trong những vấn đềtrọng tâm hiện nay là cải cách thủtục hành chính, đang được cả nước quan tâm, đảm bảo cho BHXH đi vào đời sống người dân, đúng chủtrương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Xuất phát từthực tiễn của hệthống Bảo hiểm xã hội Thành phốhiện nay, với những kiến thức học được từThầy Cô, những kinh nghiệm tích luỹtừbản thân, bạn bè sau bốn năm đại học, với mong muốn được đem kiến thức của mình góp phần nhỏvào đời sống xã hội nên chúng em đã chọn đềtài “Xây dựng hệthống thông tin quản lý đối tượng Bảo hiểm xã hội cho Thành phốHồChí Minh”. Trong khuôn khổcủa đềtài, luận văn được trình bày trong 2 phần: - Phần một: Đôi nét vềUML sửdụng cho mô hình hóa nghiệp vụ + Chương 1: Mô hình hoá nghiệp vụ: giới thiệu mô hình hoá nghiệp vụlà gì và sự cần thiết phải mô hình hoá nghiệp vụ. + Chương 2: Dùng UML đểmô hình hoá nghiệp vụ: sơlược vềcác khái niệm, kí hiệu, mô hình được dùng trong mô hình hoá nghiệp vụ. - Phần hai: Hệthống thực tếvà chương trình ứng dụng: + Chương 1 : Tóm tắt tầm quan trọng của đềtài và giới hạn phạm vi phát triển của ứng dụng. + Chương 2 : Tìm hiểu tổng quan mô hình tổchức trong cơquan BHXH TP.HCM, chi tiết các quy trình quản lý liên quan đến phòng thu và hiện trạng tin học tại cơquan. + Chương 3 : Dùng UML đểmô hình hóa các nghiệp vụhiện tại nhằm hiểu rõ vấn đề. Từ đó hình thành được lược đồmô tảmối quan hệcủa các đối tượng nghiệp vụtrong hệthống thực tế. + Chương 4: Đánh giá mô hình nghiệp vụvà mô hình tin học hiện tại, chuẩn hóa và đưa ra giải pháp cho hệthống. Từ đó, xác định cụthểcác yêu cầu của hệ thống mới. + Chương 5: Phân tích yêu cầu hệthống và đưa ra biểu đồlớp cho hệthống mới. + Chương 6: Từkết quảkhảo sát và phân tích, ta thiết kếhệthống bao gồm thiết kếdữliệu, thiết kếgói và thiết kếgiao diện. + Chương 7: Cài đặt chương trình và kếhoạch triển khai. + Chương 8: Tổng kết các kết quả đạt được và hướng phát triển cho đềtài. + Chương 9 : Danh sách các biểu mẫu được dùng trong tòan bộquy trình quản lý thu BHXH cùng với danh mục tài liệu tham khảo.

pdf185 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2020 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đối tượng bảo hiểm xã hội cho Tp Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên