Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Xây lắp số 2

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự đổi mới sâu sắc cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi nền tài chính quốc gia phải được đổi mới một cách toàn diện nhằm tạo ra sự ổn định của nền kinh tế. Công tác hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp theo đó ngày càng được quan tâm, chú ý. Nhận thức được vai trò và sự cần thiết đó, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh buộc các đơn vị cần phải có sự chuyển biến tích cực trong công tác điều hành quản lý nói chung và kế toán nói riêng, nhằm sử dụng nguồn tài chính hiện có của mình một cách hiệu quả, Trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế dùng để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giá thành sản phẩm là một trong những chỉ tiêu chất lượng quan trọng góp phần phản ánh kết quả hoạt động nhiều mặt của đơn vị như tình hình tổ chức quản lý, tình hình sử dụng lao động, nguyên vật liệu, vốn sản xuất.v.v. do đó việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần hành quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của một doanh nghiệp, nhất là ở một doanh nghiệp sản xuất mang tính đặc thù cao như ở Xí nghiệp xây lắp 2. Việc thực hiện tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, theo chế độ kế toán của doanh nghiệp, không chỉ cung cấp các thông tin giúp cho nhà quản lý có thể thường xuyên nắm bắt được tình hình sử dụng vật tư, tình hình sử dụng lao động, nguyên vật liệu, vốn sản xuất. trong quá trình sản xuất, từ đó giúp cho các cấp l•nh đạo có thể không những ra các biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm tiết kiệm chi phí, từng bước hạ giá thành sản phẩm, mà còn có một ý nghĩa quan trọng trong việc đề ra các biện pháp mở rộng sản xuất, tăng quỹ phúc lợi x• hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên.v.v. Ngoài phần mở đầu, mục lục, sơ đồ bảng biểu và kết luận, đề tài được chia làm 2 phần : Phần I: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp 2. Phần II: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp 2.

doc53 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1645 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Xây lắp số 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan