Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Dược Phẩm An Giang

MỤC LỤC Chương 1: MỞ ĐẦU Trang 1.1 Cơ sở hình thành đề tài.1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu.1 1.3 Phương pháp nghiên cứu.2 1.4 Phạm vi nghiên cứu.2 . Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Khái niệm và ý nghĩa kết quả kinh doanh.3 2.1.1 Khái niệm.3 2.1.2 Ý nghĩa.3 2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.4 2.2.1 Khái niệm.4 2.2.2 Tài khoản sử dụng.4 2.3 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu.5 2.3.1 Chiết khấu thương mại.5 2.3.2 Hàng bán bị trả lại.5 2.3.3 Giảm giá hàng bán.5 2.4 Kế toán giá vốn hàng bán.6 2.4.1 Khái niệm.6 2.4.2 Tài khoản sử dụng.6 2.5 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.6 2.5.1 Kế toán chi phí bán hàng.6 2.5.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.6 2.6 Kế toán hoạt động tài chính.7 2.6.1 Thu nhập tài chính.7 2.6.2 Chi phí tài chính.7 2.6.3 Nguyên tắc hạch toán.7 2.7 Kế toán hoạt động khác.8 2.7.1 Thu nhập khác.8 2.7.2 Chi phí khác.8 2.7.3 Nguyên tắc hạch toán.8 2.8 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.8 2.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh.9 2.10 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.11 2.10.1 Những vấn đề cơ bản về phân tích lợi nhuận của công ty.11 2.10.1.1 Ý nghĩa lợi nhuận.11 2.10.1.2 Mục đích phân tích lợi nhuận.11 2.10.2 Các tài liệu dùng trong phân tích.11 2.10.2.1 Bảng cân đối kế toán.11 2.10.2.2 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh.11 2.10.2.3 Sổ chi tiết các tài khoản doanh thu và chi phí.11 2.10.3 Phương pháp phân tích.12 2.10.3.1 Phân tích biến động theo thời gian.12 2.10.3.2 Phân tích kết cấu doanh thu theo từng nhóm hàng.12 2.10.3.3 Phân tích các chỉ số chủ yếu.12 Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG 3.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty.14 3.2 Cơ cấu tổ chức của công ty.15 3.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty - chức năng nhiệm vụ các phòng ban.15 3.2.2 Số lượng và trình độ nhân viên.16 3.2.3 Bộ máy kế toán.16 3.2.3.1 Sơ đồ phòng kế toán.16 3.2.3.2 Hình thức sổ kế toán.17 3.3 Thuận lợi và khó khăn của công ty.18. Chương 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG 4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty.19 4.2 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh.19 4.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.19 4.2.1.1 Phương thức bán hàng của công ty.19 4.2.1.2 Hình thức thanh toán.20 4.2.1.3 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.20 4.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán.21 4.2.3 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.24 4.2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng.24 4.2.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.25 4.3 Kế toán hoạt động tài chính.26 4.3.1 Thu nhập hoạt động tài chính.26 4.3.2 Chi phí hoạt động tài chính.27 4.4 Kế toán hoạt động khác.28 4.4.1 Thu nhập khác.28 4.4.2 Chi phí khác.28 4.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh.29 4.6 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.31 4.6.1 Phân tích biến động theo thời gian.31 4.6.2 Phân tích kết cấu doanh thu theo từng nhóm hàng.33 4.6.3 Phân tích các chỉ số chủ yếu.34 Chương 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Nhận xét.42 5.2 Giải pháp.43 5.3 Kiến nghị.44 PHẦN KẾT LUẬN.46

pdf61 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 3436 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Dược Phẩm An Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LÂM PHÚ HẢI KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG Chuyên ngành: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, tháng 6 năm 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG Chuyên ngành: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Sinh viên thực hiện: LÂM PHÚ HẢI Lớp: DH6KT1 MSSV: DKT052178 Người hướng dẫn: Th.S VÕ NGUYÊN PHƯƠNG Long Xuyên, tháng 6 năm 2009 LỜI CẢM ƠN! F G Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần dược phẩm An Giang để viết luận văn tốt nghiệp và hoàn thành luận văn này em xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trường Đại học An Giang đã giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho em trong các năm học vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty cổ phần dược phẩm An Giang đã tạo điều kiện cho em vận dụng kiến thức đã học vào thực tế tại công ty trong thời gian thực tập vừa qua. Và cho phép em gửi lời cảm ơn đến chú Lê Hoàng (Phó giám đốc), chị Trang, cùng các cô (chú), anh (chị) phòng kế toán đã nhiệt tình hướng dẫn, cung cấp thông tin cũng như số liệu cần thiết để em có thể hoàn thành bài viết. Em xin chân thành cảm ơn cô Võ Nguyên Phương đã dành nhiều thời gian hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành luận văn này. Cuối cùng em xin kính chúc quý Thầy, Cô cùng toàn thể các Cô Chú, Anh Chị trong công ty cổ phần dược phẩm An Giang dồi dào sức khỏe và xin chúc công ty ngày càng kinh doanh hiệu quả trong tiến trình hội nhập này. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Lâm Phú Hải TÓM TẮT Trong nền kinh tế thị trường sôi nổi và quyết liệt như hiện nay, mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều là lợi nhuận. Muốn đạt được lợi nhuận tối đa thì buộc các doanh nghiệp phải tạo ra nhiều doanh thu để bù đắp các khoản chi phí đã chi ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thời quản lý mọi công việc cho tốt để giảm thiểu chi phí, có như vậy doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển. Chính vì thế mà việc kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh là rất cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp. Để hiểu rõ tầm quan trọng của việc kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh, đề tài sẽ tập trung tìm hiểu một số vấn đề như: Chương 1: Trình bày cơ sở hình thành đề tài, mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. Chương 2: Trình bày những lý thuyết cơ bản về kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh. Chương 3: Giới thiệu sơ lược về Công ty cổ phần dược phẩm An Giang Chương 4: Áp dụng những lý thuyết chung về kết toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh vào tình hình thực tế tại Công ty cổ phần dược phẩm An Giang. Chương 5: Dựa vào tình hình thực tiễn tại đơn vị đưa ra một số giải pháp và kiến nghị góp phần khắc phục những hạn chế và tăng cường mặt tích cực giúp Công ty hoạt động có hiệu quả hơn. CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG X U W Người hướng dẫn: Th.s. Võ Nguyên Phương ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Người chấm, nhận xét 1: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Người chấm, nhận xét 2: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh ngày……..tháng…….năm ……… MỤC LỤC Chương 1: MỞ ĐẦU Trang 1.1 Cơ sở hình thành đề tài................................................................................................. 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu..................................................................................................... 1 1.3 Phương pháp nghiên cứu.............................................................................................. 2 1.4 Phạm vi nghiên cứu...................................................................................................... 2 ............................................................................................................................................... Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Khái niệm và ý nghĩa kết quả kinh doanh.................................................................... 3 2.1.1 Khái niệm ............................................................................................................... 3 2.1.2 Ý nghĩa ................................................................................................................... 3 2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ........................................................ 4 2.2.1 Khái niệm ............................................................................................................... 4 2.2.2 Tài khoản sử dụng .................................................................................................. 4 2.3 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu ...................................................................... 5 2.3.1 Chiết khấu thương mại .......................................................................................... 5 2.3.2 Hàng bán bị trả lại ................................................................................................. 5 2.3.3 Giảm giá hàng bán ................................................................................................ 5 2.4 Kế toán giá vốn hàng bán............................................................................................ 6 2.4.1 Khái niệm .............................................................................................................. 6 2.4.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................................. 6 2.5 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ........................................ 6 2.5.1 Kế toán chi phí bán hàng....................................................................................... 6 2.5.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp................................................................... 6 2.6 Kế toán hoạt động tài chính ......................................................................................... 7 2.6.1 Thu nhập tài chính.................................................................................................. 7 2.6.2 Chi phí tài chính ..................................................................................................... 7 2.6.3 Nguyên tắc hạch toán ............................................................................................. 7 2.7 Kế toán hoạt động khác................................................................................................ 8 2.7.1 Thu nhập khác ........................................................................................................ 8 2.7.2 Chi phí khác ........................................................................................................... 8 2.7.3 Nguyên tắc hạch toán ............................................................................................. 8 2.8 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp................................................................ 8 2.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ........................................................................... 9 2.10 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh .................................................................. 11 2.10.1 Những vấn đề cơ bản về phân tích lợi nhuận của công ty ................................. 11 2.10.1.1 Ý nghĩa lợi nhuận......................................................................................... 11 2.10.1.2 Mục đích phân tích lợi nhuận....................................................................... 11 2.10.2 Các tài liệu dùng trong phân tích ....................................................................... 11 2.10.2.1 Bảng cân đối kế toán .................................................................................... 11 2.10.2.2 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh................................................................. 11 2.10.2.3 Sổ chi tiết các tài khoản doanh thu và chi phí.............................................. 11 2.10.3 Phương pháp phân tích....................................................................................... 12 2.10.3.1 Phân tích biến động theo thời gian............................................................... 12 2.10.3.2 Phân tích kết cấu doanh thu theo từng nhóm hàng ...................................... 12 2.10.3.3 Phân tích các chỉ số chủ yếu......................................................................... 12 Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG 3.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty.................................................................... 14 3.2 Cơ cấu tổ chức của công ty ........................................................................................ 15 3.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty - chức năng nhiệm vụ các phòng ban ................... 15 3.2.2 Số lượng và trình độ nhân viên ............................................................................ 16 3.2.3 Bộ máy kế toán..................................................................................................... 16 3.2.3.1 Sơ đồ phòng kế toán....................................................................................... 16 3.2.3.2 Hình thức sổ kế toán....................................................................................... 17 3.3 Thuận lợi và khó khăn của công ty ............................................................................ 18 ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Chương 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG 4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty .............................................................. 19 4.2 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh ......................................................... 19 4.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ................................................. 19 4.2.1.1 Phương thức bán hàng của công ty ................................................................. 19 4.2.1.2 Hình thức thanh toán ....................................................................................... 20 4.2.1.3 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ........................................... 20 4.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán...................................................................................... 21 4.2.3 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .................................. 24 4.2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng................................................................................. 24 4.2.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp............................................................. 25 4.3 Kế toán hoạt động tài chính ........................................................................................ 26 4.3.1 Thu nhập hoạt động tài chính................................................................................ 26 4.3.2 Chi phí hoạt động tài chính ................................................................................... 27 4.4 Kế toán hoạt động khác............................................................................................... 28 4.4.1 Thu nhập khác ....................................................................................................... 28 4.4.2 Chi phí khác .......................................................................................................... 28 4.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh .......................................................................... 29 4.6 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh ..................................................................... 31 4.6.1 Phân tích biến động theo thời gian........................................................................ 31 4.6.2 Phân tích kết cấu doanh thu theo từng nhóm hàng ............................................... 33 4.6.3 Phân tích các chỉ số chủ yếu.................................................................................. 34 Chương 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Nhận xét ...................................................................................................................... 42 5.2 Giải pháp ..................................................................................................................... 43 5.3 Kiến nghị ..................................................................................................................... 44 PHẦN KẾT LUẬN.......................................................................................................... 46 DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ G F Trang Bảng 4.1: Phân tích biến động theo thời gian các chỉ tiêu trên báo cáo KQHĐKD ......... 31 Bảng 4.2: Phân tích kết cấu doanh thu theo từng nhóm hàng........................................... 33 Bảng 4.3: Hiêu suất sử dụng tài sản cố định ..................................................................... 34 Bảng 4.4: Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu.................................................................... 35 Bảng 4.5: Hiệu suất sử dụng tổng tài sản ......................................................................... 36 Bảng 4.6: Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu ......................................................................... 37 Bảng 4.7: Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản....................................................................... 39 Bảng 4.8: Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu................................................................. 40 Sơ đồ 2.1: Xác định kết quả kinh doanh ........................................................................... 10 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần dược phẩm An Giang............................. 15 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ tổ chức phòng kế toán............................................................................ 16 Sơ đồ 3.3: Hình thức kế toán nhật ký chung ..................................................................... 17 Sơ đồ 4.1: Quy trình bán hàng của công ty ....................................................................... 19 Sơ đồ 4.2: Xác định kết quả kinh doanh ........................................................................... 30 Biểu đồ 4.1: Hiệu suất sử dụng tài sản cố định ................................................................. 34 Biểu đồ 4.2: Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu................................................................ 35 Biểu đồ 4.3: Hiệu suất sử dụng tổng tài sản...................................................................... 36 Biểu đồ 4.4: Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu ..................................................................... 38 Biểu đồ 4.5: Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu ............................................................ 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS. Phan Đức Dũng. Năm 2006. Giáo Trình Kế Toán Tài Chính. Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, khoa Kinh tế: Nhà xuất bản Thống kê. GVC. Nguyễn Thị Mỵ. TS. Phan Đức Dũng. Năm 2006. Phân tích hoạt động kinh doanh. Đại học quốc gia TP.HCM. Nhà xuất bản Thống kê. Đỗ Thị Yến Tuyết. Năm 2007. Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc và thuốc thú y An Giang. Luận văn tốt nghiệp cử nhân Kế toán. Khoa Kinh tế - QTKD. Đại học An Giang. Dương Lý Hạnh. Năm 2008. Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh kinh doanh tại công ty TNHH cơ khí Kiên Giang. Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Kế toán. Khoa Kinh tế - QTKD. Đại học An Giang. Nguyễn Thị Ngọc. Năm 2008. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn kinh doanh tại công ty TNHH cơ khí Kiên Giang. Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Kế toán. Khoa Kinh tế - QTKD. Đại học An Giang. Nguyễn Hồ Phương Thảo. Năm 2004. Xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty dược phẩm An Giang. Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Kế toán. Khoa Kinh tế - QTKD. Đại học An Giang. Nguyễn Thị Thanh Phương. Năm 2007. Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm An Giang. Chuyên đề tốt nghiệp Cử nhân kế toán. Khoa Kinh tế - QTKD. Đại học An Giang. FG Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh GVHD: ThS. Võ Nguyên Phương tại công ty cổ phần dược phẩm An Giang Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, các doanh nghiệp phải không ngừng tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo ra các loại sản phẩm và cung cấp dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường với mục tiêu hàng đầu là lợi nhuận. Để thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải chi ra các khoản chi phí. Đó là tổng giá trị làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ dưới hình thức các khoản tiền đã chi ra, các khoản khấu trừ vào tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu. Đồng thời, doanh nghiệp cũng thu về được một khoản tiền, khoản tiền này được gọi là doanh thu. Nếu doanh thu đạt được có thể bù đắp toàn bộ chi phí bỏ ra thì phần còn lại sau khi bù đắp gọi là lợi nhuận. Bất cứ doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng mong muốn tối đa hóa lợi nhuận. Lợi nhuận là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường bởi nó có ý nghĩa quyết định sự tồn vong, khẳng định kh
Luận văn liên quan