Khóa luận Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Phúc Long (ICD - Port phúc long)

Toàn cầu hoá và hội nhập đang là một xu thế khách quan và diễn ra nhanh chóng. Sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập WTO đánh dấu thời kỳ thuận lợi mà cũng nhiều thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam. Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế hội nhập này, các doanh nghiệp buộc phải nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá dịch vụ cũng nhƣ Nhà nƣớc phải nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế để cơ chế thị trƣờng vẫn nằm trong vòng kiểm soát của Nhà nƣớc. Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế lại phụ thuộc vào cơ chế chính sách của Nhà nƣớc, năng lực và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả phải dựa trên cơ sở là hành lang pháp luật ổn định

pdf164 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1619 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Phúc Long (ICD - Port phúc long), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan