Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Chi Tin

Nói đến tổ chức hạch toán kế toán là nói đến quá trình phản ánh và giám sát các mặt hoạt động kinh tế tài chính ở tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan xí nghiệp. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, các hoạt động kinh tế diễn ra liên tục đòi hỏi các nhà quản lý phải có đợc những thông tin chính xác, kịp thời để lựa chọn định hớng và đa ra những quyết định đúng đắn về việc sử dụng vốn, nguyên vật liệu, nhân công sản xuất cũng nh tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, hạch toán kế toán là công cụ quản lý sắc bén không thể thiếu đợc trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đây là một công việc hết sức khó khăn đòi hỏi ngời cán bộ kế toán phải có trình độ chuyên môn nhất định. Hơn thế nữa còn phải không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế tài chính trong nền kinh tế thị trờng. Xây dựng cơ bản chiếm một vai trò quan trọng trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân. Một bộ phận lớn sản phẩm xây dựng cơ bản trở thành tài sản cố định trong các ngành kinh tế khác. Để đảm bảo sớm đa các công trình vào hoạt động với chất lợng tốt, giá thành hạ và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho toàn bộ nền kinh tế nói chung thì một trong những khâu có ý nghĩa quyết định là việc tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Do đó dựa trên nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh tế là lấy thu bù chi, đạt lợi nhuận tối u đã đặt ra cho các doanh nghiệp yêu cầu hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất trở nên vô cùng quan trọng với bất kỳ một đơn vị sản xuất kinh doanh nào muốn đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trờng hiện nay. Nhận thức đợc tầm quan trọng của vấn đề, sau thời gian thực tập tại công ty Chi Tin được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo, phòng ban kế toán tại đơn vị mà em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Chi Tin. Nội dung của chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chơng chính: - Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. - Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại công ty Chi Tin. - Chương 3: Phơng pháp hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHHChi Tin.

doc112 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1502 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Chi Tin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan