Hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ

Trong cơ chế thị truờng luôn luôn vận động và thay đổi .Đối với doanh nghiệp kinh doanh, một trong những điều kiện thiết yếu để tiến hành sản xuất đó là đối tượng lao động, vật liệu cũng vậy nó cũng là đối tượng lao động nhưng đ• thể hiện dưới dạng vật hoá như bông trong doanh nghiệp dệt, da trong doanh nghiệp đóng dày, vải trong doanh nghiệp may mặc . Mặt khác mỗi một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững đòi hỏi phải hiểu rõ chính mình, làm sao để thành công và phát triển, làm sao có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác tức là đòi hỏi một doanh nghiệp phải tạo ra được những sản phẩm mà uy tín của mình được giữ vững độ tin cậy cao tạo cho khách hàng một sự tin tưởng khi làm ăn với nhau .Vì vậy phải có những sản phẩm đạt chất lượng tốt đồng nghĩa với việc chọn vật liệu đạt chất lượng , đúng tiêu chuẩn . Cho nên vật liệu rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, nhưng chỉ mỗi vật liệu vẫn chưa đủ mà phải có công cụ dụng cụ để tác động lên vật liệu tạo ra sản phẩm. Nhất là những doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm hàng may mặc phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Báo cáo gồm có 3 phần : Phần I : Cơ sở lý luận của chuyên đề . Phần II : Thực trạng hoạt động kinh doanh và công tác hạch toán kế toán kế toán tại đơn A. Giới thiệu về công ty . B. Thực trạng công tác kế toán Phần III : Những đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán kế toán tại đơn vị. A. Đánh giá chung. B. Những đóng góp PHầN I Lý LUậN CƠ BảN Về VậT LIệU Và CÔNG Cụ DụNG Cụ TRONG DOANH NGHIệP i. VậT LIệU Và CÔNG Cụ DụNG Cụ A. Vật liệu: 1. Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc kế toán và nhiệm vụ của vật liệu: a. Khái niệm: Vật liệu là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia trực tiếp và thường xuyên vào quá trình sản xuất sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. b. Đặc điểm: -Tham gia vào một chu kì sản xuất nhất định. -Trong quá trình sản xuất vật liệu sẽ bị tiêu hao toàn bộ hoặc bị biến đổi hình thái vật chất ban đầu để cấu thành thực thể của sản phẩm. - Gía trị của nó được tính hết vào chi phí sản xuất c. Nguyên tắc kế toán: Khi nhập và xuất vật liệu phải tính giá thực tế. Được sử dụng một trong hai phương pháp kế toán hàng tồn kho. - Phương pháp kê khai thường xuyên: tài khoản sử dụng sẽ được phản ánh trực tiếp trên tài khoản hàng tồn kho. - Phương pháp kiểm kê định kì: + Gía trị vật liệu sử dụng chỉ được tính khi có giá trị tồn cuối kì. + Các tài khoản hàng tồn kho được ghi hai lần trong kì. + Tình hình biến động trong kì được theo dõi ở tài khoản 611 - Kế toán vật liệu phải thực hiện đồng thời kế toán chi tiết cả về giá trị và hiện vật. - Kế toán phải được lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. d. Nhiệm vụ: -Tổng hợp số liệu tình hình nhập, xuất , tồn kho vật liệu cả về số lượng, chất lượng, chủng loại. - Hướng dẫn kiểm tra các phân xưởng, các kho, mở sổ sách cần thiết và hạch toán vật liệu đúng chế độ, phương pháp. - Phản ánh chính xác, kịp thời và kiểm tra chặt chẽ tình hình cung cấp vật liệu, chế độ bảo quản, các định mức dự trữ, định mức tiêu hao, đề xuất biện pháp xử lý vật liệu thừa, thiếu, ứ đọng kém phẩm chất. - Xác định vật liệu tiêu hao và phân bổ chính xác cho đối tượng sử dụng. - Tham gia công tác kiểm kê, đánh giá vật liệu và lập báo cáo về vật liệu 2. Phân loại và tính giá vật liệu: a. Phân loại: Vật liệu của doanh nghiệp gồm nhiều loại do vậy cần thiết phải phân loại nhằm quản lý một cách có hiệu quả. Gồm có: - Nguyên vật liệu chính: là những yếu tố vật chất tạo nên phần chính của sản phẩm được sản xuất ra. Nguyên liệu trực tiếp được nhận diện dễ dàng trong sản phẩm vì nó đặc trưng cho đặc tính dễ thấy nhất của cái gì đ• được sản xuất ra. - Nguyên vật liệu phụ: được sử dụng kết hợp với nguyên vật liệu chính để nâng cao chất lượng cũng như tính năng, nó khong cấu thành thực thể chính của sản phẩm mà nó chỉ làm thay đổi bên ngoài về hình dạng của nguyên vật liệu chính. - Nhiên liệu: là loại vật liệu được dùng để tạo ra năng lượng phục vụ cho sự hoạt động của các loại máy móc thiết bị như: sấy, ủi, hấp. - Phụ tùng thay thế: là những loại vật tư dùng để thay thế, sữa chữa máy móc, thiết bị phương tiện vận tải. - Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản, phế liệu thu hồi.

doc56 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1749 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan