Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Đất nước ta hiện nay đang trong quá trình đổi mới kinh tế xã hội mà trọng tâm là đổi mới nền kinh tế để tạo điều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích đầu tư trong nước và thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài vào để khai thác mọi tiềm năng của đất nước từ đó dần cải thiện và nâng cao đời sống của người dân. Tích cực thực hiện tiến trình hoà nhập với các nước trong khu vực và hiện đại hoá nền kinh tế, sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển trong khu vực và trên Thế giới. Trong tiến trình đổi mới cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá, cơ chế thị trường nước ta ngày càng được mở rộng, các doanh nghiệp sản xuất ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm, các sản phẩm hàng hoá thì ngày càng đa dạng cả về mẫu mã lẫn chất lượng điều đó đã làm cho việc hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trở thành một vấn đề vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất, đồng thời hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cũng là nhân tố giúp doanh nghiệp đứng vững trên thị trường và đáp ứng được nhu cầu của xã hội để xác định đúng đắn hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghịêp như thực chất số tích luỹ của nền kinh tế do hoạt động kinh doanh mang lại, giá thành phải được tính đúng, tính đủ cho các khoản chi phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, đồng thời phải đạt được khoản lãi nhất định. Như vậy trong điều kiện hiện nay các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải thực hiện tốt việc tính chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp mình. Bởi vậy lúc này vai trò của kế toán nói chung và kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành nói riêng có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong việc theo dõi, kiểm tra và xác định hiệu quả của kinh doanh sản xuất, vì vậy tôi đã chọn đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm” tại “Chi nhánh công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn”.

doc70 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2263 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan