Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty Cầu 12

Trong nền kinh tế thị trường, một vấn đề luôn làm đau đầu các nhà quản lý doanh nghiệp đó là làm sao để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận năm sau tăng cao hơn năm trước, không những đủ bù đắp chi phí bỏ ra mà còn phải có tích luỹ, đảm bảo quá trình tái sản xuất. Đối với doanh nghiệp (DN) xây dựng cơ bản nói riêng thì hiệu quả kinh doanh càng là vấn đề sống còn, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi mà thực trạng đấu thầu với giá trúng thầu quá thấp, l•i vay ngân hàng ngày càng có xu hướng tăng lên trong khi đó nguồn vốn thanh toán lại vô cùng chậm trễ. Để DN có thể tồn tại và phát triển được thì không những DN xây dựng cơ bản mà tất cả các DN thuộc mọi lĩnh vực kinh doanh đều phải không ngừng cải tiến sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến, giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh,. bằng mọi biện pháp phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của DN. Chính vì thế, quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh là một trong những biện pháp đầu tiên thiết thực nhất của DN, không những giúp DN có thể hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận mà còn có thể giúp DN định ra được giá đấu thầu phù hợp, nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp. Chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 phần : Phần I: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. Phần II: Thực tế công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cầu 12. Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cầu 12 .

doc65 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1767 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty Cầu 12, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan