Ebook Phương pháp quản lý mẫu bệnh thực vật

(Bản scan) Tầm quan trọng của việc lưu trữ tiêu bản sinh vật, bao gồm cả các mẫu thực vật bị bệnh và các vi sinh vật gây bệnh đã được nói đến trong hàng loạt báo cáo trên các tạp chí khoa học. Trong một bài có nhan đề Trách nhiệm tương hỗ của phân loại nấm học và bệnh học, Wallker (1975) đã trích dẫn ít nhất 18 tài liệu tham khảo và chính tác giả trong đó đã nhấn mạnh tầm quan trọng của phân laoij học trong sinh học ứng dụng cũng như tầm quan trọng của công tác phân loại nấm, bao gồm nấm học nói chung và bệnh cây nói riêng

pdf85 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1805 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ebook Phương pháp quản lý mẫu bệnh thực vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan