Kế toán các khoản tiền vay tại daonh nghiệp Hoàng Phú

Khi nền kinh tế đang trên đà phát triển, hội nhập quốc tế, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ là vốn đề kinh doanh. Song không phải doanh nghiệp nào nội lực cũng đủ vững mạnh để tự cung cấp cho chính mình ( nguồn vốn chủ sở hữu). Để đáp ứng được nhu cầu vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải vay vốn từ ngân hàng hoặc các đối tượng khác. Việc quản lý và kế toán các khoản vay này là vô cùng khó khăn và phức tạp. Điển hình như một vài trường hợp mà các doanh nghiệp hay gặp phải : - Khi vay vốn cả ngắn hạn và dài hạn mà có gốc là ngoại tệ thì việc hạch toán các khoản chênh lệch này không được rõ ràng - Hay việc ra thông báo mới đây của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng về việc hạn chế sử dụng vốn huy động trung và ngắn hạn cho vay dài hạn. Trong khi đó chính phủ Việt Nam lại khuyến khích các doanh nghiệp vay vốn trung và dài hạn để đầu tư pháp triển công nghệ, kỹ thuật.Điều này đã cho thấy mâu thuẫn giữa chính phủ và ngân hàng nhà nước. Vậy các doanh nghiệp đang có nhu cầu vốn lớn cần phải có giải pháp gì trong tình hình mới này

doc40 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 4240 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán các khoản tiền vay tại daonh nghiệp Hoàng Phú, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan