Khóa luận Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH một thành viên may mặc Bình Dương

Tro ng cơ chế kinh tế thị trường như hiện nay, sự tồn tại và phát triển bền vững của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả tất cả các nguồ n lực: vố n, cơ sở vật chất, tiến bộ khoa học kỹ thuật, người lao động, các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau và tác động qua lại với nhau. Những yế u tố như: máy móc thiết bị, của c ải vật c hất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, nhưng yếu tố con người thì khô ng thể mà nó phải được tạo dựng và duy trì bởi các nhà quản trị nhân sự giỏi. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của do anh nghiệp. Một hệ thống quản trị nhân sự vững chắc với nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo quy củ và có lòng trung thành luôn là mục tiêu của tất cả các do anh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp có trong tay tất cả các yếu tố, nhưng thiế u đi yếu tố con người thì sẽ khó tồn tại và phát triển bền vững. Nhưng “Làm thế nào để có một hệ thống quản trị nhân sự hoàn thiện?” luôn là câu hỏi của r ất nhiề u nhà quản trị. Công tác quản trị nhân sự giúp tìm kiếm, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên -những người tham gia tích cực vào s ự thành công c ủa công ty. Một trong những yêu cầu c hính của quản trị nhân sự là tìm ra đúng người, đúng số lượng và đúng thời điểm trên c ác điều kiện thỏa mãn cả doanh nghiệp và nhân viên mới. Khi lựa chọn được những người có kỹ năng thích hợp làm việc ở đúng vị trí thì cả nhân viên lẫn công ty đều có lợi. Mục tiêu của quản trị nhân sự là quản lý, sử dụng lao động một cách có hiệu quả nhất, đồng thời tạo động lực cho người lao động thông qua các hình thức lương bổ ng, phúc lợi để người lao động có thể đóng góp tích cực nhất vào việc nâng cao chất lượng và hiệ u quả sản xuất kinh do anh c ủa công ty. Trong do anh nghiệp mỗi con người là một thế giới riêng biệt, nếu khô ng có hoạt động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật. Công tác quản trị nhân sự sẽ giúp giải quyết vấn đề này, nó là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp.

pdf79 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 7348 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH một thành viên may mặc Bình Dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Giảng viên hướng dẫn : PGS. TS. NGUYỄN PHÚ TỤ Sinh viên thực hiện : ĐÀO THỊ KIM ANH MSSV: 1194011003 Lớp: 11HQT05 TP. Hồ Chí Minh, 2013 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Giảng viên hướng dẫn : PGS. TS. NGUYỄN PHÚ TỤ Sinh viên thực hiện : ĐÀO THỊ KIM ANH MSSV: 1194011003 Lớp: 11HQT05 TP. Hồ Chí Minh, 2013 ii LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đã thực hiện tốt quá trình thực tập, tuân thủ đúng theo quy định tại đơn vị thực tập và viết khóa luận về đề tài đã chọn đầy đủ đúng theo tình hình thực tế tại Công Ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương. Em xin cam đoan những số liệu và biểu mẫu trong khóa luận tốt nghiệp là những dữ liệu thực tế do các phòng ban của công ty cung cấp. Em xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô. Sinh viên thực tập ĐÀO THỊ KIM ANH iii LỜI CẢM ƠN Thực tập là một khâu quan trọng trong quá trình học tập của mỗi sinh viên. Đây là bước chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi trường làm việc thật sự, là cơ hội để sinh viên tiếp cận với thực tế và thực hành những kiến thức mà mình đã được truyền thụ. Trong quá trình thực tập tại Công Ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương, em đã có cơ hội được thực hành những kiến thức đã học, cũng như đúc kết được nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến giảng viên – Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ Nguyễn Phú Tụ đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện bài khóa luận này. Em cũng xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Quý thầy cô Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP. HCM đã cung cấp những kiến thức nền tảng làm hành trang để em có thể vững bước trên con đường tương lai phía trước. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo công ty, các anh chị các phòng ban đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ em tìm hiểu thực tế và cung cấp những lời khuyên bổ ích về nghiệp vụ trong suốt thời gian qua. Trong quá trình thực tập và làm khóa luận, do còn nhiều kinh nghiệm thực tế nên không thể tránh khỏi những sai sót, em mong Quý công ty và Quý thầy cô chỉ bảo thêm để em hoàn thành và đạt kết quả tốt. Cuối cùng, em xin kính chúc Ban giám hiệu, Quý thầy cô Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP. HCM sức khỏe và thành công, kính chúc Quý công ty ngày càng phát triển vững mạnh trong tương lai. TP. HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2013 Sinh viên thực tập ĐÀO THỊ KIM ANH iv CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : ĐÀO THỊ KIM ANH MSSV : 1194011003 Khoá : 2011-2013 1. Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... 4. Kết quả thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... Đơn vị thực tập v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Giảng viên hướng dẫn PGS. TS. NGUYỄN PHÚ TỤ vi MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................... 1 2. Mục đích nghiên cứu ................................................................................. 2 3. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................... 2 4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 2 5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp ..................................................................... 2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ....................................... 3 1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự ................................................................... 3 1.2. Nội dung và nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự ................................ 4 1.2.1. Nội dung của công tác quản trị nhân sự..................................................... 4 1.2.1.1. Hoạch định nguồn nhân lực ....................................................................... 4 1.2.1.2. Tuyển dụng nhân sự ................................................................................... 6 1.2.1.3. Phân công công việc ................................................................................ 10 1.2.1.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ...................................................... 10 1.2.1.5. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự .................................................................... 13 1.2.2. Nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự .................................................. 18 1.3. Tầm quan trọng của công tác quản trị nhân sự ........................................ 19 Tóm tắt chương 1 .......................................................................................................... 20 CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG .................................................................................................. 21 2.1. Giới thiệu công ty .................................................................................... 21 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển .............................................................. 21 2.1.2. Lĩnh vực và chức năng hoạt động............................................................ 23 2.1.3. Cơ cấu tổ chức ......................................................................................... 26 2.2. Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Bình Dương ............................................................................. 27 2.2.1. Thực trạng về công tác tuyển dụng.......................................................... 28 2.2.1.1. Hoạch định nhu cầu tuyển dụng .............................................................. 28 2.2.1.2. Nguồn tuyển dụng.................................................................................... 31 2.2.1.3. Hình thức tuyển dụng .............................................................................. 32 2.2.1.4. Quy trình tuyển dụng ............................................................................... 33 vii 2.2.1.5. Kinh phí tuyển dụng ................................................................................ 36 2.2.2. Công tác phân công công việc và bố trí nhân sự tại công ty ................... 37 2.2.3. Thực trạng về công tác đào tạo năm 2011 ............................................... 39 2.2.3.1. Hình thức đào tạo..................................................................................... 40 2.2.3.2. Loại hình đào tạo ..................................................................................... 41 2.2.3.3. Kinh phí đào tạo....................................................................................... 44 2.2.4. Thực trạng về công tác sử dụng lao động ................................................ 46 2.2.5. Thực trạng về công tác đãi ngộ................................................................ 48 2.2.5.1. Đãi ngộ vật chất ....................................................................................... 48 2.3. Định hướng phát triển .............................................................................. 53 2.3.1. Định hướng phát triển công ty ................................................................. 53 2.3.2. Định hướng phát triển công tác nhân sự .................................................. 54 Tóm tắt chương 2 .......................................................................................................... 56 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC BÌNH DƯƠNG .................................................................. 57 3.1. Những giải pháp cho công tác quản trị nhân sự tại Công ty.................... 57 3.1.1. Phân tích công việc và xây dựng bảng mô tả công việc .......................... 57 3.1.2. Giải pháp cho công tác tuyển dụng.......................................................... 57 3.1.3. Giải pháp cho công tác bố trí nhân sự ..................................................... 58 3.1.4. Giải pháp cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ................. 58 3.1.5. Giải pháp cho công tác đãi ngộ................................................................ 60 3.2. Những kiến nghị nhằm cải thiện và hỗ trợ cho công tác quản trị nhân sự ................................................................................................................. 61 3.2.1. Những kiến nghị đối với công ty ............................................................. 61 3.2.2. Những kiến nghị đối với cơ quan Nhà Nước........................................... 65 KẾT LUẬN ................................................................................................................. 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................... 68 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa TGĐ Tổng giám đốc XN Xí nghiệp XNK Xuất nhập khẩu BP Bộ phận KHSX Kế hoạch sản xuất HC-QT Hành chánh – quản trị KT-TC Kế toán – tài chính NPL Nguyên phụ liệu EU Châu Âu HC-NS Hành chánh – nhân sự BHYT, BHXH, BHTN Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 2.1. Bảng giá trị xuất khẩu theo mặt hàng năm 2011-2012 Bảng 2.2: Bảng giá trị xuất khẩu theo thị trường năm 2011-2012 Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và 2012 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo giới Bảng 2.5: Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn Bảng 2.6: Bảng chi tiết kinh phí tuyển dụng 300 công nhân sản xuất – Quý I/2013 Bảng 2.7: Bảng kinh phí tuyển dụng của công ty từ năm 2011-2012 Bảng 2.8: Cơ cấu lao động theo chức năng của Công ty năm 2012 Bảng 2.9: Cơ cấu lao động theo công nghệ của Công ty năm 2012 Bảng 2.10: Số lượng các lớp đào tạo cơ bản năm 2011-2012 Bảng 2.11: Bảng kinh phí đào tạo nội bộ trong năm 2011 và 2012 Bảng 2.12: Bảng kinh phí đào tạo ngoại bộ năm 2011, 2012 và dự toán năm 2013 Bảng 2.13: Bảng thu nhập bình quân của người lao động Bảng 2.14: Bảng chi tiết thưởng lễ DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tuyển dụng Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty của Công Ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình tuyển dụng tại Công Ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương Biểu đồ 2.1: Số lượng nhân sự của Công ty năm 2009 – 4/2013 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong cơ chế kinh tế thị trường như hiện nay, sự tồn tại và phát triển bền vững của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả tất cả các nguồn lực: vốn, cơ sở vật chất, tiến bộ khoa học kỹ thuật, người lao động, các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau và tác động qua lại với nhau. Những yếu tố như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, nhưng yếu tố con người thì không thể mà nó phải được tạo dựng và duy trì bởi các nhà quản trị nhân sự giỏi. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Một hệ thống quản trị nhân sự vững chắc với nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo quy củ và có lòng trung thành luôn là mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp có trong tay tất cả các yếu tố, nhưng thiếu đi yếu tố con người thì sẽ khó tồn tại và phát triển bền vững. Nhưng “Làm thế nào để có một hệ thống quản trị nhân sự hoàn thiện?” luôn là câu hỏi của rất nhiều nhà quản trị. Công tác quản trị nhân sự giúp tìm kiếm, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên - những người tham gia tích cực vào sự thành công của công ty. Một trong những yêu cầu chính của quản trị nhân sự là tìm ra đúng người, đúng số lượng và đúng thời điểm trên các điều kiện thỏa mãn cả doanh nghiệp và nhân viên mới. Khi lựa chọn được những người có kỹ năng thích hợp làm việc ở đúng vị trí thì cả nhân viên lẫn công ty đều có lợi. Mục tiêu của quản trị nhân sự là quản lý, sử dụng lao động một cách có hiệu quả nhất, đồng thời tạo động lực cho người lao động thông qua các hình thức lương bổng, phúc lợi để người lao động có thể đóng góp tích cực nhất vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Trong doanh nghiệp mỗi con người là một thế giới riêng biệt, nếu không có hoạt động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật. Công tác quản trị nhân sự sẽ giúp giải quyết vấn đề này, nó là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Trong quá trình nghiên cứu tình hình quản trị nhân sự tại Công Ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương, nhận thấy tầm quan trọng cũng như sự cần thiết phải đổi mới hơn nữa hệ thống quản trị nhân sự của Công ty, nên em chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Bình Dương” làm đề tài nghiên cứu của bài Khóa luận tốt nghiệp này. 2 2. Mục đích nghiên cứu Khóa luận nhằm mục đích, trước tiên là hệ thống hóa những cơ sở lý luận về quản trị nhân sự. Mục đích tiếp đó là tiến hành phân tích về thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công Ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương, đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu và xác định nguyên nhân của những điểm yếu này. Cuối cùng là đưa ra những kiến nghị và giải pháp nhằm góp phần giữ vững và nâng cao những ưu điểm, đồng thời hạn chế đến mức tối đa những nhược điểm, từ đó từng bước hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty. 3. Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của Khóa luận là hoạt động quản trị nhân sự tại Công Ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương. Phạm vi nghiên cứu của Khóa luận tập trung vào các khâu cơ bản của công tác quản trị nhân sự, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ nhân sự. 4. Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng phương pháp thu thập thông tin, số liệu thông qua các bài viết trên báo chí, các văn bản, báo cáo, chứng từ của công ty, các tài liệu tổng hợp về công ty; thu thập thông qua việc quan sát, tiếp xúc thực tiễn công việc. Qua đó, sử dụng các phương pháp phân tích định tính và định lượng để xử lý các thông tin, số liệu thu thập được, từ đó tiến hành so sánh, tổng hợp, suy luận và rút ra kết luận. 5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Với mục đích và phạm vi nghiên cứu như trên, Khóa luận được kết cấu thành 3 chương: Chương 1 : Lý luận khoa học về quản trị nhân sự Chương 2 : Phân tích thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công Ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương Chương 3 : Những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công Ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương