Khái quát về tổng công ty cơ khí giao thông vận tải

Năm 1961 quyết định số 160- HĐBT ngày 09/10/1961 của Hội đồng bộ trưởng cho phép thành lập Cục cơ khí trực thuộc Bộ giao thông vận tải với nhiệm vụ là sản xuất các sản phẩm cơ khí ; tham mưu với Bộ quản lý nhà nước về ngành công nghiệp cơ khí và quy hoạch sự phát triển công nghiệp cơ khí giao thông vận tải Năm 1984, theo quyết định số 2836/QĐ- TCCB của Bộ gtvt ngày 15/12/1984 tách cục cơ khí thành hai liên hiệp : Liên hiệp các xí nghiệp cơ khí giao thông vận tải I và liên hiệp các xí nghiệp cơ khí đóng tàu . Năm 1996 Tổng công ty cơ khí GTVT được thành lập theo quyết định 5239/ TCCB-LĐ của bộ giao

doc24 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1816 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khái quát về tổng công ty cơ khí giao thông vận tải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên