Hướng dẫn trình bày đò án tốt nghiệp

Bất kỳ Bảng và Hình nào xuất hiện trong đề tài đều phải được đặt tên và gán số thứ tự cho nó. - Các Bảng và Hình xuất hiện trong một Chương cũng được đánh số thự phân cấp theo chương đó. Ví dụ: Trong Chương 3 có các Bảng 3.1, Bảng 3.2, Hình 3.1, Hình 3.2, - Bảng và Hình đều được canh giữa trang

pdf11 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 14838 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn trình bày đò án tốt nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1.Khổ giấy và Định dạng trang 2. Font và Kích cỡ chữ - Bảng mã = Unicode - Font = Times New Roman - Kích cỡ chữ = Size 13 3. Tiêu đề trang - Canh lề tiêu đề File  Page Setup  Layout, chọn khoảng cách lề cho các tiêu đề như sau: - Ghi tựa cho tiêu đề Top = 2.5 cm Right = 2.0 cm Left = 3.5 cm Bottom = 2.0 cm A4 Nếu tên đề tài dài vượt quá một dòng thì thay thế nó bằng dòng chữ Đồ Án Tốt Nghiệp. Nếu tên chương dài quá một dòng thì những từ cuối được thay thế bằng dấu ba chấm (…) trên Footer. Gạch dưới Tiêu đề trên (Header) và gạch trên Tiêu đề dưới (Footer) bằng đường sọc ngang đơn. Cấm ghi tên GVHD hay tên SV tại Tiêu đề trên hay Tiêu đề dưới. 4. Bố cục trình bày Đảm bảo các mục nội dung như trong trang mẫu MỤC LỤC. (đính kèm) 5. Đánh số trang - Số trang được đánh ở góc phải trên, cùng dòng với Tiêu đề trên.(Top of Page,Right, Header). - Phần Giới Thiệu được đánh bằng số La mã thường, (i, ii, iii, iv, v, vi, …). Phần Nội dung trở về cuối của quyển đề tài được đánh bằng số Ả rập, (1,2,3,4,5,6,…) và đánh số trang tăng tiếp qua Phần Phụ lục và Tài liệu tham khảo. - Không đánh nhưng phải tính số trang cho các trang tựa bắt đầu của một Phần hoặc Chương. 6. Đánh số các đề mục trong một Chương - Các đề mục trong một Chương được đánh số thứ tự phân cấp theo chương của nó. Ví dụ: 3.1, 3.2 và nhỏ hơn 3.2 là 3.2.1, 3.2.2, … - In đậm tên đề mục (Bold, Size 13). - Đánh số thứ tự công thức theo số thứ tự của chương chứa công thức đó. Ví dụ: 3.1 Toolbox điều khiển thiết bị ngoại vi của MATLAB 6.0 3.1.1 Giới thiệu A=B+C (3.1) - Không gạch dưới, không dùng dấu hai chấm ở cuối câu của tựa Chương hay tựa đề mục. 7. Bảng và Hình - Bất kỳ Bảng và Hình nào xuất hiện trong đề tài đều phải được đặt tên và gán số thứ tự cho nó. - Các Bảng và Hình xuất hiện trong một Chương cũng được đánh số thự phân cấp theo chương đó. Ví dụ: Trong Chương 3 có các Bảng 3.1, Bảng 3.2,… Hình 3.1, Hình 3.2, … - Bảng và Hình đều được canh giữa trang. - Tên Bảng nằm trên Bảng, sát lề trái của Bảng. Ví dụ: Bảng 3.1: Giá trị các thanh ghi - Tên Hình nằm dưới Hình, canh tên giữa Hình. Ví dụ: Hình 3.1: Sơ đồ nguyên lí - Được phép chèn (Insert) các Hình hoặc Bảng có sẵn từ một tập tin nào đó vào đề tài với mục đích minh họa, khi đó phải ghi chú xuất xứ của chúng kèm theo tên của Hình hay Bảng. - Liệt kê các Bảng là trang mục lục của riêng các Bảng. Liệt kê các Hình là trang mục lục dành riêng cho các Hình. Các trang này giúp tìm Bảng và Hình một cách nhanh chóng khi đọc đề tài. 8. Dùng từ - Dùng người thực hiện đề tài [ ngôi thứ ba số ít ], nhóm thực hiện đề tài, hay những người thực hiện đề tài [ ngôi thứ ba số nhiều ] khi muốn nói đến bản thân mình. Cấm dùng ngôi thứ nhất, như em, chúng em, tôi, chúng tôi. - Không dùng từ biểu cảm, ngoại trừ trong trang Lời cảm tạ. - Câu văn phải rõ ràng, mạch lạc. Nội dung súc tích. - Sử dụng các dấu chấm câu hợp lí. - Kiểm tra lỗi chính tả thật kỹ trước khi in nộp quyển cuối cùng. 9. Phụ lục - Những gì có tính chất tham khảo, tra cứu thì nên đưa vào phần Phụ lục của đề tài. Ví dụ: Các thông số kỹ thuật, các lưu đồ chương trình, mã nguồn chương trình,… - Các nội dung khác nhau được đặt trên các Phụ Lục khác nhau kèm tựa tương ứng. - Thứ tự Phụ lục đánh tên theo A, B, C, … Ví dụ: Phụ lục A MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH Phụ lục B HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM THI CÔNG - Lưu ý phần Phụ lục và Tài liệu tham khảo vẫn được đánh số trang bằng số Ả- rập tiếp theo phần Nội dung. 10. Tài liệu tham khảo - Chỉ ghi và phải ghi tên những tài liệu tham khảo đã đọc. - Nếu chỉ đọc một ít trang trong một tài liệu nào đó thì phải ghi cụ thể các trang đã đọc. - Sắp xếp thứ tự các tài liệu tham khảo theo trật tự sau đây Các tác giả khác sắp theo thứ tự ABC họ tên tác giả. Có thể tách các tài liệu tiếng nước ngoài ra riêng một nhóm. Các địa chỉ Web - Cách ghi như sau: [STT]. Họ và Tên Tác Giả, Các Tác Giả Tựa sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm, trang tham khảo. Ví dụ [1]. Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005. 11. Đóng bìa - Màu bìa: Xanh nước biển nhạt. - Bìa cứng có khắc tên đề tài, năm tốt nghiệp lên gáy bìa. 12. Ghi CD CD phải chứa đầy đủ 3 nội dung sau được đặt trong 3 Folder tương ứng: - Nội dung là toàn bộ các File.doc (MS.Word) để in ra quyển đồ án. - Mã nguồn là toàn bộ các File mã nguồn (vi điều khiển, máy tính, VHDL, PLC). - Sơ đồ mạch là toàn bộ các File để thiết kế mạch in (Eagle, ORCAD, Protel, …). 13. Mẫu nhãn dĩa CD như sau: KHÔI PHỤC ẢNH 2010 CD được đặt trong túi nhựa lót xốp mềm và được dán dính vào mặt trong bìa sau của quyển đề tài bằng keo hai mặt (có bán trong nhà sách). Các nội dung trong dĩa CD sẽ là những nguồn tài nguyên điện tử góp phần xây dựng Hệ thống tài nguyên thư viện điện tử của Khoa Điện Tử - Viễn Thông cho hiện tại và tương lai. Vì vậy, các nội dung này cần phải được đảm bảo và tin cậy, điều này phụ thuộc rất nhiều vào chính các sinh viên đang thực hiện đề tài. 15. Nội dung trình chiếu Thời gian dành cho một nhóm thực hiện đề tài bảo vệ thường không quá 10..15 phút, bao gồm cả phần trình bày và trả lời các câu hỏi của Hội đồng chấm bảo vệ, vì vậy nội dung trình bày cần phải thật rõ ràng, súc tích nhưng vẫn truyền tải được đầy đủ thông tin về đề tài. Không nên đưa quá nhiều thông tin mang tính giáo trình, sách vở vào các phim chiếu. Cố gắng dùng hình ảnh để thể hiện các vấn đề muốn đề cập. Hình ảnh bật lên được những điều muốn nói đến. Người bảo vệ nhìn hình để nói chứ không phải đọc từng từ trong các phim chiếu. Nội dung trình chiếu bao gồm 3 phần: Đặt vấn đề  Giải quyết vấn đề  Kết quả nghiên cứu Những gì quá chi tiết thì đã có trong quyển đề tài rồi, không cần phải đưa vào nội dung phim chiếu. Thường người ta chỉ quan tâm nghe bạn nói những gì do chính bạn sáng tạo ra chứ không phải những gì bạn biên soạn lại từ các sách vở. KHÓA 2008 Ngaønh Ñieän Töû – Vieãn Thoâng Đề tài: KHÔI PHỤC ẢNH Hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn A Thực hiện: Nguyễn Văn B MSSV: 0868660001 Tp.HCM-8/2010 16. Nộp đề tài 16.1 Mỗi sinh viên in 5 quyển đồ án tốt nghiệp. 1 quyển nộp về khoa ĐT – Thông 1 quyển nộp về Thư viện Trường 1 quyển nộp Giáo viên Hướng dẫn 1 quyển nộp Giáo viên phản biện 1 quyển của sinh viên 16.2 Về quyển đồ án: a. Phải có quyết định giao đề tài. b. Nếu đồ án có sử dụng các từ viết tắt, phải có bảng liệt kê các từ đó và từ tiếng Anh kèm theo + nghĩa tiếng Việt. c. Phải có danh sách tài liệu tham khảo. d. Cuối quyển đồ án sinh viên ghi thông tin Sinh viên( theo mẫu bên dưới) 16.3 Về đĩa CD nộp kèm: a. Bao gồm tất cả nội dung mà sinh viên làm (Word, Powerpoint, Chương trình mô phỏng,…). b. Riêng phần Word, sinh viên nộp bản Word 2003 và 1 file dạng PDF (chuyển từ file Word). c. Danh sách các từ viết tắt phải làm 1 file riêng. d. Mỗi sinh viên in phần báo cáo (Powerpoint) thành 5 quyển và gửi cho các Thầy/Cô trong hội đồng bảo vệ khi đến lượt mình báo cáo. e. Trong thời gian làm Đồ án tốt nghiệp Sinh viên tạm xin nghỉ việc(đối với Sinh viên có đi làm) để đảm bảo thời gian làm Đồ án được hoàn thiện. MỤC LỤC Trang Phần A Giới thiệu ............................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. Trang bìa .............................................................................................................. Lời cảm ơn ........................................................................................................... Quyết định giao đề tài ........................................................................................... Nhận xét giáo viên hướng dẫn............................................................................... Nhận xét giáo viên phản biện ................................................................................ Lời nói đầu .......................................................................................................... Mục lục................................................................................................................. Liệt kê bảng .......................................................................................................... Liệt kê hình ........................................................................................................... Phần B Nội dung ............................................................................................ 1 Chương 1 .......................................................................................................... 2 1.1 ...................................................................................................................... 3 Chương 2 ........................................................................................................... 8 2.1 ...................................................................................................................... 9 Phần C Phụ lục và Tài liệu tham khảo ...................................................... 131 Phụ lục I : ............................................................................................................. 132 Phụ lục II: ............................................................................................................ 150 Tài liệu tham khảo................................................................................................ 171 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG ------------------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ñeà taøi: KHÔI PHỤC ẢNH TP. HỒ CHÍ MINH – 08/2010 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  THÔNG TIN SINH VIÊN GVHD :TS. NGUYỄN VĂN A SVTH :NGUYỄN VĂN B MSSV :0868660001 Ảnh 3x4 Họ và tên (viết chữ in hoa) : _________________________________________ Ngày sinh : / / Nơi sinh (tỉnh, thành phố) : ______________________ Giới tính: ___________ Dân tộc: ______________ Quốc tịch: _____________ Quê quán (tỉnh, thành phố): _________________________________________ MSSV: _____________ Lớp: __________ Khoa: ________________________ Ngành học: _________________________ Điện thoại: _____________________ Email: _____________________________
Luận văn liên quan