Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dịch vụ và khoa học kỹ thuật Thuận Quốc và Co

Luận văn ngoài phần mở đầu và kết thúc được chia thành ba chương: CHƯƠNG I: Lý luận chung về tiền lương , hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. CHƯƠNG II: Công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH dịch vụ và khoa học kỹ thuật Thuận Quốc & Co. CHƯƠNG III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH dịch vụ khoa học kỹ thuật Thuận Quốc & Co. CHƯƠNG I Lý luận chung về công tác Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương I.những vấn đề chung về lao động ,tiền lương. - Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản tư liệu lao động ,đối tương lao động ,sức lao động .Lao động là nhân tố mang tính chất quyết định để tiến hành quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp -Chi phí về lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra.Quản lí lao động là một vấn đề quạn trọng trong công tác quản lí toàn diện các đôn vị sản xuất kinh doanh . -Sử dụng hợp lí lao động là tiết kiệm chi phí về lao động sống,góp phần hạ thấp già thành sản xuất ,tăng doanh lợi cho doanh nghiệp và nâng cao đời sống cho người lao động trong doanh nghiệp.Để thực hiện tốt mục tiêu trên các doanh nghiệp cần phải chú ý đến hai vấn đề là sử dụng lao động và bồi dưỡng lao động. 1:Khái niệm về tiền lương ,các khoản trích theo lương : -Tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động ,tiền tệ và nền sản xuât hàng hoá.Trong XHCN,tiền lương thực chất là"một phần thu nhập quốc dân biểu hiện dưới hình thức tiền tệ được nhà nước phân phối có kế hoạch cho công nhân viên chức phù hợp với số lượng và chất lượng lao động của mỗi người đ• cống hiến .Tiền lương phản ánh việc trả công cho công nhân viên chức dựa trên nguyên tắc phân phối lao động nhằm tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động của người lao động đ• bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp".Thông thường có hai loại tiền lương: +Tiền lương danh nghĩa:là số tiền người lao động nhận được theo hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động . +Tiền lương thực tế :là số lượng tư liệu sinh hoạt và dịch vụ mà người lao động có thể mua được bằng tiền lương của mình sau khi đóng góp cáckhoản thuế theo quy định của nhà nước.Chỉ số tiền lương thực tế tỉ lệ nghịch với chỉ số giá cả và tỉ lệ thuận với chỉ số tiền lương danh nghĩa tại thời điểm xác định. .

doc29 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1773 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dịch vụ và khoa học kỹ thuật Thuận Quốc và Co, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan