Khái quát chung Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô

Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam là một trong bốn ngân hàng thương mại lớn nhất ở Việt Nam được hình thành sớm nhất và lâu đời nhất, là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, được tổ chức hoạt động theo mô hình Tổng công ty nhà nước. Tình đến 31/12/ 2005, tổng tài sản của BIDV đạt 131.731 tỷ VND. Tổng số cán bộ công nhân viên của toàn hệ thống đạt trên 9.300 người vừa có kinh nghiệm, vừa am hiểu công nghệ ngân hàng hiện đại. Bên cạnh việc huy động đầy đủ các chức năng của một ngân hàng thương mại được phép kinh doanh đa năng tổng hợp về tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và phi ngân hàng, làm ngân hàng đại lý, phục vụ các dự án từ các nguồn vốn, các tổ chức kinh tế BIDV luôn khẳng định là ngân hàng chủ lực phục vụ đầu tư phát triển, huy động vốn cho vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn cho các thành phần kinh tế; là ngân hàng có nhiều kinh nghiệm về đầu tư các dự án trọng điểm. Trong giai đoạn hiện nay, Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam xác định mục tiêu hoạt động là: Hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Trong quan hệ với khách hàng, Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam luôn nêu cao phương châm hành động “Hiệu quả kinh doanh của khách hàng là mục tiêu hoạt động của BIDV”, quan hệ giữa BIDV và bạn hàng là mối quan hệ “hợp tác cùng phát triển”, cùng chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, cơ hội kinh doanh với bạn hàng. Bởi vậy, BIDV luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ khách hàng để không ngừng nâng cao chất lượng phuc vụ, luôn tìm hiểu để thỏa mãn những nhu cầu ngày một đa dạng của khách hàng, với cam kết “cung cấp những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có chất lượng cao, tiện ích tốt nhất cho khách hàng”. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, BIDV luôn làm tròn nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao cho. Cùng với hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước, BIDV luôn là công cụ sắc bén, là lực lượng chủ lực trong thực thi chính sách tiền tệ quốc gia. Trong hoạt động, BIDV luôn tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Ngoài ra, BIDV là thành viên tích cực của cộng đồng, tham gia tích cực vào các chương trình xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo, khắc phục thiên tai, quĩ bảo trợ trẻ em Việt Nam, chương trình kiên cố hóa trường học, quĩ khuyến học, quĩ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam Tính đến năm 2007, Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có 50 năm hoạt động và trưởng thành. Là ngân hàng chuyên doanh được thành lập sớm nhất ở Việt Nam, ngay từ khi ra đời, Ngân hàng đã giữ một vị trí quan trọng trong nền tài chính nước nhà. Tùy theo từng giai đoạn lịch sử trong công cuộc xây dựng đất nước mà ngân hàng đã có những thay đổi và phát triển để luôn khẳng định vai trò chủ đạo của mình trong lĩnh vực đầu tư và phát triển. Ngày 26/4/1957, theo Quyết định số 177-TTg của thủ tướng chính phủ, Ngân hàng kiến thiết Việt Nam trực thuộc Bộ tài chính được thành lập. Nhiệm vụ chủ yếu của ngân hàng trong thời kỳ này là cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch của nhà nước. Trong suốt quãng thời gian từ khi thành lập cho đến khi thống nhất đất nước năm 1975, rồi tiếp đó là trong thời kì kế hoạch hóa tập trung, Ngân hàng đóng vai trò là cơ quan cấp phát vốn thuần túy của chính phủ chuyên môn hóa trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản chứ không phải một ngân hàng thực sự theo nghĩa hiện nay

doc33 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3424 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khái quát chung Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan