Khóa luận Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp thương mại 2

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đế mà các doanh nghiệp luôn quan tâm là làm thế nào để hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao nhất (tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro) và lợi nhuận là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là doanh thu, thu nhập khác và chi phí. Hay nói cách khác, doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lợi nhuận là các chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp cần kiểm tra doanh thu, chi phí, phải biết kinh doanh mặt hàng nào, mở rộng sản phẩm nào, hạn chế sản phẩm nào để có thể đạt được kết quả cao nhất. Việc tổ chức công tác kế toán bán hàng, kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả một cách khoa học, hợp lý và phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành, các cơ quan chủ quản, quản lý tài chính, thuế, để lựa chọn phương án kinh doanh có hiệu quả, giám sát việc chấp hành chính sách, chế độ kinh tế, tài chính, chính sách thuế , thực hiện hệ thống kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, do đó em đã chọn đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2”

pdf181 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1765 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp thương mại 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2 h : Chuyên nh: – Gi n: TS. Sinh viên th : NG LINH MSSV: 0954030278 L : 09DKKT4 TP. H Chí Minh, 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những báo cáo và các số liệu trong bài báo cáo này được thực hiện tại Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này . 20 07 năm 2013 Phương Linh LỜI CẢM ƠN ời đầu tiên em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ nói chung và các thầy cô trong khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng nói riêng. Cám ơn thầy cô đã hướng dẫn, chỉ bảo, cung cấp cho em kiến thức trong suốt bốn năm ngồi trên giảng đường nhà trường. Với sự tận tình giảng dạy, thầy cô đã cung cấp cho em một nền tảng kiến thức vững chắc để có thể bước vào đời, để có thể thực hiện các công việc cống hiến cho đất nước. Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô Phan Mỹ Hạnh, cùng các anh, chị trong công ty đã giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập. Cảm ơn cô đã tận tình hướng dẫn cũng như chỉ bảo cho em hướng đi để em có thể thực hiện tốt đề tài của mình. Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 đã tạo điều kiện cho em được thực tập tại công ty. Dù đã nỗ lực hết mình nhưng chắc chắn bài làm không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô cùng toàn thể các anh, chị trong Công ty để em có thể khắc phục nhược điểm cho những nghiên cứu sau này. Đồng thời, giúp em có thể nâng cao kiến thức, và góp phần tạo điều kiện để làm tốt công việc chuyên môn trong tương lai. Cuối cùng, em kính chúc quý thấy cô cùng cô chú, anh chị các phòng ban trong Công ty dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. L MỤC LỤC Ở ĐẦU........................................................................................................................ 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ............................................... 3 1.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VU ...................... 3 1.1.1 Khái niệm ................................................................................................................. 3 1.1.2 Doanh thu hợp đồng xây dựng ................................................................................. 3 1.1.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu .................................................................................. 4 1.1.4 Chứng từ và sổ sách sử dụng ................................................................................... 5 1.1.5 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán ........................................................ 5 1.2 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN ............................................................................ 6 1.2.1 Khái niệm ................................................................................................................. 6 1.2.2 Phương pháp tính giá thành .................................................................................... 7 1.2.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng ................................................................................... 9 1.2.4 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán ........................................................ 9 1.3 KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH ......................................... 10 1.3.1 Khái niệm ............................................................................................................... 10 1.3.2 Chứng từ sử dụng................................................................................................... 11 1.3.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán ...................................................... 11 1.4 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC ................................................................................ 12 1.4.1 Khái niệm ............................................................................................................... 12 1.4.2 Chứng từ sử dụng................................................................................................... 12 1.4.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán ...................................................... 12 1.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH .................................................. 13 1.5.1 Khái niệm ............................................................................................................... 13 1.5.2 Chứng từ sử dụng................................................................................................... 13 1.5.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán ...................................................... 14 1.6 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG ............................................................................ 15 1.6.1 Khái niệm ............................................................................................................... 15 1.6.2 Chứng từ sử dụng................................................................................................... 15 1.6.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán ...................................................... 16 1.7 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ............................................. 16 1.7.1 Khái niệm ............................................................................................................... 16 1.7.2 Chứng từ sử dụng................................................................................................... 17 1.7.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán ...................................................... 17 1.8 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ................................................... 18 1.8.1 Khái niệm ............................................................................................................... 18 1.8.2 Chứng từ và sổ sách sử dụng ................................................................................. 19 1.8.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán ...................................................... 19 1.9 KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC ..................................................................................... 20 1.9.1 Khái niệm ............................................................................................................... 20 1.9.2 Chứng từ sử dụng và sổ sách sử dụng ................................................................... 20 1.9.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán ...................................................... 20 1.10 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ............................................. 21 1.10.1 Khái niệm ............................................................................................................. 21 1.10.2 Chứng từ sử dụng................................................................................................. 21 1.10.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán .................................................... 21 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2 ............................... 25 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY........................................................... 25 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ........................................................................ 25 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty ...................................................................... 26 ........................................................................................................ 26 .......................................................................................................... 27 2.1.3 Các chỉ tiêu tài chính của công ty.......................................................................... 27 2.2 CÔNG TÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2 .............................................................................. 28 2.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ............................................................................. 28 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ ............................................................................................. 29 2.2.3 Đặc điểm chung hoạt động kinh doanh ................................................................. 30 2.3 CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY............................................ 32 2.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán ................................................................................ 32 2.3.2 Chức năng nhiệm vụ .............................................................................................. 32 2.3.3 Chính sách kế toán ................................................................................................ 34 2.4 TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CÔNG TY ................................................................. 36 2.4.1 Tổ chức công tác kế toán trên máy vi tính tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 .................................................................................................................................. 36 2.4.1.1 Phần mềm kế toán áp dụng .............................................................................. 36 2.4.1.2 Nội dung của việc tổ chức công tác kế toán ở Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 trong điều kiện ứng dụng máy vi tính ........................................................ 36 2.4.1.3 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ ..................................................... 37 2.4.1.4 Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán phản ánh tổng hợp ................................ 40 2.4.1.5 Sổ kế toán phục vụ quá trình xác định kết quả bán hàng................................. 41 2.4.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ................................................. 42 2.4.2.1 Đặc điểm .......................................................................................................... 42 2.4.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ........................................... 45 2.4.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ................................................................. 46 2.4.4 Kế toán thu nhập khác ........................................................................................... 47 2.4.5 Kế toán chi phí ....................................................................................................... 48 2.4.5.1 Kế toán giá vốn hàng bán ................................................................................ 48 2.4.5.2 Kế toán chi phí bán hàng ................................................................................. 59 2.4.5.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ............................................................. 59 2.4.5.4 hi phí tài chính .................................................................................. 62 2.4.5.5 hi phí khác ........................................................................................ 63 2.4.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ..................................................................... 64 2.4.6.1 Đặc điểm .......................................................................................................... 64 2.4.6.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng ........................................................................ 64 2.4.6.3 Phương pháp kế toán ....................................................................................... 65 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2 ............................................................................................. 68 3.1 NHẬN XÉT ................................................................................................................ 68 3.1.1 Về tình hình hoạt động tại Công ty ........................................................................ 68 3.1.2 Về tổ chức công tác kế toán ................................................................................... 69 3.1.2.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty ............................................. 69 3.1.2.2 Ưu điểm ........................................................................................................... 70 3.1.2.3 Nhược điểm ..................................................................................................... 71 3.1.3 Về kế toán xác định kết quả kinh doanh ................................................................ 72 3.2 KIẾN NGHỊ................................................................................................................ 73 ....................................................................................................................... 77 ............................................................................................... 78 PH DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ đầy đủ HĐQT Hội đồng quản trị BGĐ Ban giám đốc QLDN Quản lý doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định NSNN Ngân sách nhà nước TTĐB Tiêu thụ đặc biệt CP Chi phí DT Doanh thu DN Doanh nghiệp TGNH Tiền gửi ngân hàng GTGT Giá trị gia tăng CCDC Công cụ dụng cụ MMTB Máy móc thiết bị K/C Kết chuyển LN Lợi nhuận TNDN Thu nhập doanh nghiệp TK Tài khoản XK Xuất khẩu BHYT Bảo hiểm y tế KPCĐ Kinh phí công đoàn BHXH Bảo hiểm xã hội BHTH Bảo hiểm thất nghiệp NVL Nguyên vật liệu HĐXD DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ SỬ DỤNG Bảng: Bảng 1.1: Một số chỉ tiêu tài chính của công ty qua các năm 2011– 2012. Bảng 2.1: Sổ cái TK 5112. Bảng 2.2: Sổ cái TK 515. Bảng 2.3: Sổ cái TK 621. Bảng 2.4: Sổ cái TK 622. Bảng 2.5: Sổ cái TK 627. Bảng 2.6: Sổ cái TK 642. Bảng 2.7: Sổ cái TK 635. Bảng 2.8: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV năm 2012. Sơ đồ: Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạ HĐXD. 1.2: Sơ đồ hạ . Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán. Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt đông tài chính. . Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán chi phí hoạt đông tài chính. Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng. Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán chi phí QLDN. Sơ đồ . 1.10: Sơ đồ hạch toán chi phí khác. Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh. Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý. Sơ đồ 2.2: Sơ độ tổ chức bộ máy kế toán. Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ trên máy tính. Sơ đồ 2.4: Sơ đồ tổ chức dự án. Mẫu biểu: Mẫu biểu 2.1: Phiếu xuất kho. Mẫu biểu 2.2: Phiếu nhập kho. Mẫu biểu 2.3: Thẻ kho. TRANG 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đế mà các doanh nghiệp luôn quan tâm là làm thế nào để hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao nhất (tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro) và lợi nhuận là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là doanh thu, thu nhập khác và chi phí. Hay nói cách khác, doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lợi nhuận là các chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp cần kiểm tra doanh thu, chi phí, phải biết kinh doanh mặt hàng nào, mở rộng sản phẩm nào, hạn chế sản phẩm nào để có thể đạt được kết quả cao nhất. Việc tổ chức công tác kế toán bán hàng, kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả một cách khoa học, hợp lý và phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành, các cơ quan chủ quản, quản lý tài chính, thuế,… để lựa chọn phương án kinh doanh có hiệu quả, giám sát việc chấp hành chính sách, chế độ kinh tế, tài chính, chính sách thuế…, thực hiện hệ thống kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, do đó em đã chọn đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2”. 2. Tình hình nghiên cứu Dựa vào kết quả đạt được từ báo cáo thực tập, tiếp tục thu thập, tham khảo tài liệu tại công ty để phát triển bài luận văn. 3. Mục đích nghiên cứu  Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2.  Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2.  định kết quả kinh doanh tại Công ty. TRANG 2 4. Nhiệm vụ nghiên cứu  .  Tìm hiểu công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2.  . 5. Phương pháp nghiên cứu  .  sổ liên quan.  . 6. Dự kiến kết quả nghiên cứu  .  tại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2.  tạ .  ịnh kết quả kinh doanh tại Công ty. 7. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp Kết quả của khóa luận được trình bày trong Báo cáo gồm 3 chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2. Chương 3: Một số nhận xét và những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2. Chương 1: TRANG 3 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 1.1.1 Khái niệm Doanh thu là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu. Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được xem là doanh thu. Việc xác định và ghi nhận doanh thu phải tuân thủ các quy đinh trong Chuẩn mực kế toán số 15 “Hợp đồng xây dựng” và các Chuẩn mực kế toán khác có liên quan. 1.1.2 Doanh thu hợp đồng xây dựng a) Doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng; và b) Các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi doanh thu, và có thể xác định được một cách đáng tin cậy. - Khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng. Ví dụ: + Bên A & B có thể đồng ý về các thay đổi và các yêu cầu so với hợp đồng lần đầu tiên. + Doanh thu trong hợp đồng với giá cố định có thể tăng vì lý do giá cả tăng lên. + Doanh thu có thể giảm do nhà thầu không thực hiện đúng tiến độ hoặc không đảm bảo chất lượng xây dựng. + Khi hợp đồng với giá cố định cho đơn vị sản phẩm hình thành thì doanh thu sẽ tăng hoặc giảm khi khối lượng sản phẩm tăng hoặc giảm. TRANG 4 - Khoản tiền thưởng: các khoản phụ thêm trả cho nhà thầu nếu thực hiện hợp đồng đạt hay vượt mức yêu cầu và thỏa mãn: chắc chắn đạt hoặc vượt một số chỉ tiêu cụ thể trên hợp đồng và được xác định một cách đáng tin cậy. - Khoản thanh toán khác: thu từ khách hàng hoặc bên khác để bù đắp các chi phí không bao gồm trong hợp đồng. Ví dụ: sự chậm trễ do khách hàng; sai sót trong các chi tiêu thiết kế và các tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng. 1.1.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu Theo chuẩn mực kế toán số 15, doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo hai trường hợp sau: 1.1.3.1 Doanh thu theo tiến độ kế hoạch Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng
Luận văn liên quan