Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Thị xã Cam ranh tỉnh Khánh Hòa

Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Ngày nay nền kinh tế nước ta đang ngày càng phát triển. Hệ thống kế toán Việt Nam là công cụ để quản lý kinh tế - Tài chính của Nhà nước nói chung và của Doanh nghiệp nói riêng . Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tiến hành công việc kinh doanh đều mong muốn đạt được hiệu quả cao, với chi phí tối thiểu, đem lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng,nó phản ánh tổng hợp mọi kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong việc quản lý hiệu quả và chất lượng sản phẩm.Có thể nói rằng ,gía thành sản phẩm là tấm gương phản chiếu toàn bộ biện pháp kinh tế tổ chức quản lý mà Doanh nghiệp đó và đang thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh. Để đạt được điều đó quá trình sản xuất phải định hướng đi phù hợp riêng cho mình bằng những chiến lược kinh doanh hợp lý.Vì vậy công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm là rất quan trọng có tính chất quyết định đến sự tồn tại và sản xuất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong nền kinh tế hiện nay đòi hỏi mỗi Doanh nghiệp phải quản lý và sử dụng hợp lý các khoản chi phí, tiết kiệm và hiệu quả, tự chủ trong sản xuất kinh doanh, áp dụng tốt chế độ kế toán, làm chủ tình hình tài chính thực tế của Doanh nghiệp .Việc tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chính xác, kịp thời,phù hợp đặc điểm của Doanh nghiệp là yêu cầu có tính sáng suốt trong quá trình kế toán,giúp cho Doanh nghiệp xác định được mục tiêu phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm,đề ra phương hướng phát triển của Doanh nghiệp. Xuất phỏt từ ý tưởng trên đồng thời để giúp phần làm rõ thêm lý luận về công tác kế toán nói chung, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng của Doanh nghiệp em xin tự chọn chuyên đề “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Đô Thị thị xã Cam Ranh tỉnh Khánh Hoà”với mục đích bổ sung kiến thức đã được thầy, cô giáo truyền đạt tại trường,vận dụng giữa lý luận với thực tiễn về tình hình tổ chức công tác kế toán Công Ty.

doc47 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2467 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Thị xã Cam ranh tỉnh Khánh Hòa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan