Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH khách sạn – Nhà hàng Hoa Long

Nền kinh tếnước ta chuyển từkinh tếtập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thịtrường với sự đa dạng hoá thành phần kinh tế, phong phú ngành nghề, quy mô kinh doanh. Song song với việc chuyển đổi nền kinh tế, vai trò quản lý kinh tếcủa Nhà nước cũng thay đổi, nhà nước không can thiệp trực tiếp vào nền kinh tếmà quản lý, điều tiết vĩmônền kinh tếthông qua các công cụ, các chính sách quản lý kinh tếnhằm tác động đến cung, cầu, giá cả, việc làm nhằm mục đích tạo môi trường kinh doanh ổn định và phát triển.

pdf114 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2042 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH khách sạn – Nhà hàng Hoa Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan