Khóa luận Định lý Osofsky cho vành nửa đơn

Khi nghiên cứu cấu trúc đại số ta biết rằng nhóm, vành, trường là các cấu trúc cơ bản nhất và nó có ứng dụng rộng rãi. Một trong những lớp vành quan trọng đó chính là lớp vành nửa đơn. " vành R được gọi là nửa đơn nếu mọi iđêan phải (trái) " đều là hạng tử trực tiếp của Rr

pdf50 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2316 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Định lý Osofsky cho vành nửa đơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên