Hoàn thiện hệ thống kế toán tài chính phục vụ quy trình quản lý thuế trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Từ khi hai luật thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp ra đời, hệ thống thuế Việt Nam luôn được sửa đổi bổ sung, phát triển và hoàn thiện,song song với việc thay đổi các luật thuế, hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã nhiều lần sửa đổi để phù hợp với mục tiêu và yêu cầu quản lý trong từng giai đoạn nhất định và đã có những cải biến khá sâu sắc không những đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà còn là nguồn cung cấp thông tin quan trọng cho cơ quan chức năng, mà trước hết là cơ quan thuế. Để nâng cao vai trò, tác dụng của kế toán đến với công tác quản lý và hành thu thuế, qua đó tác động đến việc hoàn thiện các luật thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, nên tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện hệ thống kế toán tài chính phục vụ quy trình quản lý thuế trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay”để thực hiện luận án tiến sĩ của mình.

pdf17 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2438 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện hệ thống kế toán tài chính phục vụ quy trình quản lý thuế trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan