Giáo trình hệ thống cung cấp điện

(Bản scan) Hệ thống điện bao gồm các nhà máy điện, trạm biến áp, các đường dây tải điện và các thiết bị khác ( như thiết bị điều khiển, tụ bù, thiết bị bảo vệ,..) được nói liền với nhau thành hệ thống làm nhiệm vụ sản xuất, truyền tải, phân phối và cung cấp điện năng đến tận các hộ tiêu dùng

pdf132 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2416 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình hệ thống cung cấp điện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên