Khóa luận Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – Chi nhánh Bắc Hải

Trong tình hình kinh tế trong nước đang hội nhập mở cửa với kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp mở ra ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp phải cạnh tranh không ngừng nghỉ, không chỉ cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh đang ồ ạt xâm nhập vào nền kinh tế nước nhà. Trước tình hình đó đòi hỏi các doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc công nghệ hiện đại để đáp ứng được các nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. Mà để có vốn đầu tư mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh thì ngân hàng thương mại chính là nguồn cung ứng vốn an toàn cho các doanh nghiệp. Tín dụng không chỉ thỏa mãn được nhiều đối tượng và các thành phần kinh tế, mà còn đáp ứng được mọi nhu cầu vay vốn của khách hàng với thời hạn vay đa dạng, linh hoạt như tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tín dụng còn mở rộng cho vay với nhiều ngành nghề như công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản,. Tuy tín dụng có nhiều ưu điểm nhưng cũng tồn tại nhược điểm vì hoạt động tín dụng cũng là một hoạt động kinh doanh nên luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng. Trong những năm gần đây, quy mô tín dụng của ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Bắc Hải đang không ngừng tăng lên, mặc dù vậy vẫn xuất hiện hiện tượng mất cân đối trong nguồn vốn do vốn huy động tăng trưởng nhanh hơn hoạt động tín dụng. Hơn nữa, rủi ro tín dụng của ngân hàng vẫn còn cao do tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu cao.Bởi vậy, sau một thời gian thực tập tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bắc Hải, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải” làm đề tài khóa luận. Bài khóa luận của em ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về tín dụng và chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng của ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Bắc Hải. Chương III: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bắc Hải.

pdf84 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 326 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – Chi nhánh Bắc Hải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHềNG --------------------------------------- ISO 9001:2008 KHểA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG Sinh viờn : Trần Bớch Phƣợng Giỏo viờn hƣớng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Diệp HẢI PHềNG - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHềNG -------------------------------------- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH BẮC HẢI KHểA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Sinh viờn : Trần Bớch Phƣợng Giỏo viờn hƣớng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Diệp HẢI PHềNG - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHềNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viờn: Trần Bớch Phượng Mó SV: 1112404067 Lớp: QT1502T Ngành: Tài chớnh – Ngõn hàng Tờn đề tài: Một số giải phỏp nõng cao chất lượng tớn dụng tại Ngõn hàng Thương mại cổ phần Quõn đội - Chi nhỏnh Bắc Hải NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và cỏc yờu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, cỏc số liệu cần tớnh toỏn và cỏc bản vẽ). - Khúa luận đề cập đến cỏc lý luận chung nhất về Ngõn hàng thương mại, cỏc hoạt động chớnh của ngõn hàng thương mại, lý luận cơ bản về tớn dụng và chất lượng tớn dụng làm tiền đề để tiến hành nghiờn cứu đề tài. - Phõn tớch số liệu và đỏnh giỏ thực trạng tỡnh hỡnh tớn dụng của Ngõn hàng TMCP Quõn đội – Chi nhỏnh Bắc Hải để tỡm ra cỏc giải phỏp hợp lý nhằm giải quyết cỏc khuyết điểm cũn tồn tại trong kinh doanh của ngõn hàng. Đưa ra cỏc giải phỏp và kiến nghị đối với bản thõn ngõn hàng và cỏc cơ quan cú thẩm quyền. 2. Cỏc số liệu cần thiết để thiết kế, tớnh toỏn. Bài bỏo cỏo được viết dựa trờn cỏc số liệu từ: - Bảng bỏo cỏo kết quả kinh doanh của chi nhỏnh năm 2012, 2013, 2014. - Bỏo cỏo tài chớnh của chi nhỏnh năm 2012, 2013, 2014. - Bỏo cỏo thường niờn của chi nhỏnh năm 2012, 2013, 2014. 3. Địa điểm thực tập. Ngõn hàng TMCP Quõn đội – Chi nhỏnh Bắc Hải. Địa chỉ: số 7B Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, Hải Phũng. CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tờn: Nguyễn Thị Diệp Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan cụng tỏc: Trường Đại học Dõn lập Hải Phũng Nội dung hướng dẫn: Một số giải phỏp nõng cao chất lượng tớn dụng tại Ngõn hàng TMCP Quõn đội – Chi nhỏnh Bắc Hải. Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tờn: ........................................................................................................... Học hàm, học vị: ................................................................................................ Cơ quan cụng tỏc: ............................................................................................... Nội dung hướng dẫn:.......................................................................................... Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 27 thỏng 04 năm 2015 Yờu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 18 thỏng 07 năm 2015 Đó nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viờn Đó giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Hải Phũng, ngày ...... thỏng........năm 2013 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XẫT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thỏi độ của sinh viờn trong quỏ trỡnh làm đề tài tốt nghiệp: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 2. Đỏnh giỏ chất lƣợng của khúa luận (so với nội dung yờu cầu đó đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trờn cỏc mặt lý luận, thực tiễn, tớnh toỏn số liệu): ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 3. Cho điểm của cỏn bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Hải Phũng, ngày thỏng năm 2015 Cỏn bộ hƣớng dẫn (Ký và ghi rừ họ tờn) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1 CHƢƠNG I: Lí LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ................................................... 2 1.1. Tổng quan về Ngõn hàng thƣơng mại ........................................................ 2 1.1.1. Khỏi niệm Ngõn hàng thương mại .............................................................. 2 1.1.2. Cỏc hoạt động chủ yếu của Ngõn hàng thương mại.................................... 2 1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn .......................................................................... 2 1.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn ............................................................................ 3 1.1.2.3. Hoạt động cung cấp cỏc dịch vụ tài chớnh trung gian .............................. 3 1.2. Lý luận chung về tớn dụng ........................................................................... 4 1.2.1. Khỏi niệm về tớn dụng ngõn hàng ............................................................... 4 1.2.2. Phõn loại tớn dụng và cỏc hỡnh thức tớn dụng ngõn hàng ............................ 4 1.2.3. Vai trũ của tớn dụng ngõn hàng trong nền kinh tế thị trường ...................... 6 1.3. Một số vấn đề cơ bản về chất lƣợng tớn dụng của NHTM ....................... 7 1.3.1. Khỏi niệm chất lượng tớn dụng .................................................................... 7 1.3.2. Cỏc chỉ tiờu đỏnh giỏ chất lượng tớn dụng của NHTM ............................... 8 1.3.2.1. Cỏc chỉ tiờu định tớnh ............................................................................... 8 1.3.2.2. Cỏc chỉ tiờu định lượng .......................................................................... 11 1.3.3. Cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến chất lượng tớn dụng của ngõn hàng .............. 16 1.3.3.1. Nhõn tố bờn ngoài .................................................................................. 16 1.3.3.2. Nhõn tố từ phớa ngõn hàng ..................................................................... 17 1.3.3.3. Nhõn tố từ phớa khỏch hàng ................................................................... 18 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH BẮC HẢI .................................... 20 2.1. Khỏi quỏt quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Ngõn hàng TMCP Quõn đội Chi nhỏnh Bắc Hải ........................................................................... 20 2.1.1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Ngõn hàng TMCP Quõn đội Chi nhỏnh Bắc Hải ..................................................................................................... 20 2.1.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động .......................................................................... 21 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của cỏc bộ phận ...................................................... 22 2.1.4. Những thuận lợi và khú khăn .................................................................... 25 2.1.5. Khỏi quỏt hoạt động kinh doanh của ngõn hàng ....................................... 26 2.1.5.1. Cụng tỏc huy động vốn .......................................................................... 26 2.1.5.2. Hoạt động sử dụng vốn .......................................................................... 29 2.1.5.3. Kết quả tài chớnh đạt được ..................................................................... 30 2.2. Thực trạng chất lƣợng tớn dụng tại Ngõn hàng TMCP Quõn đội chi nhỏnh Bắc Hải ................................................................................................... 34 2.2.1. Cỏc chỉ tiờu định tớnh ............................................................................... 34 2.2.2. Cỏc chỉ tiờu định lượng ............................................................................. 35 2.3. Đỏnh giỏ về thực trạng chất lƣợng tớn dụng tại Ngõn hàng TMCP Quõn đội Chi nhỏnh Bắc Hải ...................................................................................... 56 2.3.1. Những kết quả đạt được ............................................................................ 56 2.3.2. Những hạn chế cũn tồn tại và nguyờn nhõn .............................................. 57 CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH BẮC HẢI .. 60 3.1. Định hƣớng phỏt triển hoạt động tớn dụng của ngõn hàng .................... 60 3.2. Một số giải phỏp nõng cao chất lƣợng tớn dụng tại Ngõn hàng TMCP Quõn đội chi nhỏnh Bắc Hải ............................................................................ 61 3.2.1. Mở rộng quy mụ tớn dụng ......................................................................... 61 3.2.2. Kiểm soỏt cỏc khoản nợ quỏ hạn và nợ xấu ở mức thấp nhất ................... 63 3.2.3. Nhúm cỏc giải phỏp khỏc .......................................................................... 65 3.3. Một số kiến nghị ......................................................................................... 70 3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước và Chớnh phủ ............................................... 70 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam .................................. 70 3.3.3. Kiến nghị đối với Ngõn hàng TMCP Quõn đội ........................................ 71 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................... 73 DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ 1: Quy trỡnh tớn dụng ................................................................................... 8 Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức của chi nhỏnh ............................................................... 21 Bảng 1: Huy động vốn theo kỳ hạn và theo loại tiền của Ngõn hàng TMCP Quõn đội Chi nhỏnh Bắc Hải ........................................................................... 26 Biểu đồ 1: Huy động vốn theo kỳ hạn ................................................................ 27 Biểu đồ 2: Huy động vốn theo loại tiền .............................................................. 28 Bảng 2: Cỏc chỉ tiờu cho vay, tổng số và tỷ trọng của từng loại ................... 29 Bảng 3: Doanh thu, chi phớ, lợi nhuận của chi nhỏnh ................................... 31 Bảng 4: Doanh số cho vay, tổng số và tỷ trọng của từng loại ....................... 36 Biểu đồ 3: Doanh số cho vay theo kỳ hạn ........................................................... 37 Biểu đồ 4: Doanh số cho vay theo đối tượng ...................................................... 38 Biểu đồ 5: Doanh số cho vay theo loại tiền ........................................................ 39 Bảng 5: Doanh số thu nợ, tổng số và tỷ trọng của từng loại ......................... 40 Biểu đồ 6: Doanh số thu nợ theo kỳ hạn ............................................................. 41 Biểu đồ 7: Doanh số thu nợ theo đối tượng ........................................................ 42 Biểu đồ 8: Doanh số thu nợ theo loại tiền ........................................................... 43 Bảng 6: Tổng dƣ nợ, tổng số và tỷ trọng của từng loại ................................. 44 Biểu đồ 9: Tổng dư nợ theo kỳ hạn và loại tiền .................................................. 45 Biểu đồ 10: Tổng dư nợ theo đối tượng .............................................................. 46 Bảng 7: Hiệu suất sử dụng vốn ........................................................................ 47 Bảng 8: Vũng quay vốn tớn dụng ..................................................................... 48 Bảng 9: Tỷ lệ sinh lời của tớn dụng .................................................................. 49 Biều đồ 11: Nợ quỏ hạn ....................................................................................... 50 Biều đồ 12: Nợ quỏ hạn theo từng loại ............................................................... 50 Bảng 10: Tỷ lệ nợ quỏ hạn ................................................................................ 52 Bảng 11: Tỷ lệ nợ xấu ....................................................................................... 53 Bảng 12: Trớch lập dự phũng rủi ro tớn dụng ................................................. 55 Bảng 13: Tỷ lệ trớch lập dự phũng rủi ro tớn dụng ......................................... 56 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1 TMCP Thương mại Cổ phần 2 NHTM Ngõn hàng thương mại 3 NHNN Ngõn hàng Nhà nước 4 MB Military Bank – Ngõn hàng Thương mại Cổ phần Quõn đội 5 DPRR Dự phũng rủi ro 6 QLTD Quản lý tớn dụng 7 TCKT Tổ chức kinh tế 8 TNHH Trỏch nhiệm hữu hạn 9 TPKT Thành phần kinh tế 10 CBTD Cỏn bộ tớn dụng LỜI CẢM ƠN Đầu tiờn em xin chõn thành cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thị Diệp, giảng viờn ngành Tài chớnh – Ngõn hàng trường Đại học Dõn lập Hải Phũng đó tận tỡnh hướng dẫn, giỳp đỡ em hoàn thành bài Khúa luận tốt nghiệp của mỡnh. Em cũng xin cảm ơn cỏc thầy cụ giỏo trong khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Dõn lập Hải Phũng đó dạy dỗ đào tạo và giỳp đỡ em trong quỏ trỡnh học tập tại trường. Để cú thể hoàn thành bài bỏo cỏo này cũng là nhờ vào những gúp ý, cỏc tài liệu thực tế cần thiết và cỏc thụng tin sỏt thực của cỏc cỏn bộ tại Ngõn hàng Quõn đội chi nhỏnh Bắc Hải. Em xin chõn thành cảm ơn cỏc cỏn bộ, nhõn viờn ngõn hàng đó tận tỡnh hướng dẫn em thực tập và làm khúa luận. Do bản thõn cũn nhiều hạn chế nờn bài Khúa luận của em sẽ khụng trỏnh khỏi những sai sút. Em kớnh mong thầy cụ gúp ý để bài khúa luận của em được hoàn thiện hơn. Trường Đại học Dõn lập Hải Phũng Khúa luận tốt nghiệp Sinh viờn: Trần Bớch Phượng Page 1 Lớp: QT1502T LỜI MỞ ĐẦU Trong tỡnh hỡnh kinh tế trong nước đang hội nhập mở cửa với kinh tế thế giới. Cỏc doanh nghiệp mở ra ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc cỏc doanh nghiệp phải cạnh tranh khụng ngừng nghỉ, khụng chỉ cạnh tranh với cỏc doanh nghiệp trong nước mà cũn phải cạnh tranh với cỏc doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp liờn doanh đang ồ ạt xõm nhập vào nền kinh tế nước nhà. Trước tỡnh hỡnh đú đũi hỏi cỏc doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, đầu tư mỏy múc cụng nghệ hiện đại để đỏp ứng được cỏc nhu cầu ngày càng khắt khe của khỏch hàng. Mà để cú vốn đầu tư mở rộng quy mụ hoạt động kinh doanh thỡ ngõn hàng thương mại chớnh là nguồn cung ứng vốn an toàn cho cỏc doanh nghiệp. Tớn dụng khụng chỉ thỏa món được nhiều đối tượng và cỏc thành phần kinh tế, mà cũn đỏp ứng được mọi nhu cầu vay vốn của khỏch hàng với thời hạn vay đa dạng, linh hoạt như tớn dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tớn dụng cũn mở rộng cho vay với nhiều ngành nghề như cụng nghiệp, nụng nghiệp, lõm nghiệp, thủy sản,.. Tuy tớn dụng cú nhiều ưu điểm nhưng cũng tồn tại nhược điểm vỡ hoạt động tớn dụng cũng là một hoạt động kinh doanh nờn luụn tiềm ẩn nhiều rủi ro, gõy ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của ngõn hàng và cú thể ảnh hưởng đến quyền lợi của khỏch hàng. Trong những năm gần đõy, quy mụ tớn dụng của ngõn hàng TMCP Quõn đội Chi nhỏnh Bắc Hải đang khụng ngừng tăng lờn, mặc dự vậy vẫn xuất hiện hiện tượng mất cõn đối trong nguồn vốn do vốn huy động tăng trưởng nhanh hơn hoạt động tớn dụng. Hơn nữa, rủi ro tớn dụng của ngõn hàng vẫn cũn cao do tỷ lệ nợ quỏ hạn và nợ xấu cao.Bởi vậy, sau một thời gian thực tập tại ngõn hàng TMCP Quõn đội chi nhỏnh Bắc Hải, em đó chọn đề tài: “Một số giải phỏp nõng cao chất lượng tớn dụng tại Ngõn hàng TMCP Quõn đội - Chi nhỏnh Bắc Hải” làm đề tài khúa luận. Bài khúa luận của em ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu gồm 3 chương: Chƣơng I: Lý luận chung về tớn dụng và chất lƣợng tớn dụng của Ngõn hàng thƣơng mại. Chƣơng II: Thực trạng chất lƣợng tớn dụng của ngõn hàng TMCP Quõn đội Chi nhỏnh Bắc Hải. Chƣơng III: Một số giải phỏp nõng cao chất lƣợng tớn dụng tại Ngõn hàng TMCP Quõn đội chi nhỏnh Bắc Hải. Trường Đại học Dõn lập Hải Phũng Khúa luận tốt nghiệp Sinh viờn: Trần Bớch Phượng Page 2 Lớp: QT1502T CHƢƠNG I: Lí LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Tổng quan về Ngõn hàng thƣơng mại 1.1.1. Khỏi niệm Ngõn hàng thƣơng mại Ngõn hàng thương mại là loại ngõn hàng giao dịch trực tiếp với cỏc cụng ty, xớ nghiệp, tổ chức kinh tế và cỏ nhõn, bằng cỏch nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm rồi sử dụng số vốn đú để cho vay, chiết khấu, cung cấp cỏc phương tiện thanh toỏn và cung ứng dịch vụ ngõn hàng cho cỏc đối tượng núi trờn. Theo luật số 02/1997/QH10 Luật cỏc tổ chức tớn dụng Việt Nam khẳng định: “Ngõn hàng là loại hỡnh tổ chức tớn dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngõn hàng và cỏc hoạt động kinh doanh khỏc cú liờn quan” (Điều 10).[7] Trong đú hoạt động ngõn hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngõn hàng như: huy động vốn dưới mọi hỡnh thức, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, chiết khấu chứng từ cú giỏ, bao thanh toỏn, cho thuờ tài chớnh, thấu chi, cho vay trả gúp, cho vay tiờu dựng và cung cấp mọi dịch vụ ngõn hàng khỏc. Luật Ngõn hàng của nhiều nước trờn thế giới đều cho rằng: Ngõn hàng thương mại là những tổ chức tài chớnh trung gian với nhiệm vụ thường cuyờn là nhận tiền gửi của cụng chỳng dưới hỡnh thức ký thỏc, hoặc dưới cỏc hỡnh thức khỏc, và sử dụng nguồn lực đú trong cỏc nghiệp vụ về chiết khấu, tớn dụng và tài chớnh. Như vậy, NHTM là định chế tài chớnh trung gian quan trọng vào loại bậc nhất trong nền kinh tế thị trường. Nhờ cú nú mà cỏc luồng tiền nhàn rỗi nằm rải rỏc trong xó hội sẽ được huy động, tập tru
Luận văn liên quan