Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh dv và tm ôtô Huỳnh Minh Tân

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤVÀ XÁCĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONGDOANH NGHIỆPTHƯƠNG MẠI THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DV VÀ TM ÔTÔ HUỲNH MINH TÂN MỘT SỐ NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNGTÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠICÔNG TY TNHH DV & TM ÔTÔ HUỲNHMINH TÂN

ppt32 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1945 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh dv và tm ôtô Huỳnh Minh Tân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TƯ THỤC ĐỨC TRÍ KHOA KẾ TOÁN – TCNH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN Đề tài: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DV VÀ TM ÔTÔ HUỲNH MINH TÂN Giáo viên hướng dẫn : NGUYỄN THỊ MINH NGỌC Sinh viên thực hiện : HỒ THỊ BÍCH LIÊN Lớp : 07 KT/TC MSSV : 041 Bố cục đề tài C PHẦN I PHẦN II PHẦN III CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤVÀ XÁCĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONGDOANH NGHIỆPTHƯƠNG MẠI THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DV VÀ TM ÔTÔ HUỲNH MINH TÂN MỘT SỐ NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNGTÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠICÔNG TY TNHH DV & TM ÔTÔ HUỲNHMINH TÂN PHẦN I PHẦN III PHẦN I PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANHNGHIỆP THƯƠNG MẠI Click to add Title Click to add Title Click to add Title I- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH I- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH III- HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH A- GIỚI THIỆU KHÁIQUÁT VỀ CÔNG TY TNHH DV VÀTMÔTÔ HUỲNH MINH TÂN B- THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DV VÀ TM ÔTÔ HUỲNH MINH TÂN PHẦN II: THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DV VÀ TM ÔTÔ HUỲNH MINH TÂN A- GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH DV VÀ TM ÔTÔ HUỲNH MINH TÂN Tên công ty : CÔNG TY TNHH DV VÀ TM ÔTÔ HUỲNH MINH TÂN Ngày thành lập: 3/03/2008 Trụ sở chính: Tổ 10 Hoà Khánh Nam Liên Chiểu – Đà Nẵng Số diện thoại: 05113733162 - Lĩnh vực kinh doanh : Sữa chữa mua bán các loại phụ tùng ôtô, môtô... - Vốn điều lệ: 1.500.000.000 VNĐ Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Chú thích: Quan hệ trực tuyến Quan hệ phối hợp P. thiết bị vậttư Hội đồng thành viên Giám đốc P. kế hoạch kỹ thuật Phân xưởng số 1 Phân xưởng số 2 P. kế hoạch tổng hợp P. tài Chính kế toán Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Ghi chú : Quan hệ chỉ đạo Quan hệ phối hợp Kế toán Thanh toán Kế toán vật tư công nợ Kế toán TSCĐ Thủ quỹ Kế Toán ngân hàng Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Sơ đồ luân chuyển chứng từ kế toán Chú thích: Ghi cuối tháng hoặc định kỳ Đối chiếu, kiểm tra Ghi hằng ngày Chứng từ kế toán Sổ quỹ Bảng cân đối số phát sinh Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính II- TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DV VÀ TM ÔTÔ HUỲNH MINH TÂN I- ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ, PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ, PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG XUẤT KHO III- THỰC TẾ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TAI CÔNG TY TNHH DV VÀ TM ÔTÔ HUỲNH MINH TÂN B- THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNGTY TNHH DV VÀ TM ÔTÔ HUỲNH MINH TÂN III- THỰC TẾ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TAI CÔNG TY TNHH DV VÀ TM ÔTÔ HUỲNH MINH TÂN Hạch toán doanh thu và giá vốn 1 Trước tiên, kế toán viết lệnh xuất kho, sau đốc chuyển cho giám đốc ký và đưa lệnh xuất kho xuống cho thủ kho Thủ kho nhận được lệnh xuất kho tư kế toán chuyển xuống, thủ kho tiến hành lập phiếu xuất kho Đơn vị: Cty TNHH DV và TNHH ôtô Huỳnh Minh Tân Mẫu số: 02-VT Địa chỉ: Tổ 10 Hoà Khanh Nam PHIẾU XUẤT KHO Ngày 6 tháng 4 năm 2008 Nợ: TK 632 Số: PXK 01 Có: TK 156 Người nhận: Anh L ộc Địa chỉ : 160/39 Nguyễn Hoàng-Đà Nẵng Lý do xuất kho: Bán hàng HĐ 0033408 Xuất Tại Kho : Công ty Huỳnh Minh Tân… Địa chỉ : Tổ 10 Hoà Khánh Nam ĐVT: đồng ( Viết bằng chữ: Mười hai triệu một trăm năm mươi tư nghìn đồng chẵn) Thủ kho Người nhận Kế toán trưởng ( ký, họ tên) ( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ngày 6 tháng 4 năm 2008 tại cửa hàng Công ty bán cho Công ty TNHH xây lắp và TM Minh Quốc mặt hàng phụ tùng sữa chữa ôtô, môtô thép các loại, Công ty Minh Quốc đã thanh toán bằng tiền mặt và có các chứng từ sau Thủ kho chuyển phiếu xuất kho lên cho kế toán, kế toán tiến hành viết hoá đơn HÓA ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT- 3LL GIÁ TRI GIA TĂNG XK/2006/N Liên 3:Nội bộ Số: 0033408 Ngày 6 tháng 4 năm 2008 Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH DV và TM ôtô Huỳnh Minh Tân Địa chỉ : Tổ 10 Hoà Khánh Nam. Sô tài khoản: 39488609 Điện thoại : (0511)3733162 MS:0400607060 Họ tên người mua hàng: Anh lộc Tên đơn vị :Công ty TNHH xây lắp và thương mại Minh Quốc Địa chỉ : 160/39 - Nguyễn Hoàng - Đà Nẵng Hình thức thanh toán : Tiền mặt …………….MS:0400533901 Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký,đóng dấu ghi rõ họ tên) sổ chi tiết hàng hoá Hàng ngày kế toán dựa vào phiếu xuất kho để lên sổ chi tiết hàng hoá QUÝ II/2008 Tên hàng hóa: Các loại thép U các loại ĐVT: đồng Cuối quý kế toán dựa vào sổ chi tiết hàng hóa để lên bảng tổng hợp chi tiết hàng hóa BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT HÀNG HÓA Quý II/2008 Dựa vào hóa đơn, kế toán lên bảng tổng hợp chi tiết BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số: 01 loại chứng từ gốc xuất hàng tháng Tháng 4 năm 2008 (Kèm theo 10 chứng từ gốc) Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Từ bảng tổng hợp chi tiết kế toán lên chứng từ ghi sổ Đơn vị: Công ty TNHH DV&TM Ôtô Huỳnh Minh Tân Địa chỉ: Tổ 10 Hòa Khánh Nam CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 01 Ngày 31 tháng 4 năm 2008 Kèm theo 10 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Kế toán dựa trên chứng từ ghi sổ để lên sổ cái đối với tài khoản 632 Đơn vị: Công ty TNHH DV&TM Ôtô Huỳnh Minh Tân Địa chỉ: Tổ 10 Hòa Khánh Nam SỔ CÁI Năm 2008 Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán Số hiệu: 632 Hàng ngày kế toán dựa vào hóa đơn bảng kê bán lẻ hàng hóa, kế toán lên sổ chi tiết bán hàng. Từ sổ chi tiết bán hàng kế toán lên bảng tổng hợp chứng từ hàng hóa BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT TIÊU THỤ HÀNG HÓA Quý II/2008 Kế toán căn cứ vào các hóa đơn tiến hành lên bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại Và từ chứng từ gốc cùng loại kế toán lên chứng từ ghi sổ. Đơn vị: Công ty TNHH DV&TM Ôtô Huỳnh Minh Tân Địa chỉ: Tổ 10 Hòa Khánh Nam CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 02 Ngày 6 tháng 4 năm 2008 Kèm theo 14 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Dựa vào chứng từ ghi sổ kế toán lên sổ cái TK511 Đơn vị: Công ty TNHH DV&TM Ôtô Huỳnh Minh Tân Địa chỉ: Tổ 10 Hòa Khánh Nam SỔ CÁI Năm 2008 Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Số hiệu: 511 3 Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh Ngày 31 tháng 4 năm 2008, Công ty mua dầu tại cửa hàng xăng dầu số 3 (652 Điện Biên Phủ) Công ty nhận được hóa đơn GTGT và kế toán tiến hành viết phiếu chi Kế toán căn cứ vào hóa đơn GTGT vào chứng từ ghi sổ Đơn vị: Công ty TNHH DV&TM Ôtô Huỳnh Minh Tân Địa chỉ: Tổ 10 Hòa Khánh Nam CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 03 Ngày 31 tháng 4 năm 2008 Kèm theo 12 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 2 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu Từ chứng từ ghi sổ lên sổ cái Đơn vị: Công ty TNHH DV&TM Ôtô Huỳnh Minh Tân Địa chỉ: Tổ 10 Hòa Khánh Nam SỔ CÁI Năm 2008 Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu: 642 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 4 Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính 5 Hạch toán thu nhập khác và chi phí khác 6 Hạch toán xác định kết quả kinh doanh Kế toán căn cứ vào các bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại lên chứng từ ghi sổ đối với các TK 511, 515, 632, 643, 635 Đơn vị: Công ty TNHH DV&TM Ôtô Huỳnh Minh Tân Địa chỉ: Tổ 10 Hòa Khánh Nam CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 40 Ngày 31 tháng 6 năm 2008 ĐVT: đồng Kèm theo .... chứng từ Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn vị: Công ty TNHH DV&TM Ôtô Huỳnh Minh Tân Địa chỉ: Tổ 10 Hòa Khánh Nam CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 41 Ngày 31 tháng 6 năm 2008 ĐVT: đồng Kèm theo .... chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn vị: Công ty TNHH DV&TM Ôtô Huỳnh Minh Tân Địa chỉ: Tổ 10 Hòa Khánh Nam SỔ CÁI Năm 2008 Tên tài khoản: Xác định kết quả kinh doanh Số hiệu: 911 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Từ chứng từ ghi sổ lên sổ cái Đơn vị: Công ty TNHH Huỳnh Minh Tân BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Qúy II năm 2008 ĐVT: đồng Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) NHẬN XÉT CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH I- Khi mới thành lập thị trường của Công ty là Đà Nẵng vàcác vùng lâncận, thì nay các mặt hàng của Công ty đã cómặt hầu hết các tỉnh Miền Trung. Cơ cấu mặt hàng kinh doanh ngày càngphong phú và đa dạng hơn. Đời sống cán bộ công nhân viên ngày càng được cải thiện và nâng cao. Trong kinh doanh,việc trực tiếp tìm đối tác đã giúp cho Công ty tìm được những đối tác có quan hệ lâu dài. Chính mối quan hệ tốt đẹp đã giúp Công ty tìm được những mạng lưới tiêu thụ ngày càng mạnh, việc thu thập kinhnghiệm trong kinh tế đã giúp cho Công ty cạnh tranh và đứng vững trong nền kinh tế Thuận lợi Khó khăn 1. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty Trong nền kinh tế, có rất nhiều các mặt hàng, nhiều Công ty cùng chung một mặt hàng nên có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Để đứng vững trên thị trường nhất là trong những tháng tiêu thị khó khăn thì Công ty còn hạ giáđể tăng sức mạnh cạnh tranh trên thị trường. Cơ sở vật chất kỹ thuật chưađáp ứng tình hình kinh doanh hiện nay PHẦN III MỘT SỐ NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆNCÔNG TÁCHẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CÔNG TYTNHH DV & TM ÔTÔ HUỲNH MINH TÂN 1. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty 3. Nhận xét về công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Công ty đã áp dụng kế toán máy vào công tác kế toán nên sổ sách chứng từ được lưu trữ rất tốt, ít tốn thời gian trong công tác kế toán, kết chuyển, phân bổ. Đặc biệt, cung cấp thông tin kế toán cho nhà quản lý một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác 2. Nhận xét chung về công tác kế toán Trong quá trình hạch toán kế toán vừa phải đảm bảo áp dụng đúng chế độ tài chính đã ban hành, vừa phải cải tiến sổ sách cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Công ty phải tự xác định kết quả kinh doanh và nộp báo cáo theo yêu cầu vào cuối mỗi quý, mỗi năm. Công ty có đội ngũ kế toán co trình độ tương đối cao, đồng đều và có tinh thần trách nhiệm cao. Cơ cấu tổ chức kế toán ở Công ty gọn nhẹ, đơn giản, phân công công tác rõ ràng cho từng nhân viên kế toán đảm bảo cho việc hạch toán diễn ra chính xác MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY II- 1. Hoàn thiện các chứng từ sổ sách kế toán tại Công ty 2. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Công ty phải thường xuyên đánh giá hoạt động của Công ty, nghiên cứu thị trường, thu nhận thông tin về giá cả, đối thủ cạnh tranh, khách hàng Để làm tốt công tác tiêu thụ hàng hóa thì Công ty phải thiết lập mối quan hệ với khách hàng bằng chính sách giảm giá hàng bán, CKTM cho những khách hàng mua với số lượng lớn hay CKTT cho những khách hàng thanh toán đúng thời hạn hoặc trước thời hạn Ngoài ra để kích thích tiêu thụ hàng hóa Công ty cần mở rộng thị trường tiêu thụ. Để bán ra được nhiều hàng hóa thì Công ty phải nâng cao uy tín bằng việc lựa chọn những nhà cung cấp có chất lượng hàng hóa đảm bảo. Để tăng khả năng thu hồi vốn và luân chuyển vốn nhanh, tự chủ về nguồn vốn tránh việc thiếu vốn phải đi vay ngân hàng thì các chính sách ưu đãi đối với những khách hàng thanh toán ngay hoặc thanh toán nợ cũ sớm phải được áp dụng nhiều hơn. Điều này đồng nghĩa với việc tăng lượng thành phẩm bán ra trong thị trường Ngoài ra Công ty nên cử nhân viên đi tham khảo ý kiến của khách hàng nhằm tìm kiếm thêm lợi nhuận cũng như mở rộng thêm thị trường tiêu thụ - Hoàn thiện về công tác hạch toán CPQLDN. Trong tháng các chi phí nào liên quan đến CPQLDN thì lên các loại sổ sách, chứng từ, nên đưa các chi phí liên quan đến CPQLDN vào mẫu sổ chi phí quản lý doanh nghiệp SỔ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp Quý II/2008 ĐVT: đồng Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 3. Hoàn thiện về bộ máy kế toán Có phương án tuyển thêm nhân sự kế toán để đảm bảo công tác kế toán được thực hiện một cách nhanh chóng , thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trinh độ nghiệp vụ kế toán trong Công ty để phát huy đầy đủ vị trí, vai trò của kế toán trong hệ thống quản lý. Đồng thời sử dụng thêm nhiều loại phần mềm kế toán sẽ giúp cho khối lượng công việc giảm đi rất nhiều, hạn chế được sai sót, đồng thời đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin kế toán cho nhà quản lý. Em Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi Của quý thầy cô và các bạn!
Luận văn liên quan