Giáo trình Kỹ thuật xung - Số

Các tín hiệu điện áp hay dòng điện biến đỏi theo thời gian được chia thành 2 loại cơ bản là tín hiệu liên tục và tín hiêu rời rạc Tín hiệu liên tục còn gọi là tín hiệu tuyến tính hay tương tự. Tín hiệu rời rạc gọi là tín hiệu xung hay số

pdf219 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3329 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Kỹ thuật xung - Số, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên