Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH phát triển và dịch vụ du lịch Hướng Dương

Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, các doanh nghiệp chịu sự tác động của các quy luật: quy luật giá trị; quy luật cung cầu; quy luật cạnh tranh. Các doanh nghiệp luôn đương đầu với bài toán sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã phải đẹp mà giá sản phẩm thì phải rẻ, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng mà vẫn đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Để đạt được điều đó doanh nghiệp cần phải tổ chức và quản lý tốt công tác hạch toán kế toán đặc biệt là công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Bởi nó cho ta biết quá trình tiêu thụ sản phẩm, chi phí trong quá trình kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp đạt được. Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề nêu trên,sau một thời gian tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tại Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương, kết hợp với những kiến thức đã tích lũy được trên giảng đường cùng sự hướng dẫn của Th.s Nguyễn Văn Thụ, em đi sâu vào nghiên cứu đề tài"Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển và dịch vụ du lịch Hướng Dương” Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung bài khóa luận của em gồm 03 chương: Chương 1:Những lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệpvừa và nhỏ. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển và dịch vụ du lịch Hướng Dương. Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển và dịch vụ du lịch Hướng Dương.

pdf85 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 18/08/2021 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH phát triển và dịch vụ du lịch Hướng Dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ...................................................... ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Hải Ánh Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Văn Thụ HẢI PHÒNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG .. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HƯỚNG DƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Hải Ánh Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Văn Thụ HẢI PHÒNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG . NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hải Ánh Mã sinh viên: Lớp: QT1804K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Trình bày các cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương - Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Các văn bản của Nhà nước về chế độ kế toán liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Quy chế, quy định về kế toán – tài chính tại doanh nghiệp - Hệ thống sổ kế toán liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương, sử dụng số liệu năm 2017. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp: - Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương - Địa chỉ : Số 8B lê 22 Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền – Hải Phòng. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Nguyễn Văn Thụ Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương. Người hướng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................ Nội dung hướng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp được giao ngày tháng .. năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2019 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Thị Hải Ánh Ths. Nguyễn Văn Thụ Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2019 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................... 8 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ ................................................................... 2 1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. ............................................................................................. 2 1.1.1. Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp..................................................................... 2 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ....... 3 1.2. Nội dung công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. ................................................................ 4 1.2.1. Nội dung công tác kế toán doanh thu, thu nhập và các khoản giảm trừ doanh thu ............................................................................................................. 4 1.2.2. Nội dung kế toán chi phí trong doanh nghiệp. ..........................................12 1.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ........................................................22 1.3. Đặc điểm kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh theo các hình thức kế toán trong doanh nghiệp ..........................................................26 1.3.1. Hình thức Nhật ký chung..........................................................................27 1.3.2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái.......................................................................27 1.3.3. Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ ..................28 1.3.4. Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính ......29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HƯỚNG DƯƠNG. .......................31 2.1 Khái quát chung về công ty Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương.....................................................................................................31 2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương ...................................................................................31 2.1.2. Những thuận lợi, khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động ...........31 2.1.3. Những thành tích cơ bản mà công ty đạt được trong những năm gần đây ......32 2.1.4. Mô hình tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương..............................................................................................32 2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương ...................................................................................33 2.2. Thục trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương .......................35 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. .....................................35 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bản tại Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương..............................................................................................45 2.2.2: Thực trạng công tác kế toán chi phí quản lí kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển và dịch vụ du lịch Hướng Dương .......................................................50 2.2.3: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương ............................56 2.2.4: Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương .........................................60 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH HƯỚNG DƯƠNG..................68 3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương..............................................................................................68 3.1.1 Ưu điểm .....................................................................................................68 3.2: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương.....................................................................................................70 KẾT LUẬN .......................................................................................................75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................76 DANH MỤC BIỂU Biểu số 2.5 ..........................................................................................................44 Biểu số 2.6: Phiếu kế toán ..................................................................................47 Biểu số 2.8: Sổ cái TK 632 .................................................................................49 Biểu số 9: Hóa đơn GTGT số 0006945 ..............................................................52 Biểu số 2.10: Phiếu chi 18/07 .............................................................................53 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.2: Kế toán bán hàng thông qua đại lý ..................................................... 8 Sơ đồ 1.3: Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm trả góp ........................ 8 Sơ đồ 1.4: Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính. .........................................10 Sơ đồ 1.5: Kế toán thu nhập khác .......................................................................12 Sơ đồ 1.6: Hạch toán giá vốn hàng bán theo PP kê khai thường xuyên..............15 ............................................................................................................................................................16 Sơ đồ 1.7 : Hạch toán giá vốn hàng bán theo PP kiểm kê định kỳ .....................16 Sơ đồ 1.8: Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh ...............................................18 Sơ đồ 1.9: Hạch toán chi phí hoạt động tài chính ................................................................................20 Sơ đồ 1.10: Kế toán chi phí khác ........................................................................21 Sơ đồ 1.11: Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ...................................22 Sơ đồ 1.12: Kế toán xác định kết quả kinh doanh ..............................................26 Sơ đồ 1.13 : Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký chung .............................................27 Sơ đồ 1.14: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký Sổ cái .............................................28 Sơ đồ 1.16: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức kế toán máy ..............................................................30 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty .........................................32 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy kế toán ........................................................................33 Sơ đồ 2.3. Sơ đồ trình tự kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức nhật ký chung tại Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương ........................................................................................35 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K Page 1 LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, các doanh nghiệp chịu sự tác động của các quy luật: quy luật giá trị; quy luật cung cầu; quy luật cạnh tranh... Các doanh nghiệp luôn đương đầu với bài toán sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã phải đẹp mà giá sản phẩm thì phải rẻ, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng mà vẫn đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Để đạt được điều đó doanh nghiệp cần phải tổ chức và quản lý tốt công tác hạch toán kế toán đặc biệt là công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Bởi nó cho ta biết quá trình tiêu thụ sản phẩm, chi phí trong quá trình kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp đạt được. Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề nêu trên,sau một thời gian tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tại Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương, kết hợp với những kiến thức đã tích lũy được trên giảng đường cùng sự hướng dẫn của Th.s Nguyễn Văn Thụ, em đi sâu vào nghiên cứu đề tài"Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển và dịch vụ du lịch Hướng Dương” Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung bài khóa luận của em gồm 03 chương: Chương 1:Những lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệpvừa và nhỏ. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển và dịch vụ du lịch Hướng Dương. Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển và dịch vụ du lịch Hướng Dương. Mặc dù đã rất cố gắng song vì bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên khóa luận sẽ không tránh khỏi sai sót. Do vậy em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn sinh viên để hoàn thiện bài khóa luận của mình hơn. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K Page 2 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 1.1.1. Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh đó thì khâu tiêu thụ là khâu cuối cùng và đóng vai trò quan trọng đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là cơ sở để đánh giá hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ nhất định của doanh nghiệp, là điều kiện để cung cấp các thông tin cần thiết cho Ban lãnh đạo phân tích, lựa chọn những phương án tối ưu cho doanh nghiệp. Tổ chức kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng không chỉ đóng vai trò quan trọng với nhà quản lý doanh nghiệp mà còn rất cần thiết đối với các đối tượng khác như Nhà nước, nhà đầu tư, nhà cung cấp, các trung gian tài chính hay đối với cơ quan quản lý vĩ mô nền kinh tế.  Đối với doanh nghiệp: Công tác này giúp thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp nhìn nhận, đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Trên cơ sở đó đưa ra những quyết định, phương hướng phát triển cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.  Đối với nhà nước: Việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cũng có ý nghĩa quan trọng đối với Nhà nước: Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K Page 3 Trên cơ sở các số liệu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cơ quan thuế xác định các khoản thuế phải thu, đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách quốc gia. Từ đó, Nhà nước tái đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đảm bảo điều kiện về chính trị - an ninh - xã hội tốt nhất. Thông qua tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước của các doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách quốc gia sẽ có cơ sở để đề ra các giải pháp phát triển nền kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động thông qua chính sách tiền tệ, chính sách thuế và các khoản trợ cấp, trợ giá. Riêng đối với các doanh nghiệp có nguồn vốn của Nhà nước, việc xác định doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh không những đem lại nguồn thu cho Ngân sách mà còn đảm bảo nguồn vốn đầu tư của Nhà nước không bị thất thoát.  Đối với nhà đầu tư: thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trên các báo cáo tài chính các nhà đầu tư sẽ phân tích đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp để có các quyết định đầu tư đúng đắn.  Đối với nhà cung cấp: Kết quả kinh doanh, lịch sử thanh toán là căn cứ để quyết định cho doanh nghiệp chậm thanh toán hoặc trả góp.  Đối với các trung gian tài chính: Đối với ngân hàng, các công ty cho thuê tài chính thì công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là điều kiện tiên quyết để họ tiến hành thẩm định, đánh giá tình hình tài chính nhằm đưa ra quyết định có nên cho vay hay không đối với doanh nghiệp đó.  Đối với các cơ quan quản lý vĩ mô nền kinh tế: Nó giúp cho các nhà hoạch định chính sách của nhà nước có thể tổng hợp, phân tích số liệu và đưa ra các thông số cần thiết giúp chính phủ có thể điều tiết nền kinh tế ở tầm vĩ mô được tốt hơn, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  Nhiệm vụ của kế toán doanh thu  Tổ chức ghi chép, theo dõi, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời và giám Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K Page 4 đốc chặt chẽ các khoản doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu.  Kế toán phải mở sổ chi tiết để theo dõi từng khoản doanh thu theo yêu cầu của đơn vị.  Phản ánh, ghi chép đầy đủ tình hình hiện có và biến động tăng giảm về mặt lượng và mặt giá trị các loại sản phẩm, hàng hóa. Theo dõi chi tiết thanh toán với người mua, ngân sách nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí các sản phẩm hàng hóa bán ra.  Nhiệm vụ của kế toán chi phí  Căn cứ thực tế quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán chi phí phải vận dụng các phương pháp kế toán (phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho, phương pháp tính giá thành, phương pháp khấu hao) cho phù hợp.  Ghi chép đầy đủ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.  Tiến hành tập hợp và phân bổ các khoản chi phí hợp lý.  Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh  Xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực hoạt động, từng thời kì.  Hạch toán chính xác, kịp thời kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp thông tin phục vụ cho việc quyết toán, ra quyết định của nhà quản trị.  Phân tích, đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. 1.2. Nội dung công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 1.2.1. Nội dung công tác kế toán doanh thu, thu nhập và các khoản giảm trừ doanh thu 1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong thời kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất , kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền doanh nghiệp thu được và sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K Page 5 thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu them bên ngoài giá bán ( nếu có).  Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thỏa mãn 5 điều kiện sau:  Doanh nghiệp đã trao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua.  Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.  Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.  Doanh nghiệp đã thu đư
Luận văn liên quan