Đồ án Xử lý khí tại giàn nén khí trung tâm

Cùng với tiến trình gia nhập WTO , Việt Nam chúng ta phải có những bước chuẩn bị thật tốt về mặt vật chất cũng như tinh thần và các thành tựu to lớn trên các lĩnh vực . Có như vậy chúng ta mới có thể cạnh tranh bình đẳng với các nước trên thế giới . Khẩu hiệu Công Nghiệp Hóa –Hiện Đại Hóa ngày càng được coi trọng dưới sự giám sát của Đảng và đặc biệt ngành công nghiệp nặng nhầm hướng tới sự phát triển lâu dài và bền vững . Trên cơ sở đó , chúng ta hình thành các cụm công nghiệp tận dụng nguồn nhân lực dồi dào và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú Cùng với quá trình Công Nghiệp Hóa –Hiện Đại Hóa và gia nhập WTO , chúng ta phải hạ gía thành sản phẩm có đủ năng lực cạnh tranh bình đẳng với thế giới mà yếu tố quyết định nhất là gía nhiên liệu . Hiện nay gía nhiên liệu của chúng ta tăng vượt bậc làm cho chi phí sản xuất và vận chuyển tăng cao kéo theo giá thành sản phẩm cao khó cạnh tranh với thới giới .Vì thế chúng ta đã tận dụng nguồn khí đốt hiện có ở ngoài khơi làm nhiên liệu chính cho các cụm công nghiệp . Hằng năm lượng khí đốt bỏ trực tiếp ngoài khơi điều đó cũng có nghĩa là hằng năm chúng ta đã đốt bỏ hằng triệu USD . Để tiết kiệm nguồn ngoại tệ đó ta phải xây dựng hệ thống thu gôm và vận chuyển khí về bờ cung cấp cho các cụm công nghiệp .Chúng ta vừa tiết kiệm được nguồn khí vừa làm nền tảng ổn định cho các ngành công nghiệp . Theo tính toán của các chuyên gia đầu ngành chi phí xây dựng đường ống vận chuyển khí vào bờ bằng chi phí khí vào bờ tiêu thụ trong một năm Cùng với trữ lượng ngày càng nhiều khí được phát hiện và đưa vào khai thác chúng ta thành lập các khu công nghiệp tận dụng triệt để nguồn khí đốt này với thời gian lâu dài như Khu công nghiệp Phú Mỹ , Khu công nghiệp Bà Rịa –vũng Tàu , Khí điện đạm Cà Mau , Khu công nghiệp Nhơn Trạch

doc31 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2098 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xử lý khí tại giàn nén khí trung tâm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDO HUU NAM.doc
  • pptDO HUU NAM.ppt
Luận văn liên quan