Khóa luận AIA - Khu vực đầu tư Asean: Cơ hội cho các quốc gia Đông Nam Á phát triển hoạt động đầu tư

Ngày 7/10/1998 tại Manila, Philippines, Bộ trưởng kinh tế 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông nam Á đã đặt bút ký vào bản Hiệp định khung về việc thành lập một Khu vực đầu tư ASEAN- AIA. Sự ra đời của AIA mở ra cơ hội không chỉ cho các nước thành viên trong khu vực thu hút nguồn đầu tư từ bên ngoài khu vực mà còn mở ra khả năng đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đầu tư trong nội bộ giữa các nước ASEAN. Theo nhìn nhận của các nhà kinh tế hiện đại, đầu tư trực tiếp được coi là một hoạt động kinh tế cơ bản và đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia đang trong giai đoạn phát triển. Theo họ, xu hướng đầu tư chung của thế giới trong những năm tới sẽ thiên về đầu tư vào từng nhóm quốc gia có những đặc điểm tương đồng về mặt địa lý, kinh tế, chính sách, và môi trường đầu tư. Do đó, đầu tư khu vực sẽ là xu hướng đầu tư của tương lai. Trước triển vọng to lớn về mặt đầu tư đối với khu vực, hoạt động kinh tế vốn đang được các quốc gia đang phát triển quan tâm và coi là động lực cơ bản cho quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá nền kinh tế nước mình, em đã quyết định chọn đề tài “ AIA- Khu vực đầu tư ASEAN- cơ hội cho các quốc gia Đông Nam Á phát triển hoạt động đầu tư” cho khoá luận tốt nghiệp của mình. Ngoài phần Lời nói đầu và phần Kết luận, khoá luận này được chia thành 3 chương. Chương I: Khái quát về tổ chức ASEAN và Hiệp định Khu vực đầu tư ASEAN. Chương II: Tổng quan hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các nước ASEAN. Chương III: Cơ hội thu hút và phát triển hoạt động đầu tư cho các nước ASEAN khi tham gia vào AIA.

doc76 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1826 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận AIA - Khu vực đầu tư Asean: Cơ hội cho các quốc gia Đông Nam Á phát triển hoạt động đầu tư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan