Hướng dẫn cộng đồng dựa trên sự phát triển du lịch sinh thái WWF quốc tế/ tháng 7 năm 2011

Tư vấn cẩn thận trong cộng đồng bao gồm thái độ và nhận thức về du lịch, cơ hội có thể và cạm bẫy, kinh nghiệm hiện có, mối quan tâm và mức độ quan tâm. Đánh giá thị trường toàn diện. Đánh giá các di sản thiên nhiên và văn hóa, trong đó có cơ hội trình bày cho du lịch sinh thái , sự nhạy cảm và hạn chế.

pptx33 trang | Chia sẻ: khactoan_hl | Lượt xem: 1370 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn cộng đồng dựa trên sự phát triển du lịch sinh thái WWF quốc tế/ tháng 7 năm 2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 04/21/2013 ‹#› TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN DU LỊCH SINH THÁI GVHD: TS Ngô An HƯỚNG DẪN CỘNG ĐỒNG DỰA TRÊN SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI WWF QUỐC TẾ/ THÁNG 7 NĂM 2011   Thành viên nhóm: Hồng Hoa Xinh_ 11157368 Nguyễn Thị Tuyết Sen_ 11157425 Trần Thị Ngọc Phương_ 11157378 Lê Thị Mỹ Nhung_ 11157416 Hứa Thị Tuyết_ 11157350 Trần Văn Đạt_ 10157039 Nội dung chính DU LỊCH Du lịch là ngành công nghiệp lớn nhất thế giới, nó có ảnh hưởng rất lớn và có tầm quan trọng ngày càng tăng về cả nguồn nhân lực, thành phần tham dự và phong phú về các loại tài nguyên thiên nhiên. Du Lịch Lợi ích Hạn chế Thuận lợi Du lịch có trách nhiệm có thể giúp tạo ra nhận thức và hỗ trợ cho việc bảo tồn cũng như phát triển nền văn hóa của địa phương. Và tạo cơ hội phát triển kinh tế cho các quốc gia và cộng đồng. Hạn chế Làm suy giảm môi trường sống của hệ sinh thái,cảnh quan; làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và tạo ra không ít chất thải nguy hiểm. WWF WWF đang hành động để giảm thiểu tác động tiêu cực, khuyến khích sự phát triển của ngành du lịch có trách nhiệm. Từ đó không ngừng tăng cao chất lượng cuộc sống mà còn phát triển nguồn tài nguyên tự nhiên và văn hóa trong vùng Mục đích của các hướng dẫn Xác định một số nguyên tắc chung và làm rõ thực tế của nền du lịch sinh thái ; Xem xét và giải quyết các vấn đề và chủ đề của nền du lịch sinh thái ở cộng đồng trong một số quốc gia; Có thể có giá trị cho các tổ chức đối tác và các cơ quan khác và các đối tượng rộng lớn hơn; Thông tin về cá nhân các dự án du lịch sinh thái của WWF là cung cấp khuôn khổ,, các nội dung đó liên quan đến các điểm cụ thể và trong đó bổ sung các hướng dẫn một cách toàn thể. Các nhóm hướng dẫn 1. Những suy nghĩ nếu du lịch sinh thái là một lựa chọn phù hợp 2. Việc quy hoạch thiết kế tour với các cộng đồng và bên liên quan 3. Sự phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. 4. Tăng cường lợi ích cho cộng đồng và môi trường. Cộng đồng du lịch sinh thái Được sử dụng với động lực là bán hàng với du khách Du lịch sinh thái là các khu vực bảo tồn tự nhiên môi trường và duy trì đời sống của người dân địa phương (theo Hiệp Hội Du Lịch Sinh Thái Quốc Tế) Là một hình thức du lịch sinh thái phổ biến ở các cộng đồng địa phương được sự kiểm soát,sự tham gia, phát triển và quản lý của người dân địa phương Người dân khu vực cần phải thúc đẩy sử dụng bền vững và trách nhiệm tập thể cao đồng thời chấp nhận ý kếm cá nhân trong cộng đồng . . Tức cảnh vịnh Hạ Long - Quảng Ninh - Việt Nam Một số đặc điểm chung của du lịch sinh thái Liên quan đến sự đánh giá cao của thiên nhiên, các nền văn hóa bản địa phổ biến trong khu vực tự nhiên Có giáo dục và giải thích như một phần của dịch vụ du lịch Nói chung, nhưng không độc quyền, tổ chức cho các nhóm nhỏ lẻ, các doanh nghiệp chuyên ngành và địa phương sở hữu Giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và văn hóa xã hội Hỗ trợ việc bảo vệ các khu vực tự nhiên bằng cách tạo ra lợi ích kinh tế cho các nhà quản lý của khu vực tự nhiên Thu nhập, thay thế và cung cấp việc làm cho cộng đồng địa phương Nâng cao nhận thức địa phương và du khách đối với bảo tồn. Hoạt động du lịch sinh thái Cung cấp truy cập bao gồm quyền truy cập vào khu vực tự nhiên và di sản văn hóa, hướng dẫn , dịch vụ diễn giải, nơi ăn nghỉ, ăn uống, bán hàng của sản phẩm và thủ công mỹ nghệ, và vận chuyển. Các hoạt động vui chơi giải trí: chèo thuyền, nhiếp ảnh và các chương trình bảo tồn có sự tham gia của du khách. Săn bắn và đánh bắt cá ,các hoạt động hoang dã.   Và một số hoạt động khác… Khu Du lịch sinh thái Tràng An, Việt Nam Vị trí của WWF Là một phần của một chiến lược phát triển bền vững hơn; Tương thích với bảo tồn hiệu quả của các hệ sinh thái tự nhiên. Bảo vệ các nền văn hóa, lợi ích của người dân địa phương. Tổ chức bảo tồn WWF hổ trợ các điều kiện tốt nhất để bảo tồn thiên nhiên và quá trình sinh thái. WWF tin rằng tham gia và tạo điều kiện cho các hoạt động của cộng đồng địa phương là một phần thiết yếu, do đó tổ chức đã tập trung vào “du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng’’. PHẦN A: Xem xét du lịch sinh thái liệu là một lựa chọn thích hợp 1. Xem xét tiềm năng tăng bảo tồn • Cung cấp một hình thức phát triển bền vững của sinh kế cho cộng đồng địa phương • Khuyến khích cộng đồng mình để được trực tiếp tham gia nhiều hơn trong bảo tồn; • Tạo ra hướng về thiện chí hơn , và lợi ích địa phương, các biện pháp bảo tồn như các khu bảo tồn. Những vấn đề quan trọng: Xây dựng năng lực cho du lịch sinh thái ở Sabah, Malaysia Mô hình dự án du lịch cộng đồng bền vững về mặt sinh thái : - Mục đích tạo ra những nguồn thu nhập thay thế. - Tìm cách để có được sự tham gia rộng rãi của người dân trong du lịch sinh thái, để truyền bá lợi ích và nhận thức về vấn đề bảo tồn. - MESCOT đã dẫn đến mối quan tâm cao về rừng đang suy giảm các nguồn lực trong khu vực. Một vài hình ảnh về MESCOT 2. Kiểm tra các điều kiện tiên quyết cho du lịch sinh thái: * Điều kiện hợp lí cho các doanh nghiệp cam kết là: Một khuôn khổ kinh tế- chính trị xúc tiến thương mại và an toàn để đầu tư. Luật pháp không gây cản trở thu nhập du lịch mà địa phương đó thu được. Cộng đồng địa phương có một mức độ trong quyền sở hữu. Đảm bảo an toàn và an ninh cho du khách . Nguy cơ sưc khỏe tương đối thấp nên cần tiếp cận với dịch vụ y tế cơ bản. Phương tiện truy cập thông tin và viễn thông đến khu vực. * Điều kiện tiên quyết cho du lịch sinh thái: Phong cảnh, động vật ,thực vật có sức hấp dẫn vốn có nên cần phải quan tâm hơn để thu hút khach du lịch. Hệ sinh thái ít nhất phải có một mức độ quản lí việc tham quan để không gây thiệt hại đến hệ sinh thái đó. Cộng động địa phương phải nhận thức các cơ hội tiềm năng và rủi ro . Cộng đồng địa phương phải có những cấu trúc và tiềm năng để đưa ra các quyết định hiệu quả. Kiểm tra các điều kiện đòi hỏi phải có sự xem xét thông tin. Đánh giá thị trường ban đầu cho thấy một nhu cầu tiềm năng và một phương thức hiệu quả để truy cập vào nó , biết được khu vực này có hay không quan tâm đến các dịch vụ du lịch sinh thái. Cộng đồng bảo tồn ở Namibia WWF đã dẫn đầu một tập đoàn của các tổ chức quốc gia và quốc tế trong việc thực hiện một dự án ( LIFE) hỗ trợ quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng. Chính phủ vẫn gữ trách nhiệm chung về việc bảo đảm tính bền vững và công tác bảo tồn những giới hạn. Pháp luật cho phép tham gia liên doanh với những khu vực tư nhân . Cộng đồng Namibia du lịch liên kết ( NACOBTA) cung cấp một liên kết giữa cộng đồng và với cơ quan bên ngoài, các nhà khai thác và cung cấp hỗ trợ cho họ thông qua đào tạo, tư vấn doanh nghiệp, tiếp thị 3. Thông qua một số phương pháp tiếp cận tổng hợp. Thay vì theo đuổi một cách độc lập, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng xảy ra trong bối cảnh các lựa chọn khác và các chương trình bảo tồn, phát triển bền vững và du lịch có trách nhiệm. Du lịch sinh thái có thể được kết hợp với các ngành khác của nền kinh tế nông thôn, tạo ra các mối liên kết hỗ trợ lẫn nhau và giảm thất thoát tài chính từ khu vực Các công cụ phát triển cho du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở Brazil Du lịch sinh thái ở Brazil đang được các tổ chức quốc tế quan tâm và hỗ trợ , nhưng nó cũng đặt ra một mối đe dọa lớn là du lịch không kiểm soát được tác động nghiêm trọng đến môi trường sống tự nhiên Các thành phần của chương trình bao gồm: - Đề xuất và thử nghiệm một phương pháp đào tạo cho cộng đồng điạ phương dựa vào du lịch sinh thái, dựa trên tám dự án thí điểm được đa dạng về vùng sinh thái và kiểu du lịch sinh thái • Xuất bản tài liệu tập huấn và chuẩn bị đào tạo nhân sự theo phương pháp khác nhau trong các vùng khác nhau của đất nước. • Làm việc hướng tới sự phát triển của một hệ thống chứng nhận cho du lịch sinh thái ở cấp quốc gia. Công viên quốc gia biển Fernando de Noronha của Brazil PHẦN B Kế hoạch du lịch sinh thái với các cộng đồng và các bên liên quan khác 4. Cách thức để cộng đồng tham gia tốt nhất - Tìm cách làm việc với cơ cấu xã hội và cộng đồng hiện có, mặc dù chúng có thể tạo ra những thách thức cũng như những cơ hội. . - Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng đòi hỏi phải tăng cường sự hiểu biết về các quyền và trách nhiệm pháp lý của cộng đồng đối với đất đai, tài nguyên và phát triển. - Điều quan trọng là phải nhớ rằng du lịch sinh thái là một công việc kinh doanh. - Có nhiều cách khác nhau, cộng đồng có thể liên quan đến . Mức độ tham gia của cộng đồng và lợi ích có thể phát triển theo thời gian Sự tham gia của cộng đồng với các doanh nghiệp 1 Doanh nghiệp du lịch tư nhân sử dụng người dân địa phương. 2 Địa phương bán sản phẩm và thủ công mỹ nghệ cho du khách trực tiếp hoặc thông qua các doanh nghiệp du lịch 3 Doanh nghiệp du lịch tư nhân (nội bộ hay bên ngoài sở hữu) được cấp quyền khai thác của cộng đồng, để đổi lấy một khoản lệ phí và một phần thu nhập. Sự tham gia của cộng đồng với các doanh nghiệp 4 Những cá nhân, với những mối liên kết tới cộng đồng rộng hơn, phát triển những doanh nghiệp du lịch nhỏ (của) riêng mình. 5 Doanh nghiệp thuộc sở hữu chung và được điều hành bởi doanh nghiệp. Xây dựng mối liên kết và ràng buộc giữa doanh nghiệp và địa phương. 5. Làm việc cùng nhau trên một chiến lược thống nhất Chiến lược Gần với cộng đồng và các bên liên quan nên dẫn đến một tầm nhìn và chiến lược du lịch sinh thái, trong đó có mục tiêu kinh tế xã hội và môi trường và các mục tiêu có thể đạt thỏa thuận. Đầu vào Đầu ra Tư vấn cẩn thận trong cộng đồng bao gồm thái độ và nhận thức về du lịch, cơ hội có thể và cạm bẫy, kinh nghiệm hiện có, mối quan tâm và mức độ quan tâm. Đánh giá thị trường toàn diện. Đánh giá các di sản thiên nhiên và văn hóa, trong đó có cơ hội trình bày cho du lịch sinh thái , sự nhạy cảm và hạn chế. Chiến lược Tầm nhìn thống nhất cho du lịch sinh thái trong một thời hạn nhất định. Xác định mục đích, mục tiêu và ưu tiên chiến lược, kế hoạch hành động, và giám sát kết quả. Kế hoạch hành động cần xác định các sáng kiến ​​thiết thực, trong đó có một khoảng thời gian và một dấu hiệu của trách nhiệm và nguồn lực cần thiết. Thank for your attention!!! The end