Đồ án Xây dựng phòng thi trắc nghiệm cho trung tâm Anh ngữ

– Tìm hiểu các phần mềm thi trắc nghiệm trên mạng hiện nay (Các phần mềm hỗ trợ thị trắc nghiệm: Net Support School, Netop School 5,6.) và các phần mềm khác. – Triển khai một phần mềm thi trên mạng và kiểm thử với một số môn học tại trường Nhiệm vụ của đề tài như sau: 1. Xây dựng hệ thống mạng với mô hình ISA Standard 2006 2.Tìm hiểu phần mềm thi trắc nghiệm trên mạng Netop School 5 và các phần mềm khác tìm từ trên mạng 3.Triển khai phần mềm thi trên mạng và kiễm thử một số môn học tại trường (publish web thi online trắc nghiệm từ bên trong mạng cục bộ ra bên ngoài) 4.Tổng kết

doc116 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2219 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xây dựng phòng thi trắc nghiệm cho trung tâm Anh ngữ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
&œ BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD : DƯƠNG ĐÌNH DẪN ĐỀ TÀI : SỐ 4 SVTH : NGUYỄN ANH QUỐC Lớp : 03TH1 MSSV : 0900010020 TP Hồ Chí Minh , tháng …08... năm ...2011.... LỜI MỞ ĐẦU  Ngày nay chúng ta đang được sống trong kỷ nguyên của tin học nhờ sự vượt bậc , sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin không chỉ dừng lại ở mục đích phục vụ cho khoa học kỹ thuật mà đi sâu vào đời sống ,chính trị, kinh tế , xã hội, trở nên thân thiện, gần gũi , mang lại nhiều lợi ích cho con người. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ thông tin đã thực sự có nhiều đóng góp quan trọng trong công việc quản lý , quản trị trong trường học, hàng hóa của các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp lớn nhỏ. Những ứng dụngcủa công nghệ thông tin đã mang lại nhiều lợi ích không nhỏ, đạt hiệu quả kinh tế cho những trường học, công ty , xí nghiệp đó.Và máy tính với các phần mềm thông dụng hiện nay là ISA Standard 2006 (nói ngằn gọn là phần mềm tường lửa ) bảo vệ dữ liệu máy tính và publish website thi online… của trường học ,công ty, xí nghiệp. Bên cạnh đó trong trường học cũng có thêm phần mềm Netof School giúp cho giáo viên quản lý, kiểm tra, giãng bài học sinh và sinh viên chặt chẽ từ đó giúp giáo viên, sinh viên, học sinh nâng cao chất lượng dạy và học .Vì vậy ISA Standard 2006 và Netof School không thể thiếu trong các công ty , xí nghiệp ,trường học . Đồ án thực tập tốt nghiệp này là kết quả của quá trình tích lũy và vận dụng những kiến thức mà em tiếp thu và tìm hiểu được trong quá trình học tập.Trong quá trình thực hiện đồ án em xin cám ơn thầy giáo Dương Đình Dẫn Đã định hướng cho em làm và hoàn thành đồ án thực tập tốt nghiệp. Em xin gửi tới thầy những lời cám ơn chân thành nhất. Mặc dù đã cố gắng trong quá trình nghiên cứu làm đề tài nhưng vẫn nhiều hạn chế về trình độ nên đồ án của em không tránh khỏi nhiều thiếu sót ,và nhiều vấn đề chưa được giải quyết hoàn chỉnh .Vì vậy em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô để có thể hoàn thiện và phát triển đề tài hơn.  Em xin chân thành cảm ơn ! ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái độ tác phong thực tập nghề nghiệp: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Kiến thức chuyên môn nghề nghiệp: …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………….. Nhận thức thực tế: …………………………………………………………………………….…..…….…………………………………………………………………..………..………………………………………………………………………………..….…………… Cách thức trình bày báo cáo: ……………………………………………………………………………..…..…….…………………………………………………………………...………..………………………………………………………………………………..….………… Đánh giá khác: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Điểm số: ...................................................................................................................... Giáo viên hướng dẫn (Ký tên) NHẬN XÉT (Của giảng viên hướng dẫn) Giới Thiệu Đề tài 4: Xây dựng phòng thi trắc nghiệm cho trung tâm anh ngữ – Tìm hiểu các phần mềm thi trắc nghiệm trên mạng hiện nay (Các phần mềm hỗ trợ thị trắc nghiệm: Net Support School, Netop School 5,6..) và các phần mềm khác. – Triển khai một phần mềm thi trên mạng và kiểm thử với một số môn học tại trường Nhiệm vụ của đề tài như sau: 1. Xây dựng hệ thống mạng với mô hình ISA Standard 2006 2.Tìm hiểu phần mềm thi trắc nghiệm trên mạng Netop School 5 và các phần mềm khác tìm từ trên mạng 3.Triển khai phần mềm thi trên mạng và kiễm thử một số môn học tại trường (publish web thi online trắc nghiệm từ bên trong mạng cục bộ ra bên ngoài) 4.Tổng kết BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (sơ đồ bài báo cáo) Bài báo cáo bao gồm 3 máy ảo : Máy SERVER : Windows Server 2003 Máy ISA:  Windows Sever 2003 Máy PC : Windows XP Máy Client : máy thật (dùng để test) Cấu hình TCP/IP cho các máy như trong bảng sau: Máy Sever Máy ISA Máy PC Card Vmnet 3 IPAddress: 192.168.120.2 SubnetMask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.120.1 Preferred NS:192.168.120.2 IPAddress: 192.168.120.1 SubnetMask: 255.255.255.0 Gateway: Trống PreferredDNS:192.168.120.2 IP Address: 192.168.120. 3 Subnet Mask: 255.255.255. 0 Gateway: 192.168.120 .1 PreferredDNS: 192.168.120. 2 Card Bright IP Address: 192.168.1.210 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168 .1 . 1 Preferred DNS: Trống Các bước thực hiện Bước 1: Đặt IP và đổi tên máy Máy Server *Đặt IP : lick phải chuột vào My Network Places chọn properties→lick phải vào card mạng chọn properties→chọn internet protocol (TCP/IP) và chọn properties → đặt IP như hình → ok→ok * Đổi tên máy: lick phải chuột vào My computer chọn properties→ chọn thẻ computer name →chọn nút change→đặt tên máy như hình →Bấm nút More… gõ vào “anhquoc.com” đây là tên domain .làm như hình Chọn yes restart lại máy Tương tự Máy ISA *Đặt IP: card Vmnet 3 IP Card bright *Đổi Tên Máy Chọn yes retart lại máy Máy PC ( chỉ cần đặt IP) chỉnh card Vmnet 3 Bước 2: Cài DNS và IIS Máy Server Lick chuột trái vào Startà chọn settings àchọn control panelàdouble lick vào add remove programsàchọn add/Remove Windows componentsàchọn Application Serverànhấn nút detail…. Check vào 3 ô như hình àchọn ok Tiếp đó networking sevicesànhấn nút detail…. Check vào Domain name system(DNS) àchọn okàchọn next Trở về hộp Windows Components àchọn next chọn Finish Bước 3 : Nâng cấp domain và Tạo OU,GROUP ,USER A Nâng Cấp Domain Vào vào start →run đánh “dcpromo” chọn ok Trong hộp thọai Welcome to the Active Directory… à Next Trong hộp thọai Operator system compatibility àchọn next Trong hộp thọai Domain Controller Type àchọn Domain controller for a new domainà chọn next Trong hộp thọai Create New Domainàchọn Domain in a new forest à chọn Next Trong hộp thọai New Name Controller à đặt tên full DNS name for new domain “anhquoc.com” àchọn next Trong hộp thọai NetBIOS Domain Name à Chọn next Trong hộp thọai Database and Lof Folders àchọn Next Trong hộp thọai Shared System Volunme àchọn Next Trong hộp thọai DNS Registration Diagnostics chọn install and configure…… àchọn Next Trong hộp Permissionsàchọn permissions compatible only with. ..(như hình)àchọn Next Trong hộp thọai Directory Services Restore Mode Administrator Password à chọn next Trong hộp thọai Summary àchọn Next Quá trình nâng cấp doamin khoảng vài phút… Chọn Finish Hiện hộp thoại Completing the …….à chọn Finish Đăng nhập với quyền administrator ,password Trống (như hình) B Tạo OU , USER - Tạo OU Lick chuột trái vào start C programsàchọn Administrative toolsàchọn Active directory users and computers.Lick phải chuột vào anhquoc.comàchọn new àchọn Ourganizational Unit Nhập Cmet àchọn ok - Tạo USER Lick phải vào vào Cmet 1 àchọn newàchọn User Nhập vào hv1 như hình chọn next Nhập password (123) check như hình àchọn next Chọn finish Tượng tự tạo thêm user hv2. Có kết quả Phân quyền cho user có quyền logon Lick chuột trái vào Start chọn progamsà chọn Administrative Toolsà chọn Domain controller Security Polycy Lick vào User Rights Assignment àlick phải vào Alloww log on locally àchọn properties àhiện ra hộp thoại àAdd các user giamdoc và 2 Group vừa tạo ở trên vào àchọn ok Vào Start chọn Run nhập lệnh “ gpupdate /force ” Chờ vài giây Bước 4 : Cấu hình DNS phân giải DNS Lick chuột trái vào Start àchọn progamsà chọn Administrative Toolsà chọn DNS và trong DNS đã có sẳn một Zone tên anhquoc.com Lick phải chuột vào anhquoc.comà chọn New Alias (CNAME)… Hộp thoại new resource Record nhập www àchọn Host (A) chỉ địa chỉ 192.168.120.2 Tương tự tạo thêm “mail” có kết quả Cấu Hình Zone Ngược Lick phải chuột vào Reverse Lookup Zones àchọn new Zone… Hộp thoại wellcome to the New Zone Wizard àchọn next Trong hộp Thoai Zone Type àchọn Primary zone à chọn next Hộp Thoại Ative Drectory Zone replication Scopeà chọn như hình à chọn next Hộp thoại Reverse Lookup Zone Name nhập network IP (như hình )àchọn next Trong Hộp Thoại Dunamic Update làm như hình àchọn next àchọn Finish Cuối cùng chọn Finish Lick phải chuột vào 192.168.120.X subnet Phần Host IP number “2” host name trỏ tới đường “192.168.120.2” Phân giải DNS vào Start chọn Run đánh lệnh “CMD” Xuất hiện hộp thoại đánh lệnh “nslookup”tiếp lệnh “www” “192.168.120.2” Có kết quả Bước 5 : Máy ISA join Domain cài đặt ISA Join domain Lick phải chuột lên My ComputeràProperties…àChọn thẻ Computer Nameàchọn nút Change àNhư hình chọn ok Chọn yes Retart lại máy tính Đăng nhập với quyền Administrator như hộp thọai bên dưới chọn ok Tương tự Win XP cũng Join Domain và dang nhập như thế Cài ISA Standard 2006 Chạy file setup để cài ISA Server à Trong màn hình Microsoft Windows Server System à Chọn Install ISA Server 2006. Trong màn hình Welcome to the Installation Wizard for Microsoft ISA Server 2006 àChọn next Trong màn hình License Agreement à Chọn I accept the terms in the license agreement à Chọn Next Trong màn hình Customer Information à giữ nguyên mặc định à Chọn next Trong màn hình Setup Type à chọn Typical à Next Trong màn hình Internal Network à Add Trong hộp thọai Addresses à Add Adapter… Trong hộp thọai Select Network Adapter à Chọn card LAN chọn ok Trong hộp thọai Address à IP giống bên dưới là đường mạng nội bộà chọn Ok Quay về hộp thọai Internal Network àChọn Next Trong màn hình Firewall Client Connections à Check vào ô Allo non-encrypted Firewall client connections à Next Trong màn hình Servicess Warning àChọn Next Trong màn hình Ready to Install the program àChọn Install Trong màn hình Installing Microsoft ISA Server 2006 à chờ ISA Server Install Trong màn hình Installion Wizard Completed à Finish Giao diện của ISA khi cài xong Như vậy đã cài xong ISA Server trên máy ISA ISA lient trên máy Server Chạy file ISACLIENT.EXE Trong màn hình Welcome to the Install Wizard for Microsoft Firewall Client à chọn Next Trong hộp License Agreement à chọn I accept the terms in the license agreement àchọn Next Trong màn hình Destiantion Folder à chọn Next Trong màn hình ISA Server Computer Selection à chọn Connect to this ISA Server computer à gõ IP LAN của máy ISA . Ở đây là 192.168.120.1 à chọn Next Trong màn hình Ready to Install the program à chọn Install Trong màn hình Installing Microsoft Firewall Client à Chờ ISA Client cài đặt. Trong màn hình Install Wizard Completed à Finish Sau khi cài xong ISA Client thì xuất hiện biều tượng của ISA Client ở tray góc phải dưới của màn hình như hình bân dưới Như vậy đã cài xong ISA Client lên server Tiếp theo cấu hình cho ISA Client kết nối với ISA Server Qua máy ISA, Mở ISA Server chọn networks à lick phải chuột vào internal àchọn properties Trong hộp thoại Internal Properties à Chọn thẻ Auto Discovery à Check vào ô Publish automatic discovery information for this network à Apply à Ok Chọn Apply Xong rùi lại àchọn ok Qua máy Server àMở DNS lên àLick phải chuột vào anhquoc.com à chọn new Alias (CNAME)….. Tạo 1 alias tên WPAD trỏ về máy ISA với địa chì là 192.168.120.1 Có kết quả Restart lại DNS Server Máy Server Vào cmd: start à run: cmd Gõ lệnh ipconfig /flushdns Double click lên biểu tượng ISA Client ở góc phải dưới của màn hình à Chọn thẻ Settings à Chọn ô Automacally detected ISA Server à Bấm nút Detect Now à chọn ok Như vậy đã cấu hình cho ISA Client kết nối thành công ISA Server trên máy ISA Bước 6: Tạo rule cơ bản cần thiết Qua máy ISA mở chương trình ISA Server Management để tạo Rule Rule 1: Query DNS Publish Cho phép tất cả các user có thể truy vấn DNS để phân giải các domain public bên ngòai. Vào ISA Server à bấm phải chuột lên Firewall Policy à New à Access Rule… Trong màn hình Welcome to the New Access Rule Wizard à gõ tên Rule vào ô Access rule name : Query DNS Public àChọn Next Trong màn hình Rule Action à chọn Allow à Next Trong màn hình Protocol à mục This rule applies to: chọn Protocol àChọn Add Chọn DNS àNhấn Add Chọn next Tiếp theo Add internal và localhost vào à Chọn next Add External Trong hộp thoại User Sets chọn tất cả user à chọn next Chọn finish Chọn Apply àchọn ok Rule 2: PING Cho phép máy ISA và các máy Client + máy DC Ping lấn nhau Tương tự như Query DNS publish Vào ISA Server à bấm phải chuột lên Firewall Policy à New à Access Rule… Trong màn hình Welcome to the New Access Rule Wizard à gõ tên Rule vào ô Access rule name : Ping àChọn Next Hộp thoại Protocols: chọn All outbound traffic àChọn Next Hộp Access Rule Sources àAdd Internal và Localhost vào à chọn next Hộp Access Rule Destinations àAdd Internal và Localhost vào à chọn next Chọn next Chọn Finish Chọn Apply àchọn ok Có kết quả Qua máy server DC test thử rule vừa tạo Start à run: cmd Gõ lệnh: ping 192.168.120.1 Gõ tiếp: nslookup và gõ tiếp yahoo.com , google.com Bước 7 : Cấu hình Web Chạy Trên mạng cục bộ Qua máy DC: Tạo thư mục Web trong đĩa E:/ Cài Chương Trình Tester để tạo rao đề thi anh văn (có file .htm) Chạy file TesterSetup.exe trong hộp Wellcome to the tester setup wizard à chọn next Hộp select Start Menu folder àchọn next Quá trình cài đặt trong vài giây Chọn Finish Đây là giao dien của phần mềm Testerà chọn Tạo và sửa bài tập trắc nghiệm Trên desktop tạo folder “bai tap trac nghiem” Hiện ra hộp thoạià lick vào tạo fileà chọn chổ lưu Desktop\bai tap trac nghiemànhập tên anhvan1à chọn save Một hộp thoại xuất hiệnà chọn yes Chọn ok Check vào thêm câu hỏi Một hộp thoại hiện ra và nhập câu hỏi vào câu trả lời vào chọn đáp ánà cuối cùng lick vào cập nhập câu hỏi Lick vào cập nhập một lần nửa à chọn ok Tương tự tạo thêm 19 câu nữa (hoặc có thể thêm nhiều hơn) Khi đã tạo 20 câu hỏi àlick vào nút biên dich HTMLà chọn yes Chọn vị trí lưu E:/web đặt tên anhvan 1 à Save Hộp thoại xuất hiện như hình chọn ok Tương tự tạo ra file anhvan 2.html , anhvan 3.html trong E:/web Có kết quả Trong thư mục E:/web tạo thêm tập tin index.htm với các dòng lệnh liên kết anhvan 1, anhvan 2 ,anhvan 3 và tiêu đề cho web Có kết quả Cấu hình IIS Vào IIS tạo Web mới (IIS đã cài ở trên) Lick chuột trái vào start àchọn programsàchọn Administrative toolsàchọn Intrenet information Services (IIS) Manager Lick phải chuột vào web site à chọn new à chọn web Site….. Hộp thoại wellcom to the Web Site Creation WizardàChọn next Hộp thoại Web Site Desciption nhâp “www” à chọn next Hộp IP Address and portsettings nhập như hình à chọn next Hộp Web Site Home Directory lick vào browse chọn ổ đĩa E:/web à chọn next Hộp Web Site Access Permissions àcheck vào như hình à chọn next Chọn Finish Lick phải chuột vào www mới vừa tạo chọn properties Chọn Thẻ Documentsà nhấn nút Add àđánh index.html àchọn ok Chọn Applyàchọn ok Qua máy PC (windows XP ) Join domain Lick phải chuột lên My ComputeràProperties…àChọn thẻ Computer Nameàchọn nút Change àở mục Domain nhập “anhquoc.com” à chọn ok Nhập Username administrator àchọn ok Chọn yes restart lại máy Đăng nhập với username hv1 password 123 nhập như hình à chọn OK Mở IIE máy PC lên nhập vào thì có kết quả như hình Bước 8 : Publish Web từ bên trong ra bên ngoài Qua máy ISA cài DNS External (Thao tác Tương tự cài DNS ở máy Server) Hộp thoại Windows Components àchọn networking Services à chọn Deatails…. Hộp Nerworking Serices check vào Domain Name System (DNS) à chọn ok Trở về hộp thoại Windows Compenets à chọn next Quá trình cài đặt trong vài giây Chọn Finish Mở DNS mới vừa cài lên và cấu hình Lick phải chuột vào Hộp thoai wellcome to the new zone Wizard à chọn next Hộp Zone type à chọn primary zone à chọn next Hộp Zone Name nhập “anhquoc.com” àchọn next Hộp Zone File để mặt địnhà chọn next Hộp Dynamic Update àchọn như hìnhà chọn next Chọn Finish Lick phải chuột vào anhquoc.com chọn New Alias (CNAME)… Hôp New Resource Record Alias name nhập “www” và lick vào browse trỏ về card wan máy ISA Địa chỉ 192.168.1.210 àchọn ok Tiếp tục lick phải vào Reverse Lookup Zome à chọn New Zone … Hộp Wellcome tp the new Zone Wizard àchọn next Hộp Zone Type à chọn Primary zone à chọn next Nhập Network ID “192.168.1” à chọn next Hộp Zone File mặt địnhà chọn next Chọn như hình à chọn Next Chọn finish Lick phai chuột vào 192.168.1.x Subnetàchọn new Pointer (PTR)… Nhập Net ID number vào “210” chỉ về card wan máy ISA địa chỉ “192.168.1.210” à chọn ok Tạo rule Rule publish DNS từ bên trong ra ngoài Lick phải chuột vào Firewall Policy àchọn new àchọn Non-web Server…. Hộp thoại Wellcome nhập tên Rule “publish External DNSàchọn next Nhập IP card WAN máy ISA vào à chọn next Hộp thoại Select Protocol àchọn DNS Server àchọn next Hộp Network Listener IP Addresses check vào External àchọn next Chọn Finish Tạo rule Rule publish web từ bên trong ra ngoài Tiếp đó Lick phải chuột vào Firewall Policyàchọn newàchọn Web Site publishing rule… Hôp thoại Wellcome to the New Web Puslishing Rule Wizard ànhập tên Rule àchọn next Hộp Select rule Action àchọn Allow à chọn next Hộp Publishing Type à chọn publish a Single web sire or load balancerà chọn next Hộp thoại Server Connection Secuity àchọn http:// à chọn next Hộp thoại Internal Publishing Details à nhập www.anhquoc.com àchọn next Hôp thoai này giữ nguyên mặt định à chọn next Hộp thoại Publish Name Details nhập www.anhquoc.com như hình à chọn next Hộp Select Web Listener à chọn nút New Hộp Wellcome to the New Web Lisrener Wizard nhập tên “port80” à chọn next Hôp Client Connection Security check chọn http:// à chọn next Hộp Web Listener IP Adressse à check vào Externalà chọn next Hôp Authentication Settings à chọn No Authentication à chọn next Hộp Single Sing On Settings à chọn next Chọn Finish Trở về hộp Slect Web Listener à ta được như hình à chọn next Hộp Authentication Delegationà chọn như hình àchọn next Hộp thoại User Sets à chọn next Chọn Finish Chọn Apply à chọn ok Cuối cùng la ra bất kỳ máy nào ngoài Internet hay máy nào có mạng Ở Đây Em Lấy chính là máy Thật của em làm máy Test tương trưng cho máy Lient trên sơ đồ Chỉ Cần trỏ DNS về địa chỉ máy ISA “192.168.1.210” là điều chạy được trang Mở trình diệt Firefox nhập địa chỉ vào Lick vào môn thi trắc nghiệm ở đây Em chọn Thi trắc nghiệm Anh văn chuyên nghành Tin hoc Và em bắt đầu làm bài thi trắc nghiệm trên Mạng Sau khi đã trả lời hết tất cả câu hỏi à lick vào nút làm xong Hiện ra kết quả làm bài và bao nhiêu điểm Kết quả em làm được 11 điểm trong 20 câu Bước 9 : Cài và sử dụng Netof School 5.0 Chạy file uk_msi.exe . Trong hộp thoại NetOf School Setup à chọn next Chờ đợi trong vòng vài giây Một hộp thoại Wellcome Xuất hiện chọn next Hộp Software License Agreement à chọn yes Mởi file Serial.txt copy seri teacher past vào hộp thoại Registration (như hình) Hộp Choose Destination để mặt định àchọn next Hộp thoại Select Progam Folder à chọn next Để mặt định àchọn next Hộp Start Copying Files àchọn next Quá trình cài đặt trong vòng vài giây Hộp Distribute Student files à chọn next Chọn Finish Sau khi chọn Finish xuất hiệ hộp thoại trong ổ C:/ của chương trinh cài đặt chạy file Teacher Trong hộp thoại Wellcome to the Netop School Setup Wizard àchọn next Hộp Thoại Class managerment à computer name à chọn next Chọn giao thức TCP/IP à
Luận văn liên quan