Khóa luận Hoàn thiện các loại hình dịch vụ ngân hàng thương mại

Hội nhập quốc tế đã và đang trở thành yêu cầu bức xúc, tất yếu đối với mỗi quốc gia. Hội nhập đem lại nhiều cơ hội để các nền kinh tế phát triển cao hơn, tiếp thu và phát huy những thành tựu của các nền kinh tế tiên tiến hơn trên thế giới, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thử thách khi các doanh nghiệp đều phải tham gia một môi trường cạnh tranh khốc liệt, đào thải không nương nhẹ những kẻ yếu thế, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo. Trước xu thế tất yếu đó của thời đại, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang tích cực đổi mới toàn diện các hoạt động và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc hội nhập vững chắc vào hệ thống tài chính quốc tế và khu vực, đồng thời đảm bảo thực hiện được những cam kết hội nhập quốc tế của Chính phủ như: Tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và mở rộng các quan hệ song phương như quan hệ thương mại Việt - Mỹ. Song, mở cửa phải đi đôi với cải cách, đặc biệt là cải cách hệ thống tài chính thì mới đảm bảo được sự tăng trưởng bền vững, mới tận dụng được những ưu điểm của hội nhập. Với mục tiêu thu hẹp dần khoảng cách, tiến tới đuổi kịp các nước khác về mặt kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề cấp bách và nan giải cần phải được quan tâm giải quyết, trong đó có vấn đề làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại. Đổi mới hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam yêu cầu phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, đổi mới trong rất nhiều lĩnh vực đa dạng và phức tạp. Phạm vi của bài khoá luận này chỉ nhằm tập trung nghiên cứu và đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của các dịch vụ ngân hàng thương mại thông qua việc hoàn thiện các dịch vụ, qua đó góp phần làm cho hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam có tính cạnh tranh cao hơn, phù hợp hơn với môi trường kinh tế quốc tế ngày nay. Về mặt kết cấu, bài luận văn gồm có 3 chương: Chương I: Các loại hình dịch vụ của ngân hàng thương mại Chương II: Hoàn thiện các dịch vụ của ngân hàng thương mại Việt Nam. Chương III: Những kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

doc81 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1883 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện các loại hình dịch vụ ngân hàng thương mại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan