Giáo trình lập trình ứng dụng Cơ sở dữ liệu Web ASP

(Bản scan) Internet đã đưa nền công nghệ thông tin của thế giới bước vào một trang sử mới. Các trang web cũng đã thực sự làm rạng rỡ kỷ nguyên thông tin bằng sức mạnh của nó. Với HTML là ngôn ngữ căn bản của mình, Web đã hiển thị và truyền tải được các văn bản, âm thanh và hình ảnh qua Internet

pdf140 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2152 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình lập trình ứng dụng Cơ sở dữ liệu Web ASP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên