Giới thiệu chung về Bưu Điện tỉnh Ninh Bình

Bưu Điện tỉnh Ninh Bình là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và là một thành viên của tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Trong suốt 57 năm xây dựng và trưởng thành Bưu Điện tỉnh Ninh Bình luôn phấn đấu là đơn vị đi đầu trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt là trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, Bưu Điện tỉnh Ninh Bình luôn cập nhật và tiếp cận với những công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước. Sau một thời gian thực tập tại Bưu Điện tỉnh Ninh Bình, được tìm hiểu về các hoạt động, các quy trình công nghệ sản xuất và đặc biệt là tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị, em đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức bổ ích về môi trường làm việc thực tế và hiểu biết thêm về ứng dụng quan trọng của tin học trên nhiều lĩnh vực : sản xuất kinh doanh, quản lý doanh nghiệp Trong Báo cáo thực tập tổng hợp, em xin được tổng kết lại những kết quả thu được trong giai đoạn đầu của quá trình thực tập : chức năng hoạt động, nhiệm vụ của Bưu Điện tỉnh Ninh Bình; các vấn đề chuyên môn thu được trong quá trình thực tập và định hướng đề tài nghiên cứu.

doc25 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2203 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giới thiệu chung về Bưu Điện tỉnh Ninh Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên