Hướng dẫn xem nội dung của giáo trình điện tử trường Đại học sư phạm Hà Nội

1. Mở đầu Giáo trình điện tửcủa trường ĐHSP Hà nội là một loại học liệu điện tử đã được đóng góitheo chuẩn SCORM 1.2. Đểhọc được nội dung của giáo trình này cần phải được chạy trênmột hệthống quản lý học trực tuyến (LMS) hoặc là một phần mềm cóthểthưc thi được các gói học liệu theo chuẩn SCORM 1.2 – nhưReload Player 2. Các yêu cầu kỹthuật Đểhọc được các giáo trình này trên máy tính cá nhân, cần phải cài đặt các phần mềm sau: - Phần mềm Reload Player (kèm theo CD) - Phần mềm JavaRuntime Enviroment

pdf25 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1903 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn xem nội dung của giáo trình điện tử trường Đại học sư phạm Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN XEM NỘI DUNG CỦA GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Ks Nguyễn Duy Hải Trung tâm CNTT – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Email: haind@hnue.edu.vn Mobile: 0904702113 1. Mở đầu Giáo trình điện tử của trường ĐHSP Hà nội là một loại học liệu điện tử đã được đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2. Để học được nội dung của giáo trình này cần phải được chạy trên một hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS) hoặc là một phần mềm có thể thưc thi được các gói học liệu theo chuẩn SCORM 1.2 – như Reload Player 2. Các yêu cầu kỹ thuật Để học được các giáo trình này trên máy tính cá nhân, cần phải cài đặt các phần mềm sau: - Phần mềm Reload Player (kèm theo CD) - Phần mềm JavaRuntime Enviroment ( hoặc kèm theo CD) 3. Hướng dẫn cài đặt Reload Player Trong thư mục các phần mềm công cụ của CD, chọn phần mềm Reload Player, chạy file Setup_ReloadSCORMPlayer121_win.exe các bước cài đặt như sau: - Màn hình cài đặt xuất hiện 1 - Màn hình yêu cầu các điều khoản về bàn quyền. Chọn “I accept the item of License Agrrement” và ấn Next để tiếp tục 2 Chọn Next để tiếp tục Chọn Next để tiếp tục 3 Trên màn hình chọn Java Virtual Machine, hãy chọn Install a Java VM.. Nhấn nút Install để bắt đầu cài đặt tự động. 4 Kết thúc quá trình cài đặt nhất “Done” 4. Hướng dẫn cài đặt JavaRuntime Enviroment Cài đặt JavaRuntime thực hiện theo các bước sau đây: - Trong thư mục Các phần mềm công cụ, chọn thư mục JavaRuntime và chạy file setup trong đó. - Chọn Run để cài đặt - Chọn - Chọn kiểu cài đặt 5 - Chọn Accept để chấp nhận. 5. Hướng dẫn sử công cụ Reload Player Sau khi cài đặt xong, vào Start\Programs\Reload tools\Reload SCORM Player để khởi động chương trình Reload player 6 Màn hình chính của phần mềm Reload player như sau: Để xem nội dung của một giáo trình điện tử, thực hiện các bước sau đây: - Chọn File/Open 7 - Chọn gói SCORM giáo trình cần xem - Chọn Open để chấp nhận - Tiếp theo là nhập tên cho gói SCORM đó 8 - Nhấn Ok để chấp nhận 9 Start - Giáo trình đã được phân Reload player phân tích và có thể xem nôi dung được bằng cách chọn nút Start trên thanh công cụ Nội dung môn học được hiển thị như sau: 10 Việc lỗi Font chữ là do phần mềm Reload player không phân tích được font tiếng việt chứ không phải vì lỗi do giáo trình. Việc này sẽ được khắc phục khi chúng ta xem khóa học trên hệ thống đào tạo trực tuyến. 6. Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý học trực tuyến(LMS) Moodle Ngoài việc xem nội dung của bài giảng điện tử bằng phần mềm Reload Player, ta cũng có thể xem nôi dung đó trên một hệ quản trị học trực tuyến (LMS). Để thuận tiện ta sử dụng hệ quản trị học trực tuyến Moodle( Cách đưa nội dung lên khóa học trực tuyến như sau: - Step1: Trước hết ta phải tạo một khóa học trên moodle - Step2: Upload bài giảng điện tử lên khóa học đó dưới dạng SCORM Cụ thể như sau: Step1: Tạo một khóa học - Đăng nhập hệ thống với tài khoản quản trị 11 - Chọn liên kết “Tất cả các khóa học” - Chọn mục “Tạo một khóa học mới” 12 - Điền các thông tin đầy đủ của khóa học 13 - Nhấn nút “Lưu những thay đổi” - Chọn giáo viên cho khóa học bằng cách chọn mục “Teacher” 14 - Thêm giáo viên cho khóa học bằng cách chọn một hoặc nhiều tài khoản, sau đó nhấn nút “<-” để đưa giáo viên vào khóa học. 15 Step2: Đưa bài giảng điện tử dưới dạng SCORM lên khóa học - Chọn khóa học vừa mới tạo sau đó “bật chế độ chỉnh sửa” 16 Bật chế độ chỉnh sửa - Chọn mục “Thêm các hoạt động/chọn SCORM” 17 - Điền các thông tin về giáo trình bao gồm: Tên, tóm tắt,… và chọn Gói SCORM trong mục “Chọn hoặc cập nhật gói SCORM” 18 - Nhấn vào nút “Tải lên một file” để tài gói SCORM từ máy tính cá nhân lên máy chủ 19 - Chọn giáo trình điện tử cần xem ở dạng gói SCORM từ máy tính cá nhân bằng cách chọn nút “Browse” và sau đó nhấn nút “Tải lên file này” 20 Sau khi file đã được tải lên máy chủ, nó sẽ hiển thị trên danh sách các file đã được tải lên Muốn đưa file đó vào khóa học, ta chọn vào nút “Lựa chọn” bên cạnh 21 Chọn để đưa vào khóa học File đã được tải lên Nhấn nút để lưu những thay đổi 22 Nhấn nút để lưu thay đổi Nội dung của giáo trình đã được cập nhật trên khóa học, muốn xem nội dung, hãy nhấp chuột vào tên của giáo trình đó. 23 Click vào đây để xem nội dung Nội dung được hiển thị như sau: 24 25
Luận văn liên quan