Khóa luận Cơ chế hình thành – Hệ thống dầu khí bồn trũng Cửu Long và Nam Cơn Sơn

Ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam chỉ mới được thành lập nhưng d kh?ng d?nh được v?thế của mình trong nền kinh tế quốc dân và trong cộng đồng các nước sản xuất dầu khí trên thế giới. Cho đến nay, Việt Nam khai thác hơn 130 triệu tấn dầu thô và 8.5 tỷ m 3 khí đồng hành. Hiện nay, chúng ta đang đẩy nhanh quá trình tìmkiếm – thăm dò dầu khí trên khắp lnhthổ Việt Nam. Tiềm năng dầu khí của Việt Nam được tập trung nhiều nhất là trên thềm lục đ?a miền Nam Việt Nam, đặc biệt là bồn trũng Cửu Long và Nam Côn Sơn. Để quá trình tìm kiếm – thăm dò dầu khí đượcthuận lợi hơn, chúng ta cần nghiên cứu k?về hệ thống dầu khí của 2 bồn này. Trên tinh thần nghiên cứu, tìm hiểu và tổng hợp các tài liệu về các vấn đề nêu trên, được sự cho phép của Khoa Ðiạ Chất trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên cùng sự hướng d?n trực tiếp của Thạc S? Ph?m Tu?n Long tôi đthực hiện khoá luận tốt nghiệp với đề tài :”C CC Coch?hình thnh – H?th?ng d?u khí b?n trung C?u Long v Nam Cơn Son” Mục đích: nêu rõ cơ chế thành tạo và đẵc điểm về hệ thống dầu khí của 2 bồn, từ đó phần nào lý giải được sự khác biệt giữa chúng.

pdf70 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2162 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Cơ chế hình thành – Hệ thống dầu khí bồn trũng Cửu Long và Nam Cơn Sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan