Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Đạt Thành

Mục lục Lời nói đầu Phần I : Cơ sở lý luận chung về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại I. Đặc điểm của nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại 1. Khái niệm 2. Vai trò của tiêu thụ hàng hoá 3. Yêu cầu quản lý 4. Các phương thức tính giá vốn 5. Các phương thức tiêu thụ 6. Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu II. Công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả 1. Tài khoản sử dụng 2. Phương pháp hạch toán 2.1. Hạch toán chi tiết hàng hoá 2.2. Hạch toán tổng hợp hàng hoá 2.3. Hạch toán chi phí và xác định kết quả Phần II : Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Đạt Thành I. Đặc điểm của Công ty Đạt Thành 1. Quá trình hình thành và phát triển 2. Nhiệm vụ của công ty 3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh 4. Đặc điểm chung về công tác kế toán tại công ty II. Đặc điểm tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại Công ty A. Kế toán hàng hoá 1. Công tác quản lý chung về hàng hoá 2. Các thủ tục nhập, xuất kho và chứng từ kế toán 3. Kế toán chi tiết hàng hoá 4. Kế toán tổng hợp N-X-T kho hàng hoá tại công ty B. Kế toán tiêu thụ hàng hóa 1. Tiêu thụ 2. Xác định kết quả kinh doanh Phần III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tại Công ty Đạt Thành I. Nhận xét chung II. Nhận xét cụ thể III. Phương hướng hoàn thiện Kết luận Tài liệu tham khảo

doc83 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 3461 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Đạt Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan