Hướng dẫn áp dụng các giải pháp cải iến môi trường cho các làng nghề tái chế kim loại

(Bản scan) Các làng nghề ở nông thôn Việt Nam phát triển rất đa dạng và phong phú đã tạo ra một lượng lớn hàng hóa, tạo công ăn việc làm và góp phần phát triển kinh tế xã hội cảu khu vực nông thôn. Việc bảo tồn và phát triển làng nghề là một chủ trương: " Công nghiệp hóa nông thôn"

pdf82 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1973 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn áp dụng các giải pháp cải iến môi trường cho các làng nghề tái chế kim loại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên