Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh thương mại và xây dựng Thanh Lưu

Lao động là một trong những điều kiện cần thiết giữ vai trò quan trọng trong việc tái tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Không những là tiền đề cho sự tiến hoá của loài người mà còn là yếu tố quyết định đến sự phát triển của quá trình sản xuất. Một xã hội, một doanh nghiệp được coi là phát triển khi có năng suất, có chất lượng và đạt hiệu quả cao. Vì vậy, trong các chiến lược kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào yếu tố con người luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng của mình khi sức lao động của họ bỏ ra được đền bù xứng đáng dưới dạng tiền lương. Tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề được cả doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Vì thế, việc hạch toán phân bổ chính xác tiền lương và các khoản trích theo lương vào giá thành sản phẩm, tính đúng và thanh toán kịp thời tiền lương và các khoản trích theo lương cho người lao động sẽ góp phần hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và cải thiện đời sống con người. Đối với Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thanh Lưu, việc xây dựng một cơ chế trả lương phù hợp, hạch toán đủ và thanh toán toán kịp thời nhằm nâng cao đời sống lao động cho cán bộ công nhân viên càng cần thiết hơn. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này em đã lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Thanh Lưu ”. Chuyên đề gồm 3 phần: Phần 1: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp. Phần 2: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thanh Lưu. Phần 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thanh Lưu.

doc56 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 4288 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh thương mại và xây dựng Thanh Lưu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.s ĐOÀN THỤC QUYÊN HỌ TÊN SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HUỆ LỚP KT1D. ĐỀ TÀI: “ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THANH LƯU”. LỜI MỞ ĐẦU Lao động là một trong những điều kiện cần thiết giữ vai trò quan trọng trong việc tái tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Không những là tiền đề cho sự tiến hoá của loài người mà còn là yếu tố quyết định đến sự phát triển của quá trình sản xuất. Một xã hội, một doanh nghiệp được coi là phát triển khi có năng suất, có chất lượng và đạt hiệu quả cao. Vì vậy, trong các chiến lược kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào yếu tố con người luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng của mình khi sức lao động của họ bỏ ra được đền bù xứng đáng dưới dạng tiền lương. Tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề được cả doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Vì thế, việc hạch toán phân bổ chính xác tiền lương và các khoản trích theo lương vào giá thành sản phẩm, tính đúng và thanh toán kịp thời tiền lương và các khoản trích theo lương cho người lao động sẽ góp phần hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và cải thiện đời sống con người. Đối với Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thanh Lưu, việc xây dựng một cơ chế trả lương phù hợp, hạch toán đủ và thanh toán toán kịp thời nhằm nâng cao đời sống lao động cho cán bộ công nhân viên càng cần thiết hơn. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này em đã lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Thanh Lưu ”. Chuyên đề gồm 3 phần: Phần 1: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp. Phần 2: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thanh Lưu. Phần 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thanh Lưu. Để hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn cô giáo - thạc sỹ ĐOÀN THỤC QUYÊN, khoa kế toán trường Đại học Công Đoàn cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong phòng Tài chính kế toán của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thanh Lưu đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong thời gian thực tập và viết bài. Thái Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2010 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Những vấn đề cơ bản về tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp. Khái niệm, bản chất và vai trò của tiền lương. Vai trò của tiền lương. Tiền lương là một phạm trù kinh tế mang tính lịch sử và có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn đối với bất kỳ quốc gia nào. Không phải ngẫu nhiên mà vấn đề tiền lương được rất nhiều người quan tâm, kể cả người tham gia lao động và người không tham gia lao động trực tiếp. Tiền lương có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào, nó đảm bảo duy trì năng lực làm việc của người lao động một cách lâu dài và hiệu quả, là động lực thúc đẩy sự hăng say lao động, tăng năng suất lao động, dẫn đến hoạt động sản xuất cũng sẽ phát triển theo. Bên cạnh đó, tiền lương đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người lao động cả về vật chất và tinh thần, kích thích người lao động và họ sẽ lao động ngày càng hiệu quả hơn. Xét trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế, tiền lương là yếu tố gián tiếp quyết định sự tồn tại của quá trình tái sản xuất sản phẩm trong xã hội. Vì ba yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất là: đối tượng lao động, tư liệu lao động và sức lao động của con người, sẽ không tồn tại việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần nếu thiếu yếu tố lao động. Như vậy tiền lương là nghiệp vụ rất quan trọng với hoạt động của mỗi doanh nghiệp sản xuất. Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương là giá cả sức lao động, chính là thước đo hao phí lao động của xã hội nói chung và các doanh nghiệp nói riêng, là cơ sở đánh giá trình độ quản lý hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh những vấn đề hết sức quan trọng về tiền lương thì các nghiệp vụ phát sinh giữa người lao động với các tổ chức xã hội cũng đóng vai trò rất cần thiết, đó là các khoản trích theo lương : Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), kinh phí công đoàn (KPCĐ). Đó là phần giá trị mới do người lao động tạo ra, thực chất đó là sự đóng góp của nhiều người bù đắp cho một số người khi gặp rủi ro, ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp... Các khoản trích theo lương đảm bảo cho người lao động thực hiện công bằng xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, khôi phục những mặt mạnh yếu của cơ chế thị trường. Bản chất tiền lương Quá trình sản xuất là quá trình tiêu hao kết hợp đồng thời cả 3 yếu tố: Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động. Trong đó sức lao động với tư cách là lao động chân tay và trí óc của con người sử dụng các tư liệu lao động nhằm tác động biến đổi các đối tượng lao động thành các vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mình. Đối với mọi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận thông qua giá trị thặng dư. Mà theo Mác “Sức lao động có đặc điểm là khi tiêu dùng sẽ tạp ra một giá trị mới lớn hơn. Vì thế có thể coi nguồn gốc duy nhất tạo ra giá trị thặng dư là sức lao động”. Để đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra bình thường và liên tục thì nhất thiết phải có yếu tố sức lao động, nếu thiếu nó thì quá trình sản xuất không thể diễn ra. Trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần như hiện nay, sức lao động mang tính chất là một loại hàng hoá đặc biệt.người lao động có quyền làm chủ sức lao động của mình, có quyền được đòi hỏi được trả công xứng đáng với sức lao động của mình bỏ ra. Với ý nghĩa đó, tiền lương chính là phần thù lao lao động được biểu hiện bằng tiền mà các doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào thời gian, khối lượng và chất lượng công việc của họ. Về bản chất tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, được thoả thuận hợp lý của người mua và người bán sức lao động. Trong xã hội phát triển, tiền lương trở thành một bộ phận của họ. . . Mặt khác, tiền lương còn là đòn bấy kinh tế. Để khuyến khích tinh thần lao động, tạo mối quan tâm của người lao động đến hiệu quả lao động của họ. Nói cách khác, tiền lương là một nhân tố thúc đấy năng suất lao động. Cũng như các loại hàng hoá khác trên thị trường, tiền lương cũng tuân theo quy luật cung cầu, quy luật giá cả trên thị trường và theo quy định của nhà nước. Như vậy ta có thể tổng hợp khái niệm về tiền lương : “ Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá cả của yếu tố sức lao động, mà người sử dụng sức lao động phải trả cho người cung ứng sức lao động, tuân theo nguyên tắc cung cầu, giá cả thị trường và pháp luật hiện hành của nhà nước”. Tiền lương vừa là một phạm trù về phân phối vừa là một phạm trù của trao đổi và tiêu dùng. Trên thực tế, tiền lương chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó đáp ứng được nhu cầu của người lao động. Xã hội càng phát triển, trình độ kỹ năng làm việc của người lao động ngày càng cao, tiền lương không chỉ đáp ứng được nhu cầu tinh thần của người lao động. Do vậy, đã hình thành hai khái niệm tiền lương thực tế và tiền lương danh nghĩa. Tiền lương danh nghĩa là biểu hiện số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Số tiền này nhiều hay ít phụ thuộc vào trình độ lao động và kinh nghiệm của họ. Tiền lương thực tế là số lượng các loại hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng cần thiết mà người lao động có thể mua được bừng tiền lương danh nghĩa của họ. Ngoài tiền lương theo chế độ tài chính hiện hành của nước ta, doanh nghiệp phải trích lập thêm các quỹ mang tính chất phúc lợi xã hội, các khoản này là các khoản trích theo lương bao gồm : bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. Để phục vụ sự quản lý tiền lương có hiệu quả, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp cần thực hiện các nhiệm vụ sau: Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp một cách trung thực, kịp thời, tình hình có và sự biến động về số lượng, chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động. Tính toán chính xác, kịp thời, đúng chính sách, chế độ của các khoản tiền lương, thưởng và các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động. Phản ánh kịp thời, chính xác tình hình các khoản thanh toán tiền lương cho người lao động. Thực hiện việc kiểm tra tình hình huy động và sử dụng lao động, tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh. Hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận trong đơn vị sử dụng đầy đủ, đúng đắn chế độ ghi chép ban đầu về lao động tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, đề xuất các biện pháp nhằm khai thác hiệu quả, tiềm năng lao động, tăng năng suất lao động. Đấu tranh chống những hành vi vô trách nhiệm, vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm chính sách chế độ sử dụng chỉ tiêu KPCĐ, chế độ phân phối theo lao động. Lập báo cáo về lao động tiền lương và các khoản trích theo lương, phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ BHTN. Đề xuất biện pháp để khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động, tăng năng suất lao động, ngăn ngừa những vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm chế độ chính sách an toàn lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương. Quỹ tiền lương, các khoản trích theo lương và các hình thức trả lương trong doanh nghiệp. Quỹ tiền lương. Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ tiền lương mà doanh nghiệp trả cho tất cả lao động của doanh nghiệp. Quỹ tiền lương bao gồm: Tiền lương tính theo thời gian, tiền lương tính theo sản phẩm, và tiền lương khoán. Tiền lương trả cho người lao động sản xuất ra sản phẩm hỏng trong phạm vi chế độ quy định. Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan, trong thời gian được điều động công tác làm nghĩa vụ theo chế độ quy định thời gian nghỉ phép, thời gian đi học. Các loại phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ. Các khoản tiền lương có tính chất thường xuyên. Quỹ tiền lương kế hoạch trong doanh nghiệp còn được tính các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động. Trong doanh nghiệp, để phục vụ cho công tác hạch toán, tiền lương có thể được chia thành hai loại: Tiền lương lao động trực tiếp và tiền lương lao động gián tiếp, trong đó chi tiết theo tiền lương chính và tiền lương phụ. Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian người lao động thực hiện nhiệm vụ chính của họ, gồm tiền lương trả theo cấp bậc và các khoản phụ cấp kèm theo. Tiền lương phụ: Là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ khác, ngoài nhiệm vụ chính và thời gian người lao động nghỉ phép, nghỉ tết, nghỉ vì ngừng sản xuất được hưởng theo chế độ. Tiền lương chính của công nhân trực tiếp sản xuất gắn liền với quá trình sản xuất ra sản phẩm, tiền lương phụ của công nhân trực tiếp sản xuất không gắn với từng loại sản phẩm. Vì vậy, việc phân chia tiền lương chính và tiền lương phụ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phân tích kinh tế. Để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp thì việc quản lý và chi tiêu quỹ tiền lương phải được đặt trong mối quan hệ phục vụ tốt cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chi tiêu tiết kiệm và hợp lý quỹ tiền lương. Các khoản trích theo lương. Các khoản trích theo lương gồm có : Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí công đoàn. Bảo hiểm xã hội. Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số quỹ tiền lương cơ bản và các khoản phụ cấp ( chức vụ, khu vực ) của công nhân viên thực tế phát sinh trong tháng. Theo chế độ hiện hành, tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội là 22%. Trong đó 16% do đơn vị hoặc chủ sử dụng lao động nộp, được tính vào chi phí kinh doanh, 6% còn lại do người lao động đóng góp và được tính trừ vào thu nhập của họ. Quỹ bảo hiểm xã hội được chi tiêu cho các trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Quỹ này do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý. Bảo hiểm y tế. Quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng để thanh toán các khoản tiền khám chữa bệnh, thuốc chữa bệnh, viện phí cho người lao động trong thời gian ốm đau thai sản, sinh đẻ. Quỹ này được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương cơ bản và các khoản phụ cấp của công nhân viên thực tế phát sinh trong tháng. Tỷ lệ trích bảo hiểm y tế hiện hành là 4,5%, trong đó 3% do đơn vị, người sử dụng lao động nộp tính vào chi phí kinh doanh và 1,5% trừ vào thu nhập của người lao động. Kinh phí công đoàn. Công đoàn là một tổ chức của người lao động. Do người lao động lập ra, hoạt động vì lợi ích của người lao động. Công đoàn đại diện cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, vừa đảm bảo quyền lợi vừa trực tiếp hướng dẫn và giáo dục thái độ lao động cho họ. Đây là một chức cần thiết trong mọi doanh nghiệp. Để có nguồn kinh phí cho hoạt động của tổ chức công đoàn, hàng tháng doanh nghiệp phải trích một tỷ lệ trên tổng quỹ tiền lương, tiền công và phụ cấp thực tế phải trả cho người lao động để hình thành kinh phí công đoàn. Theo chế độ hiện hành, tỷ lệ kinh phí công đoàn là 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh do chủ doanh nghiệp chịu. Trong 2% này thì 1% nộp cho công đoàn cấp trên, 1% còn lại dùng cho hoạt động công đoàn cơ sở. Bảo hiểm thất nghiệp. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ thu nhập cho người lao động bị thất nghiệp nhằm thay thế thu nhập bị mất do mất việc làm, hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp có nguồn lực để tồn tại và có khả năng tìm kiếm công việc mới. Quỹ này được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương cơ bản và các khoản phụ cấp của công nhân thực tế phát sinh trong tháng. Tỷ lệ trích bảo hiểm thất nghiệp hiện hành là 2%, trong đó 1% do đơn vị, người sử dụng lao động nộp tính vào chi phí kinh doanh và 1% trừ vào thu nhập của người lao động. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là quỹ dùng để trợ cấp cho người lao động phải nghỉ việc theo chế độ. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm theo quy định hiện hành như sau: + Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mát việc làm từ 1% - 3% trên quỹ tiền lương, làm sở đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. + Mức trích cụ thể do doanh nghiệp tự quyết định tuỳ vào khả năng tài chính của doanh nghiệp hằng năm. + Khoản trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích và hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của doanh nghiệp. + Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc làm trong năm tài chính thì toàn bộ phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ. Thời điểm trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là thời điểm khoá sổ kế toán để lập Báo cáo tài chính năm. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp. Tuỳ theo đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với tính chất công việc và trình độ quản lý của từng doanh nghiệp mà việc tính, trả lương cho người lao động được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Hình thức trả lương theo thời gian. * Hình thức trả lương theo thời gian thường áp dụng cho các lao động làm công tác văn phòng như : Tài vụ, thống kê, hành chính... Đây là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào thơì gian làm việc thực tế, theo ngành nghề và trình độ chuyên môn của từng người lao động. * Đơn vị để tính tiền lương theo thời gian là tiền lương tháng, lương tuần, lương ngày, lương giờ. Lương tháng = lương cơ bản + phụ cấp Lương cơ bản = ( hệ số lương + hệ số phụ cấp ) x mức lương tối thiểu Lương tuần = lương tháng x 12 tháng 52 tuần Lương ngày = Tiền lương tháng Số ngày làm việc theo chế độ quy định trong tháng Lương giờ = Mức lương ngày x Số giờ làm việc thực tế 8h làm việc Lương tháng có nhược điểm là không phân biệt được người làm việc nhiều hay ít ngày trong tháng nên không có tác dụng khuyến khích sử dụng ngày công chế độ. Vì vậy hiện nay các doanh nghiệp thường áp dụng hình thức trả lương theo ngày. Hình thức này chủ yếu trả lương cho lao động gián tiếp, công việc ổn định. Hình thức tiền lương ngày đơn giản, dễ tính toán, phản ánh đúng trình độ kỹ thuật, điều kiện làm việc của công nhân viên. 1.3.3.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm. Tiền lương theo sản phẩm là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm họ làm ra. Hình thức này áp dụng rộng rã trong doanh nghiệp chế tạo sản phẩm. Nó đảm bảo đầy đủ nguyên tắc phân phối theo lao động về mặt số lượng và chất lượng lao động, động viên khuyến khích người lao động nhiệt tình với công việc, tạo ra nhiều sản phẩm. Hình thức trả lương theo sản phẩm còn tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp mà vận dụng theo từng hình thức cụ thể sau đây: Hình thức tiền lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế: Với hình thức này, tiền lương phải trả cho người lao động được tính trực tiếp theo số lượng sản phẩm hoàn thành đúng quy cách, đúng phẩm chất và đơn giá tiền lương sản phẩm đã quy định, không chịu bất cứ sự hạn chế nào. Đây là hình thức trả lương được các doanh nghiệp áp dụng phổ biến để trả lương cho người lao động trực tiếp. Lương phải trả = Số lượng sản x Đơn giá cho người lao động phẩm hoàn thành tiền lương 1 sản phẩm Hình thức tiền lương theo sản phẩm gián tiếp: Thường được áp dụng cho trả lương lao động gián tiếp ở các bộ phận sản xuất như lao động làm nhiệm vụ vận chuyển vật liệu, thành phẩm, bảo dưỡng máy móc thiết bị...Tuy lao động này không trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng lại gián tiếp ảnh hưởng đến năng suất của người lao động trực tiếp nên có thể căn cứ vào kết quả lao động của người lao động trực tiếp mà lao động gián tiếp phục vụ để tính lương sản phẩm cho lao động gián tiếp. Đơn giá tiền lương được tính như sau: TL CBCNPV ĐG = MPV x Q Trong đó: ĐG : Đơn giá tiền lương của công nhân phục vụ. TLCBCNPV : Tiền lương cấp bậc của công nhân phục vụ. MPV : Mức phục vụ của công nhân phục vụ. Q: Mức sản lượng của công nhân chính. Hình thức tiền lương theo sản phẩm có thưởng, có phạt: Ngoài tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp người lao động còn được hưởng tiền thưởng do tăng năng suất lao động, thưởng do tiết kiệm vật tư, chất lượng sản phẩm tốt... Trong trường hợp người lao động làm ra sản phẩm hỏng, lãng phí vật tư trên định mức qui định hoặc không đảm bảo ngày công quy định...Thì có thể chịu tiền phạt trừ vào thu nhập của họ. Tiền lương được xác định như sau: TL x ( m x n ) 100 Trong đó: TLTH : Tiền lương sản phẩm có thưởng. TL : Tiền lương trả theo sản phẩm. m : Tỷ lệ % tiền thưởng. n : Tỷ lệ % hoàn thành vượt mức kế hoạch. - Hình thức tiền lương theo sản phẩm luỹ tiến: Theo hình thức này, ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp còn có thêm một phần tiền thưởng được tính trên cơ sở tăng đơn giá tiền lương ở các mức năng suất cao. Hình thức tiền lương này có tác dụng kính thích người lao động duy trì cường độ lao động ở mức tối đa, những khoản mục này sẽ làm tăng khoản mục chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp cho nên nó chỉ được sử dụng trong một số trường hợp cần thiết như khi phải hoàn thành gấp một đơn dặt hàng hoặc trả lương cho người lao động làm việc ở những khâu khó nhất để đảm bảo tính đồng bộ cho sản xuất. Chế độ này dùng hai loại đơn giá: + Đơn giá cố định dùng trả cho những sản phẩm thực tế đã hoàn thành. + Đơn giá luỹ tiến dùng để tính lương cho những sản phẩm hoàn thành vượt mức kế hoạch. Công thức tính như sau: TLLT = ĐG x Q1 + ĐG x K x ( Q1 – Q0 ) Trong đó: TLLT : Tổng tiền thưởn
Luận văn liên quan