Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cơ khí Đông anh

Từ khi có sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường cùng với hàng loạt chính sách mở cửa của Đảng và nhà nước ta đ• làm cho đất nước đ• và đang chuyển biến sâu sắc và toàn diện, đất nước đang thay đổi từng ngày từng giờ. Tuy vậy trong nền kinh tế thị trường hiện nay nuôn diễn ra cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải biết tạo ra sản phẩm của mình có thế đứng trên thị trường cũng như công tác quản lý tài chính các doanh nghiệp. Vì vậy, công tác này luôn giữ vị trí trọng yếu trong hoạt động quản lý của doanh nghiệp, nó quyết định đến tính độc lập, sự thành bại của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Để có được một sản phẩm có uy tín trên thị trường thì sản phẩm đó phải đảm bảo các yếu tố về chất lượng, giá cả, mẫu m•. Mà đặc biệt phải chú trọng đến yếu giá cả, giá cả có phù hợp thì sản phảm đó mới tồn tại trên thị trường. Vì trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay: mức thu nhập, mức sông của người dân còn thấp do vậy họ có tiêu dùng sản phẩm đó hay không là do giá cả và chất lượng của sản phẩm đó quyết định. Vì thế để tạo ra được một sản phẩm có giá bán thấp mà vẫn đảm bảo chất lượng và có sức cạnh tranh cao trên thị trường doanh nghiệp cần phải tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành, kiểm soát các hoạt động kinh tế trong DN. Để sử dụng có hiệu quả công cụ kiểm tra tài chính đòi hỏi các nhà quản lý DN cần phải tổ chức tốt công tác hoạch toán kế toán có như vậy kế toán mới đảm nhận được chức năng cung cấp thông tin có ích không chỉ với hoạt động tài chính nhà nước mà vô cùng cần thiết đối với hoạt động tài chính của DN. Ngoài phần mở đầu báo cáo gồm 3 phần. Phần 1 : Khái quát chung về công ty cơ khí Đông anh. Phần 2 : Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty CKĐA. Phần 3 : Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty CKĐA.

doc53 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1586 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cơ khí Đông anh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan