Dự án đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên và khu thể thao trường Đại học y Thái Bình

1- Quyết định số 4990/QĐ-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Bộ Y tế v/v cho phép lập Dự án đầu tư xây dựng Ký túc xá sinh viên và khu thể thao, trường Đại học Y Thái bình. 2- Quyết định số 4448/QĐ-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v ban hành Quy hoạch tổng thể phát triển trường Đại học Y Thái bình đến 2010 và tầm nhìn 2020. 3- Công văn số 1866/UB-TH ngày 22 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Thái Bình v/v quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm sinh viên nội trú và khu thể thao đa năng, trường Đại học Y Thái Bình. 4- Công văn số 12/XD-QH ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Sở Xây dựng Thái Bình v/v thoả thuận địa điểm xây dựng Trung tâm sinh viên nội trú và khu thể thao đa năng, trường Đại học Y Thái Bình. 5- Công văn số 54/CV-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Thái Bình v/v giới thiệu địa điểm để Trường Đại học Y Thái Bình lập dự án Trung tâm sinh viên nội trú và khu thể thao đa năng. 6- Quy hoạch tổng thể thị xã Thái bình tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh Thái bình phê duyệt theo Quyết định số 96/QĐ-UB ngày 14 tháng 06 năm 1996. 7- Bản đồ quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm sinh viên nội trú và khu thể thao đa năng, trường Đại học Y Thái Bình do Trung tâm Quy hoạch đô thị - nông thôn, Sở Xây dựng Thái Bình lập năm 2004. 8- Bản đồ cắm mốc địa đIểm khu đất xây dựng Trung tâm sinh viên nội trú và khu thể thao đa năng, trường Đại học Y TháI Bình do Trung tâm Quy hoạch đô thị - nông thôn, Sở Xây dựng Thái Bình lập tháng 9 năm 2006. 9- Quy hoạch chi tiết Ký túc xá sinh viên và khu thể thao, trường Đại học Y TháI Bình tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. 10- Quyết định số 2178/QĐ-UB ngày 02 tháng 10 năm 2006. UBND tỉnh Thái bình v/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Ký túc xá sinh viên và khu thể thao, trường Đại học Y TháI Bình. 11- Tiêu chuẩn thiết kế trường Đại học TCVN 3981:1985 và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như các tiêu chuẩn và quy định của Châu Âu và tương đương về thiết kế công trình thể dục thể thao (nhà thể thao, sân thể thao và bể bơi). 12- Các văn bản pháp lý của Nhà nước và địa phương.

doc57 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2592 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Dự án đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên và khu thể thao trường Đại học y Thái Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan