Giải phẫu phổi trên gia súc

Là 1 phần trong bộ máy hô hấp. Tim, phổi, động mạch, tĩnh mạch, hệ thống mao mạch tạo nên vòng tuần hoàn nhỏ.

pptx21 trang | Chia sẻ: superlens | Lượt xem: 8539 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải phẫu phổi trên gia súc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
www. vmclub.net CÂU LẠC BỘ CHUYÊN NGÀNH THÚ YGIẢI PHẪU PHỔI TRÊN GIA SÚCSEMINA CHUYÊN NGÀNHDanh sách thành viên nhóm 1:Họ và tênLớpMã SVĐỗ Khánh DưNguyễn Tiến ĐạtCDK5-TYB588142Trần Thị DuyênTYA-K58584963Đỗ Tiến ĐạtTYB-K58585079Nguyễn Thị ĐịnhCNTY-K57570578Nội dung I-Vị tríNằm trong xoang ngực.Đỉnh nằm ở cửa vào lồng ngực.Đáy áp vào cơ hoành.Mặt ngoài áp vào xương sườn.Mặt trong ôm lấy tim.I-Vị trí (tiếp theo)Vị trí phổi của ngựa trong xoang ngựcCửa vào lồng ngựcĐốt sườn 17I-Vị trí (tiếp theo)Vị trí phổi của bò trong xoang ngựcCửa vào lồng ngựcĐốt sườn số 10I-Vị trí (tiếp theo)Vị trí phổi của chó trong xoang ngựcCửa vào lồng ngựcĐốt sườn số 10I-Vị trí (tiếp theo)Vị trí phổi của lợn trong xoang ngựcĐốt sườn số 11Cửa vào lồng ngựcSo sánh về vị trí phổi của ngựa, bò, chó và lợnI-Vị trí (tiếp theo)II-Hình tháia, Hình thái chung:Mặt ngoài cong lồiMặt trong cong lõm, có rốn phổiII-Hình thái (tiếp theo)a, Hình thái chung:Các thùyĐỉnh phổiĐáy phổiII-Hình thái (tiếp theo)NgựaBòII-Hình thái (tiếp theo)Phổi lợnPhổi chóII-Hình thái (tiếp theo)Ngựa (5 thùy)Bò (8 thùy)Chó (7 thùy)Lợn (7 thùy)Thùy đỉnh2222Thùy trên tim01 00Thùy dưới tim0100Thùy hoành2222Thùy phụ1111Thùy tim0122Bảng so sánh số lượng thùyIII-Cấu tạoPhế quản gốc (main stem bronchus)Phế quản (bronchi)Tiểu phế quản (bronchioles)Phế nang (alveoli)Khí quản (trachea)Được bao bởi lớp màng phổiIII-Cấu tạo (tiếp theo)Khí quảnPhế quản gốcTiểu phế quảnPhế nangCây phế quảnIII-Cấu tạo (tiếp theo)Phế nangIII-Cấu tạo (tiếp theo)Động mạchTĩnh mạchHệ thống mao machThần kinhCác hạch, mạch bạch huyếtIV-Chức năng (tiếp theo)Là 1 phần trong bộ máy hô hấp.Tim, phổi, động mạch, tĩnh mạch, hệ thống mao mạch tạo nên vòng tuần hoàn nhỏ.III-Chức năng (tiếp theo)Quá trình trao đổi khí ở phổiHọc viện nông nghiệp việt nam khoa thú ySEMINAThe end
Luận văn liên quan